Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hüsran (Düz yazı Hikayesel Şiir)

Türk Edebiyatı , no.594, pp.33, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sivrihisar Ulu Camii

Fetih ve Medeniyet , no.2, pp.262-267, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Gecek Ulu Camii

ESKIYENI , no.25, pp.112-113, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Seyh Sücaaddin Külliyesi

ESKIYENI , no.19, pp.47-51, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sivrihisarda Türk Mimarisi (Selçuklu-Osmanlı)

ESKIYENI , no.19, pp.32-36, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tarikat ve Tarikat Yapıları Üzerine

Dekorasyon Dergisi , no.45, pp.109-111, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

Eskişehir Seyitgazi Külliyesi

Dekorasyon Dergisi , no.45, pp.115, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eskişehir Odunpazarı Çeşmeleri

Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi V I. Kazı Ve Araştırmalar Sempozyumu, Turkey, 13 - 14 April 2017

Karacahisar Kalesi’xxnde Bulunan Ok Uçları Üzerine Tipolojik Bir Değerlendirme

Kazı Buluntusu Ok Uçları Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2016

Karacahisar Kalesinde Bulunan Ok Uçları

Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi V. Kazı Ve Araştırmalar Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 April 2016

Karacahisar Kalesi 2014 yılı Kazı Çalışmaları

Uluslararası 37.Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 11 - 15 May 2015, vol.1, pp.508-518

Physical and Chemical Properties of Bricks of Z-Z Area of Karacahisar Castle, Turkey

3th International Ceramic Glass Porcelain Enamel Glaze and Pigment Congress, SERES 2014, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 October 2014

2014 Yılı Karacahisar Kalesi Kazı Çalışmaları

Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi IV. Kazı Ve Araştırmalar Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 April 2015

2013 Yılı Karacahisar Kalesi Kazısı

Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi III. Kazı Ve Araştırmalar Sempozyumu, Turkey, 13 - 14 May 2014

Physical, chemical and pozzolanic properties of bricks of X-X zone of Karacahisar castle, Turkey

1st International Conference on Construction Materials and Structures, Johannesburg, South Africa, 24 - 26 November 2014, pp.668-675 identifier

Excavations of Karacahisar Castle 2012

17th Symposium on Archaeology (Poster session), Moskva, Russia, 25 - 27 April 2013

2011 Karacahisar Kazısı

Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi I. Kazı Ve Araştırmalar Sempozyumu, Turkey, 11 May 2012

Eskişehir Kurşunlu Külliyesinde Bulunan Sıbyan Mektebi Olarak Bilinen Yapıdaki Mimari Değişimler ve Özgün İşlevi Hakkında Bir Deneme

Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 October 2011

Eskişehir Sivrihisar Mahmud Suzani Zaviyesi 2006 Kazı çalışmaları

ICANAS 38 (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.193-206

Karacahisar Kalesi 2009 Yılı Temizlik ve Kazı Çalışmaları

XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
ve
Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.1-18

Karacahisar Kalesi 2009 yılı Kazı ve Temizlik Çalışmaları

XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.1-18

The Karacahisar Castle Excavation Project: Work 2009

15th Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA March 2011), Catalania, Italy, 3 - 05 March 2011

Osmanlı Dönemi Bilecik Kenti Çarşı Alanı Kazılarında Çıkarılan Milet İşi Seramik Örnekleri

IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri (SERES 2007), Eskişehir, Turkey, 26 - 28 November 2007

Sivrihisar Türk dönemi Yerleşimi

Sanat Tarihi açısından Üç Farklı Kentsel Yerleşimi,Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma Merkezi ve Sanat Tarihi Bölümü, Turkey, 15 November 2006

Eskişehir Ahi Edebali Türbesindeki Adak Kültü

Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 16 - 17 November 2005

Osmanlı Dönemi Bilecik Kenti Çarşı Alanı Kazılarında Çıkartılan Seramik Tütün Ve Nargile Lüleleri

III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri (SERES 2005), Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2005

Heteredoks İnanç Sürecinde Seyit Battal Gazi Türbesinin Seyitgazi Bölgesindeki Diğer Anıt Mezarlara Olan Biçimsel Etkisi

