Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sürdürülebilirlik ve Firma Performansı İlişkisi: BIST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

MODAV-ICA 2022, 19. Uluslararası Muhasebe Konferansı, Eskişehir, Turkey, 22 - 25 September 2022, pp.6-12 Sustainable Development

Yönetim Kurulu Toplantı Sıklığının Firma Performansı Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması

Selçuk 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 16 - 17 July 2022, pp.86-88

A Study on Marketing and Cost Oriented Strategies During the Crisis in the Accommodation Industry

International Symposium on Business and Economics (ISBE-2018), Podgorica, Montenegro, 5 - 08 September 2018, pp.210-218

Can Entrepreneurial Women Be an Opportunity for Rural Development and Growth in Turkey?

International Symposium on Business and Economics (ISBE 18), Podgorica, Montenegro, 5 - 08 September 2018, pp.124

The Relationship between Financial Failure and Cash Flow Profiles in Businesses: An Application on BIST Manufacturing Industry Enterprises

International Symposium on Business and Economics (ISBE-2018), Podgorica, Montenegro, 5 - 08 September 2018, pp.51-60

The Effect of Brand Equity, Brand Experience and Brand Trust On Common Stock Preferences of Individual Investors

USOS-2017 1st International Congress on Social Sciences, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.189-190

Yere Dair - Yeri Tanımlı Olmayan Ekolojik Yaşam Birimleri Tasarlamak

ASOS II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.13-27

Yersizlik

6. Peyjaj Mimarlığı Kongresi Söylem-Eylem, Antalya, Turkey, 8 - 11 December 2016, vol.1, pp.245-255

Eco Collective As a Solution for Forced Displacement

Architecture in Emergency: Re-Thinking The Refugee Crisis, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2016

Eco Collectives as a solution for forced displacement

Architecture in Emergency: Re-Thinking The Refugee Crisis, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2016, pp.62-71

Effects of Personal Values on Auditor's Ethical Decisions: A Comparison of Pakistani and Turkish Professional Auditors

EBEN AC 21th European Business Ethics Network Annual Conference, Antalya, Turkey, 17 October 2008 - 19 October 2022, pp.35

Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı (IAS 36)

XXV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 19 - 23 April 2006, pp.175-207

Books & Book Chapters

Kriz Ortamında Denetim Çalışmalarında Doğaçlama Davranışı: Covid-19 Örneği

in: Muhasebe Süreçleri ve Gelişmeleri, Dr. Öğr. Üyesi Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.157-184, 2022

Muhasebe Araştırma ve Uygulamalarında Blok Zinciri Teknolojisi

in: Dijital Dönüşümü İşletme Biliminin Gözlükleriyle Anlamak, Prof. Dr. Mehmet ERYILMAZ, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.217-240, 2021

Mevcut Düzenlemeler Çerçevesinde Kripto Varlıkların Finansal Raporlama Sorunları

in: Muhasebe Alanında Yaşanan Gelişmelere Bilimsel Yaklaşımlar, Dr. Öğr. Üyesi Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.183-214, 2021

Envanter Karar Destek Modelleri

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, Dr. Öğr. Üyesi Çetin POLAT, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.131-161, 2020

Envanter Kontrolü ve Teknikleri

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, Dr. Öğr. Üyesi Çetin POLAT, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.103-129, 2020

Envanter Kavramı ve Envanter Yönetimi

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, Dr. Öğr. Üyesi Çetin POLAT, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.83-101, 2020

Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlere İlişkin Dönem Sonu İşlemleri

in: Dönemsonu İşlemleri, Prof. Dr. Banu BAŞAR, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.27-65, 2020

Yersizler İçin Bir Yerleşim Alternatifi Olarak Ekoköyler

in: Acil Durum Mimarlığı Cilt I, Prof. Dr. Alper ÇABUK; Dr. Öğr. Üyesi H. Cem SAYIN, Serhat SARI, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, pp.40-59, 2020

Küresel Çevrede İşletmecilik ve Rekabet

in: İşletme İlkeleri, Erdoğan,B.Z. ve Paşaoğlu Baş,D., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.192-208, 2019

İşletmelerin Sınıflandırılması ve Türleri

in: İşletme İlkeleri, Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN; Doç. Dr. Didem PAŞAOĞLU BAŞ, Editor, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Eskişehir, pp.59-86, 2019

İşletmelerin Büyümesi

in: İşletme İlkeleri, Prof. Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN, Doç. Dr. Didem PAŞAOĞLU BAŞ, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.136-159, 2019

Yurt Dışı İnşaat İşleri

in: İnşaat ve Gayrımenkul Muhasebesi, Prof. Dr. Salim Şengel, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.206-233, 2019

Afet ve Acil Durum Yönetimi

in: Acil Durum Bilgisi ve Yönetimine Giriş, Doç. Dr. Saye Nihan ÇABUK; Prof. Dr. Alper ÇABUK, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.37-70, 2018

Afet ve Acil Durum Yönetimi: Temel Kavramlar ve Bileşenler

in: Acil Durum Bilgisi ve Yönetimine Giriş, Doç. Dr. Saye Nihan ÇABUK; Prof. Dr. Alper ÇABUK, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.3-35, 2018

Acil Durum Planlaması ve Acil Durum Yönetiminde Gerekli Unsurlar

in: Acil Durum Bilgisi ve Yönetimine Giriş, Doç. Dr. Saye Nihan ÇABUK; Prof. Dr. Alper ÇABUK, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.71-95, 2018

Envanter Yönetimi

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, Doç. Dr. Didem PAŞAOĞLU, Editor, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Eskişehir, pp.116-139, 2016

Envanter Kontrol Sistemleri ve Yöntemleri

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, Doç. Dr. Didem PAŞAOĞLU, Editor, Anadolu Web-Ofset, Eskişehir, pp.140-165, 2016

Envanter Karar Modelleri

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, Doç. Dr. Didem PAŞAOĞLU, Editor, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Eskişehir, pp.166-193, 2016

İşletmelerin Sınıflandırılması

in: İşletme İlkeleri, Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Didem PAŞAOĞLU, Editor, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Eskişehir, pp.50-71, 2014

International Stock Investment Portfolio Management Strategies for Emerging Economies

in: Economic Behavior, Game Theory, and Technology in Emerging Markets, Bryan CHRISTIANSEN, Muslum BASILGAN, Editor, IGI Global, Hershey, pp.368-384, 2014

Metrics

Publication

52

Project

6

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals