Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Visitor satisfaction levels in the campus guidance service at Anadolu University

International Scientific and Practical Conference: Problems and Perspectives of Development of Touristic Capacity of Belarus and CIS Countries, Grodno, Belarus, 20 September 2023, pp.256-267

Nomophobia and Its Consequences: An Experimental Study to Measure the Experiences of Museum Visitors

Digital sustainability: inclusion and transformation, Porto, Portugal, 26 - 27 October 2023

A Bibliometric Analysis on Articles About Tourism and Virtual Reality In Turkey

4th International Tourism Congress, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, vol.1, pp.289-297

Introduction of Anadolu University Campus Guidance Project

CAUTHE 2018: Get Smart: Paradoxes and Possibilities in Tourism, Hospitality and Events Education and Research, Newcastle, Australia, 5 - 08 February 2018, pp.613-616

An Evaluation of Tour Guiding Students’ Competency After Practical Training

CAUTHE 2018: Get Smart: Paradoxes and Possibilities in Tourism, Hospitality, Newcastle, Australia, 5 - 08 February 2018

1ST INTERNATIONAL SUSTAINABLETOURISM CONGRESS

Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları, Kastamonu, Turkey, 23 - 25 November 2017, vol.1, pp.802-815

Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları

1. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ, Kastamonu, Turkey, 23 - 25 November 2017

Improvement of Anadolu University Campus Guiding Services Considering Volunteer Students’ Feedback

2nd Interdisciplinary Conference of Management Researchers Empowering Sustainable Tourism, Organizational Management and Our Environment , Sabaragamuwa University of Sri Lanka, Belihuloya, 19 - 21 October 2017, pp.93

Yatçılık ve Marinacılık Eğitiminde Uzaktan Eğitim Modeli

2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu İnsan Çevre Ürün, İzmir, Turkey, 28 March 2014, pp.133-147

Tarih Eğitiminde Müzeler Yerel Tarih Etkinliklerinin Gelecekte Turizme Katkısı

2. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.334-349

Turist Destinasyonlarında İşgücünün Yeniden Yapılanması Eskişehir Örneği

3. Turizmde İnsan Kaynaklarının Gelişimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 11 May 2012, pp.59-70

Turizm Destinasyonu Geliştirme Datça Örneği

10. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, Mersin, Turkey, 21 - 24 October 2009

Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Geliştirme

3. İkizdere Kurultayı, Rize, Turkey, 8 - 10 August 2009, pp.153-159

Marketing Floating Islands as a Destination A Field Study for Determination of Potential Demand and Consumer Expectations of Floating Islands

CRUISE SHIPPING OPPORTUNITIES AND CHALLENGES Markets, Technologies and Local Development Conference, NAPOLİ, Italy, 4 - 06 October 2007, pp.101-116

Books & Book Chapters

Improvement of Anadolu University Campus Guiding Services Through Student Volunteer Feedback

in: Travel and Tourism: Sustainability, Economics, and Management Issues, İnci Oya Coşkun, Norain Othman, Mohamed Aslam, Alan Lew, Editor, Springer Nature Singapore, Singapore, pp.255-263, 2020 Sustainable Development

Eskişehir İlinin Halk Kültürüne Dayalı Turizm Kaynakları

in: Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekânsal Analizi ve Pazarlama Stratejisi, Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, Editor, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BEBKA, Bursa, pp.102-125, 2020

Seks Turizmi

in: Alternatif Turizm (Turizm 41 Türü), Rahman Temizkan Duran Cankül Fikret Gökçe, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.302-304, 2020

Tour Guides as Sustainable Cultural Heritage Tourism Interpreters: The Case of the Odunpazari Historical Urban Site

in: HERITAGE TOURISM: BEYOND BORDERS AND CIVILIZATIONS, İnci Oya Coşkun Alan Lew Norain Othman Gökçe Yüksek Semra Günay Aktaş, Editor, Springer, pp.56-69, 2020

Turist Rehberliği Terminolojisi

in: TURİST REHBERLİĞİ, Prof. Dr. Medet Yolal, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.3-25, 2020

Kongre turizminin tarihi gelişimi

in: Kongre ve fuar yönetimi, Derman Küçükaltan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, pp.24-49, 2019

Turizmde Cazibe Unsurları

in: Kavramlar ve Örneklerle GENEL TURİZM, Çakıcı, A. Celil, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.161-180, 2019

Öğrenci Gruplarına Yönelik Uzmanlaşma

in: Turizm Rehberliğinde Uzmanlaşma: Özel İlgi Turlarından Özel Konulara, Doç. Dr. Özlem Güzel Doç. Dr. Özel Köroğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.542-571, 2019

Öğrenci Gruplarına Yönelik Uzmanlaşma

in: TURİST REHBERLİĞİNDE UZMANLAŞMA: ÖZEL İLGİ TURLARINDAN ÖZEL KONULARA, Doç. Dr. Özlem Güzel Doç. Dr. Özlem Köroğlu, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.542-571, 2019

Turist Rehberlerinin Liderlik Rollerine İlişkin Bakış Açılarının Belirlenmesi: Eskişehir Örneği

in: TURİST REHBERLİĞİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt Arş. Gör. Arzu Kılıç Arş. Gör. Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.327-342, 2018