I.Uluslararası Dünden Bugüne Eskişehir Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 12 - 15 May 2004, vol.1, pp.403-414

Eskişehir-Sivrihisar’xxda Nasreddin Hocanın Kızı Fatma Hatun’xxun Mezar Kazısı

26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24 - 27 May 2004

Nasreddin Hocanın Kızı Fatma Hatunun Mezarının Kurtarma Kazısı

VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 26 - 28 April 2004

Bilecik Orhan Gazi İmareti Kazısında Bulunan Keçi Gömütlü Bir Mezar

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 25 - 26 November 2004

Osmanlı Dönemi Bilecik Kenti 2002 Yılı Kazı Çalışmaları

25. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları, Ankara, Turkey, 26 - 31 May 2003

2001 Yılı Bilecik Orhangazi İmareti ve Eski Pazar Mahallesi Çarşı Alanı Kazısı

24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 31 May 2002

Bilecik Orhangazi İmareti ve Osmanlı Dönemi Bilecik Kenti Sondaj ve Kazı Çalışmaları

VI . Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Şöleni, Kayseri, Turkey, 8 - 10 April 2002

Eskişehir Bölgesinde 13-14. Yüzyıllara Tarihlenen Türbeler

Tarihte Eskişehir Sempozyumu -I, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 November 1998

Sivrihisar’da Selçuklu Şehir Dokusu

Eskişehir II. Selçuklu Eserleri Semineri Bildirileri, Eskişehir, Turkey, 23 - 24 July 1990

Seyit Battal Gazi Külliyesi’nde Yer Alan Ümmühan Hatun Türbesi

I. Uluslararası Seyit Battal Gazi Semineri, Eskişehir, Turkey, 10 - 11 September 1990

Müze ve Mitoloji

I.Müzecilik Semineri, Eskişehir, Turkey, 27 - 28 December 1989

Sivrihisar’da Selçuklu Eserleri

Eskişehir 1. Selçuklu Eserleri Semineri Bildirileri, Eskişehir, Turkey, 17 - 18 August 1989

Books & Book Chapters

Eskişehir Kurşunlu Külliyesi (Eski Fotoğraf Albümü)

in: Canan Parla Armağanı, M.Erol Altınsapan ve B.Yelda Olcay Uçkan, Editor, Doğukütüphanesi, İstanbul, pp.65-80, 2020

Türk Sanatı

in: Sanat Tarihi, Canan Parla, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.142-168, 2017

Physical, chemical and pozzolanic properties of bricks of X-X zone of Karacahisar castle, Turkey

in: Construction Materials and Structures Physical, chemical and pozzolanic properties of bricks of X-X zone of Karacahisar castle, Turkey, Stephen O. Ekolu, Morgan Dundu, Xiaojian Gao, Editor, IOS Press , Johannesburg, pp.668-675, 2014

Tarihi Kültür Varlıkları ile Eskişehir (Camiler ,Mescitler, Türbeler)

in: 81 ilde Kültür ve Şehir ESKİŞEHİR, Metin Eriş, Editor, Eskişehir Valiliği, Eskişehir, pp.87-100, 2014

Eskişehir Zaviye ve Türbeleri (Selçuklu -Osmanlı Dönemi)

Anadolu Üniversitesi Yayınları No 2182 Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No 1, Eskişehir, 2010

Eskişehir Sivrihisar Seyid Mahmud Suzani Zaviyesi Kazı Çalışmaları

in: Üç Kuşak Mimarlık Yazıları, Sevin Aksoylu, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.65-82, 2010

Eskişehir Hamamları (Selçuklu- Osmanlı Dönemi )

Eskişehir Valiği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Eskişehir, 2009

Eskişehir de Türk Sanatı ve Mimarisi

in: Kurtuluş ve Aydınlanma Eskişehir Arşiv Belgeleriyle, Eren Safi,Hakan Arslanbenzer,Elif Turanlıoğlu,Deniz Tuğcu Üney, Editor, Büyükharf Yayıncılık, Ankara, pp.519-536, 2009

