Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tasarruf Yetkisinin Ailenin Korunması Amacıyla Sınırlanması

ESOGÜ 7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Asos Congres, Eskişehir, Turkey, 27 May 2021

Bir Borç Kaynağı Olarak Vekaletsiz İşgörme

Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu'nun 90. yılı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 21 February 2016, pp.1425-1450

Eşin Ölümünden Sonra Kadının Ekonomik Durumu

Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 11 March 2017

Sözleşmelerin Şekli

Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları, (Prof. Dr. İsmet Sungurbey'e Armağan) Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri Sözleşmenin Kurulması, (İstanbul Barosunca Düzenlenmiştir), 24 Mart, İstanbul, Turkey, 24 March 2012, vol.1, pp.129-147

Satış Sözleşmesi

Anadolu Üniversitesi Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler Başlıklı Çalıştay, Eskişehir, Turkey, 24 February 2012

Books & Book Chapters

Vesayet Düzeni

in: Aile Hukuku, Metin ikizler,Özlem Tüzüner, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.1-532, 2023

Hak Kavramı ve Türleri

in: Medeni Hukuk I Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, Metin İKİZLER, Özlem TÜZÜNER, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.141-174, 2021

"Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Esasları"

in: Hukukun Temel Kavramları II, AYDIN UFUK, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.114-130, 2013

Borçlar Hukukunun Genel Esasları

in: Hukukun Temel Kavramları II, Ufuk Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.3-219, 2013

Türk Borçlar Kanununun 356 Maddesinin Değerlendirilmesi Sözleşme Özgürlüğü mü Sözleşme Adaleti mi

in: Erdal Onar'a Armağan, A.Merih Öden,Levent Gönenç,Selin Esen,Ali Ersoy Kontacı, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.1-1505, 2003

Metrics

Publication

20

Citation (Scholar)

5

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

2