Karayolu Ulaştırması

in: Turizm Ulaştırması, Cavcar, Mustafa, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, pp.26-51, 2018

Turların Pazarlanması

in: Tur Planlaması ve Yönetimi, Emir, Oktay, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, pp.186-205, 2018

Konaklama Hizmetlerinde Kalite

in: Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, Coşkun, i. Oya, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, pp.28-51, 2018

Tur Planlaması

in: Tur Planlaması ve Yönetimi, Emir, Oktay, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, pp.108-131, 2018

Turizmin Mekânlar Üzerindeki Etkileri

in: TURİSTİK ALANLARDA MEKÂN TASARIMI, Günay Aktaş, Semra, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.38-66, 2017

Turizm İşlevli Tarihi Mekânlar

in: TURİSTİK ALANLARDA MEKÂN TASARIMI, Günay Aktaş, Semra, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.161-191, 2017

Dünyada ve Türkiye'de Termal ve SPA Turizmi

in: TERMAL VE SPA HİZMETLERİ, Doç. Dr. Rıdvan Kozak, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.64-88, 2016

Usage of e-loyalty programs in hospitality industry

in: e Consumers in the Era of New Tourism, SEZGİN, ERKAN, Editor, SPRINGER, pp.35-52, 2016

Konaklama Hizmetlerinde Kalite

in: KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ, Yrd.Doç.Dr. İ. Oya Coşkun, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.28-51, 2016

Dünyada ve Türkiye’de Termal ve SPA Turizmi

in: TERMAL VE SPA HİZMETLERİ, Doç. Dr. Rıdvan Kozak, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.64-88, 2016

Konaklama Hizmetlerinde Kalite Geliştirme

in: KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ, Yrd.Doç.Dr. İ. Oya Coşkun, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.88-114, 2016

Tur Planlaması

in: Tur Planlaması ve Yönetimi, Oktay Emir, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.108-131, 2015

Turizm ve Demiryolu Ulaştırması

in: Turizm Ulaştırması, İrfan Arıkan, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.49-70, 2015

Turların Pazarlanması

in: Tur Planlaması ve Yönetimi, Oktay Emir, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.186-205, 2015

Destinasyon Planlama ve Geliştirme

in: Destinasyon Yönetimi, Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.20-37, 2015

Turizm Destinasyonları

Detay Yayınevi, Ankara, 2014

Sürdürülebilir Turizm

in: Alternatif Turizm, Bahçe, Adili Sadık, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.26-50, 2013

Doğa Temelli Turizm Türleri

in: Alternatif Turizm, Bahçe, Adili Sadık, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.76-99, 2013

Yavaş Turizm Anlayışı

in: Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler, Tükeltürk, Ş.A. ve Boz, M., Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.65-77, 2013

Tur Tasarımına Giriş

in: Tur Planlaması ve Yönetimi, Bahçe, Adili Sadık, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.2-24, 2012

Tur Operasyonu

in: Tur Planlaması ve Yönetimi, Bahçe, Adili Sadık, Editor, ANADOLU üNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.92-111, 2012

Paket Turların Pazarlanması

in: Tur Planlaması ve Yönetimi, Bahçe, Adili Sadık, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.162-181, 2012

Turizm ve Ulaştırma

in: Turizm Ulaştırması, Cavcar, Mustafa, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.2-25, 2012

Tur Operatörleri ve Ulaştırma

in: Turizm Ulaştırması, Cavcar, Mustafa, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, pp.194-211, 2012

Karayolu Ulaştırması

in: Turizm Ulaştırması, Cavcar, Mustafa, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.26-51, 2012

Tur Çeşitleri ve Özellikleri

in: Tur Planlaması ve Yönetimi, Bahçe, Adili Sadık, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.26-41, 2012

Çevresel Gelişmeler Altında Mekân Olgusu

in: Turistik Alanlarda Mekân Tasarımı, Uçkan, Bedia Yelda, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.22-37, 2012

Tarihi Mekânlara Turizm İşlevli Yeni Fonksiyon Kazandırma

in: Turistik Alanlarda Mekân Tasarımı, Uçkan, Bedia Yelda, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.136-152, 2012

Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması

in: Uluslararası Turizm İşletmeciliği, İGE PIRNAR, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.424-445, 2011

Demiryolu Ulaştırması

in: Turizm Ulaştırması, ARIKAN, İRFAN, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.46-64, 2010

Yat Turizmi

in: Turizm Ulaştırması, Arıkan, İrfan, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.82-103, 2010

Karayolu Ulaştırması

in: Turizm Ulaştırması, İrfan Arıkan, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.28-44, 2010

Denizyolu Ulaştırması

in: Turizm Ulaştırması, Arıkan,İrfan, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.66-80, 2010

Seyahat İşletmelerinde Bütünleşme

in: Tur Planlaması ve Yönetimi, ADİLİ SADIK BAHÇE, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.194-209, 2010

Turizmde Taşımacılık, Ulaştırma ve Seyahat İşletmeleri Yönetimi

in: Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Melih Bulu, İ. Hakkı Eraslan, Editor, URAK, İstanbul, pp.292-302, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

95

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

18

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

3

Project

9
UN Sustainable Development Goals