Education Information

Education Information

  • 1985 - 1990 Doctorate

    Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1976 - 1980 Undergraduate

    Hacettepe University, Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English