Eskişehir Odunpazarı Mezarlığında 19 20 Yüzyıl Başlarına Tarihlenen Bir Grup Mezar Taşı

in: Ebru Parman a Armağan Sanat Tarihi ve Arkeoloji Yazıları, A.Oğuz Alp, Editor, Alter Yayıncılık, Ankara, pp.71-90, 2009

Eskişehir Ak Camii

eser ofset, Eskişehir, 2008

13-16.yüzyıllarda Ahilik ve Ahi Zaviyelerine Bir Bakış (Eskişehir ve Bilecik Ahi Edebali Zaviyeleri)

in: Prof.Dr.Neşet Çağatay'a Armağan, Kemal Yakut HakanSivas Erkan İznik, Editor, Anadolu Universitesi, Eskişehir, pp.27-52, 2005

0rtaçagda Anadolu da Türk DönemindeBelli başlı Dini Oluşumlar Tarikatlar

in: Anadolu da Tarikat Yapılarına Bakış (13.- 15 .YY) Bilecik Orhan Gazi İmareti Kazı Sonuçları, Erol Altınsapan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.3-25, 2003

Anadoluda Ortaçağ Türk Dönemi Tarikat Yapılarına Bakış

in: Anadoluda Tarikat Yapılarına Bakış (13.-15.YY ) Bilecik Orhangazi İmareti Kazı Sonuçları, Erol Altınsapan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.26-57, 2003

Bilecik Orhan Gazi İmareti Kazısı

in: Anadolu da Tarikat Yapılarına Bakış (13.- 15. YY ) Bilecik Orhan Gazi İmareti Kazı Sonuçları, Erol Altınsapan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.99-124, 2003

Giriş

in: Anadoluda Tarikat Yapılarına Bakış (13.- 15. YY ) Bilecik Orhan Gazi İmareti Kazı Sonuçları Eskişehir 2003, Erol Altınsapan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.1-2, 2003

Bilecik te Osmanlı Dönemi Yerleşimi ve Demografik Yapı

in: Anadoluda Tarikat Yapılarına Bakış (13. - 15. YY) Bilecik Orhan Gazi İmareti Kazı Sonuçları Eskişehir 2003, Erol Altınsapan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.58-67, 2003

Orhan Gazi İmareti Kazısı Genel Değerlendirmes

in: Anadoluda Tarikat Yapılarına Bakış (13.- 15. YY) Bilecik Orhan Gazi İmareti Kazı Sonuçları, Erol Altınsapan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.358-360, 2003

Tek Kemer Gözlü Rize Köprüleri

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2001

Tek Kemer Gözlü Rize Köprüleri

in: Taç Vakfının 25. Yılı Anı Kitabı Türkiyede Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras, Haluk Sezgin, Editor, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, İstanbul, pp.45-56, 2001

Eskişehir Kümbet Köyü nde Himmet Baba Kümbeti ve Devşirme Malzemesi

in: Yıldız Demiriz e Armağan, M.Baha Tanman , Uşun Tükel, Editor, Simurg, İstanbul, pp.115-128, 2001

Marmara Bölgesinin Tarihi ve Turistik Zenginlikleri

in: Genel Turizm ve Otelcilik Bilgisi, Nuray Serter, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.109-127, 1993

Karadeniz -Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Tarihi ve Turistik Zenginlikleri

in: Genel Turizm ve Otelcilik Bilgisi, Nuray Serter, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.193-210, 1993

İç Anadolu Bölgesinin Tarihi Ve Turistik Zenginlikleri

in: Genel Turizm ve Otelcilik Bilgisi, Nuray Serter, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.154-170, 1993

Ege Bölgesinin Tarihi ve Turistik Zenginlikleri

in: Genel Turizm ve Otelcilik Bilgisi, Nuray Serter, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.69-82, 1993

Akdeniz Bölgesinin Tarihi ve Turistik Zenginlikleri

in: Genel Turizm ve Otelcilik Bilgisi, Nuray Serter, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.23-39, 1993

Avrupa Sanatı

Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F Teksir Bürosu, Eskişehir, 1989

Sanat Tarihi Dersi

Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F Teksir Bürosu, Eskişehir, 1985

Metrics

Publication

116

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

10

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals