Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sosyoekonomik Katmanlarda Dil Kullanımı

Mukaddime , vol.2, no.12, pp.436-484, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rumeli Türkülerinde Özel Adlar

V. Uluslararası Çok Seslilik, Dünya’da Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti Konferansı, Köstence, Romania, 18 October 2023

Türk Sözcüğünün Türkçe Metinlerde Derlem Tabanlı Görünümü

4. Uluslarası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 24 November 2022

Balkan Muhacir Ağızlarının Eskişehir İli Manav Ağızlarına Etkileri

5. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Adana, Turkey, 7 - 08 November 2019, pp.307-322

A Bibliometric Study of Lexikos

AsiaLex 2019: Lexicography: Past, Present and Future, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2019, pp.270-284

The Method of The Real Life Based School Dictionary

AsiaLex 2019: Lexicography: Past, Present and Future, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2019, pp.94-105

The Turkish Lexicography Corpus (TLC): An Overview

The 12 th International Conference of Asian Association for Lexicography, Krabi, Thailand, 8 - 10 June 2018, vol.1, pp.75-84

Derlem Tabanlı Sözlükbilimi Terminolojisi Araştırmasında Sayısallaştırılmış Metinlerin Etiketlenmesi

3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı “Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü”, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2017, pp.365-379

Technical Words Boundary for General Purpose Dictionaries: A Grounded Theory

The 11th Conference of ASIALEX, Guangzhou, China, 10 - 12 June 2017, pp.211-220

Türk Sözlük Bilimi Terminolojisi Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma

III. Uluslarası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 October 2016

Proper Names in General Purpose Dictionaries Necessity

10. Asialex Sözlükbilimi Konferansı, Manila, Philippines, 1 - 03 June 2016

Genel Türkçe Sözlükler için Sözlükbilimsel Veri Tabanı Tasarımı

2. Uluslarası Sözlükbilimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2015, vol.1, pp.161-175

Açık Öğretim Ortaokulu 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Söz Varlığı Açısından İncelenmesi

1. Uluslararası Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi (1. International Congress on Distance Education and Educational Technology ICDET- 2015), İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2015

Türkçede Sözlükselleşme

ULUSLARARASI SÖZLÜK BİLİMİ SEMPOZYUMU: 21. YÜZYILDA SÖZLÜKÇÜLÜK, Sakarya, Turkey, 26 - 27 November 2014, vol.3, pp.109-118

Comparison of Traditional Classrooms with Virtual Classrooms by Experience of Tutors

The First International Conference Humanistic Foreign Language Teaching and Learning Conference, Nitra, Slovakia, 12 - 15 September 2012, pp.17-18

Visual Materials For Vocabulary Acquisition in Online Language

4 th International Conference ICT for Language Learning, Floransa, Italy, 16 - 18 November 2011

An Internet Based Language Teaching Model: Turkish Language Case

International Conference ICT for Language Learning 3rd Conference Editional Conference, Floransa, Italy, 11 November 2010

Synchronous Facilitation in Distance Foreign Language Teaching

International Conference "ICT for Language Learning" 3rd edition, Italy, 11 November 2010

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals