Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teknolojik Yeniliklerin Yayılması Bağlamında Üniversite Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları

2 nd International Conference on Educational Technology and Online Learning – ICETOL 2022, Balıkesir, Turkey, 23 June 2022

Sesli Kitapların Yükselişi: Nitel Bir Araştırma

17th International Symposium Communication in the Millennium, 5 - 06 November 2020, pp.839-851

Creativity and Problem Solving Through Gamification in Competitive Teams

Association for Educational Communications and Technology, Bloomington, IN 47404-3745, United States Of America, 21 - 25 October 2019, vol.1, pp.7-9

A philosophical Look at distance education

AECT • Accelerate Learning - Racing into the Future • 2015, Indianapolis, Indiana, United States Of America, 3 - 07 November 2015

Universal Design in Open And Distance Learning Systems

AECT • Accelerate Learning - Racing into the Future • 2015, Indianapolis, Indiana, United States Of America, 3 - 07 November 2015

Faculty perceptions of communication education

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2985-2991 identifier identifier

Çevrimiçi (Online) Yapıcı Öğrenme Çevreleri

Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 23 May - 25 March 2002

Books & Book Chapters

Medya Zenginliği Kuramı

in: Anaakım Medya Kuramları, Ömer Özer, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.319-332, 2022

2. Bölüm: Durumlu Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı

in: Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları II, Gülay Ekici, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.49-86, 2015

Araştırma Sorununun belirlenmesi

in: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ali Şimşek, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.30-51, 2013

One for many: Anadolu University’s distance education services

in: Challenges facing for marketing in distance and online learning environments An integrated approach, Demiray, Uğur Sever, Serdar, Editor, Anadolu University Press, pp.649-669, 2009

Episodes in the Encyclopedia

Expert Reports