Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Bir Aydınlanma Düşüncesi Olarak Laiklik

Liberal Düşünce Dergisi , vol.10, no.37, pp.95-107, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DEMOKRATİK SİSTEMLERDE BÜROKRASİ- SİYASET İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu 'Cumhuriyet', Kırıkkale, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.486-489 Creative Commons License

Siyasal Ve Yönetsel Açıdan Azerbaycan-Avrupa Birliği İlişkilerine Dair Bir Değerlendirme

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 18) 'Yapısal ve İşlevsel Boyutlarıyla Türk Dünyasında Kamu Yönetimi', 23-24 Eylül 2021, Taşkent/Özbekistan, 2021, TAŞKENT, Uzbekistan, 23 September 2021, pp.100-101

Multiculturalism Debates in The Context of Modern Period Education Policies in Liberal Democracies The United States Case

International Balkan University International Conference on Social and Humanites ‘Challenges: From Diversity To Synergy’ Book of Conference Proceedings, ÜSKÜP, Macedonia, 13 - 15 May 2016, pp.428-436

Modern Demokratik Toplum Tasavvurunun Oluşmasında Siyasal Kültür ve Demokrasi Kültürü Olgularının Yeri

II. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Kongre Kitabı (Dil-Kültür-Edebiyat Özel Sayısı), Hatay, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.288-300

Avrupa Yerel Özerklik Şartı Kapsamında Türkiye’xxde 5393 Sayılı Belediye Kanununun İncelenmesi

TMMOB-Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.311-321

Books & Book Chapters

DEMOKRASİ VE SİYASAL KATILIMA YÖNELİK ULUSLARARASI KAMU POLİTİKALARI: ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT VE DEMOKRASİ ENDEKSİ

in: ULUSLARARASI KAMU POLİTİKALARI-Kavram, Teori, Aktörler, Uygulamalar, Sayın Yusuf, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.451-500, 2021

Laiklik-Sekülerleşme Tartışmaları

in: Çağdaş Siyasal Akımlar, Sayın Yusuf, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.353-368, 2021

Cumhuriyetçilik

in: Çağdaş Siyasal Akımlar, Sayın Yusuf, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.185-201, 2021

Citizen, Citizenship and Awareness of Citizenship

Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, 2020

İbn Teymiyye (1261-1327)

in: İslam Siyasi Düşünceler Tarihi, Adem Çaylak, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.477-488, 2018

Nasiruddin Tusi (1201-1274)

in: İslam Siyasi Düşünceler Tarihi, Adem Çaylak, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.489-506, 2018

Nizamülmülk (1018-1092)

in: İslam Sİyasi Düşünceler Tarihi, Adem Çaylak, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.423-436, 2018

Farabi (877-950)

in: İslam Siyasi Düşünceler Tarihi, Adem Çaylak, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.389-407, 2018

El-Kindi

in: İslam Siyasi Düşünceler Tarihi, Adem Çaylak, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.377-387, 2018

Maverdi (974-1058)

in: İslam Siyasi Düşünceler Tarihi, Adem Çaylak, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.409-423, 2018

Haricilik ve Siyasi Düşüncesi

in: İslam Siyasi Düşünceler Tarihi, Adem Çaylak, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.121-143, 2018

28 Şubat Döneminde Türkiye de Siyaset:: Ak Parti Dönemine Kadar

in: Osmanlı dan Günümüze Türkiye nin Siyasal Hayatı, Çaylak, Adem Avcu, Seyit Ali, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.647-682, 2017

Roma’da Siyasal Düşünce

in: Siyasal Düşünceler Tarihi, H. Emrah Beriş-Fatih Duman, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.181-218, 2016

Democracy and G-20 Summits as a Discussion Area in Global Era

in: G 20 and Beyond Theory Concept and Policy, Yusuf Sayın-Bülent Darıcı, Editor, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp.33-47, 2016

Demokrasi Teorisi Çerçevesinde Katılım Perspektifinden Türkiye’de Yerelleşme Çabalarının Değerlendirilmesi

in: Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme, Önder, Özgür, Kırışık, Fatih, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.421-454, 2012

“Dünya Toplumu ve Ulus-Devlet (World Society and Nation State (Çeviri)”

in: Küreselleşme “Temel Metinler”, Bülbül, Kudret, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.211-234, 2009

Metrics

Publication

58

H-Index (WoS)

6

Project

3

Thesis Advisory

16
UN Sustainable Development Goals