Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PISA Türkiye Verilerinde Sosyoekonomik Düzey ile Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

8. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme Kongresi, İzmir, Turkey, 21 September 2022

Bilişsel Tanı Modellerine Dayalı Bireye Uyarlanmış Testlerde Karar Ağacı Algoritması ile Örtük Sınıf Kestirimi

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KONGRESİ, Ankara, Turkey, 01 September 2021

A Study on Classification Accuracy: How Does Sports Career Affect Special Aptitude Exam?

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.1064

Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Sosyal Bulunuşluk Ölçeğinin Boylamsal Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi

International Open and Distance Learning (IODL) Conference 2019, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.519-524

Bireyselleştirilmiş Testlerin, Bireyselleştirilmiş Öğrenme Açısından Önemi.

International Open and Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 November 2019, vol.1, pp.493-498

Developing a MCAT to Assess Students’ Language Competencies: A Bifactor Model Based Study

The International Association for Computerized Adaptive Testing (IACAT) 2019, Minneapolis, United States Of America, 10 - 13 June 2019

Invariance of Factor Structure in Different Booklets of a Large Scale Test

E-Learn 2015-- World Conference on e-learning, Hawaii, United States Of America, 19 - 22 November 2015

Dimensionality and Scalability of a Large Scale Exam by Means of Item Response Theory

International Congress on Education for the Future:Issues and Challenges, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015

Books & Book Chapters

Açımlayıcı Faktör Analizi

in: Adım Adım Uygulamalı İstatistik, GÖÇER ŞAHİN Sakine, BULUŞ Metin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.309-342, 2022

6. Bölüm: Yazılı Yoklamalar, Kısa Cevaplı Testler, Doğru-Yanlış Testleri ve Sözlü Sınavlar

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, ŞAHİN, MURAT DOĞAN, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.123-138, 2021

ÇOKTAN SEÇMELI TESTLER

in: EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, Sahin, Murat Dogan, Editor, Nobel, pp.140-159, 2021

Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme

in: Pandemi Döneminde Eğitim: İyileştirelim İyileşelim, Dilruba Kürüm Yapıcıoğlu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.353-383, 2020

Açıköğretim Sistemi’ne Yönelik Eğitim Amaçlı RadyoYayınlarının Etkinliği

in: Açık ve Uzaktan Öğrenmede Radyonun Yeri, GÜZİN KIYIK KICIR, Editor, Pegem Akademi, pp.91-109, 2020

Ölçme ile İlgili Temel Kavramlar, Ölçme Araçları ve Nitelikleri

in: Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, yok, Editor, MEB, Ankara, pp.10-37, 2019

Nedensel Karşılaştırma Araştırmaları

in: Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Şen Sedat, Yıldırım İbrahim, Editor, Nobel, Ankara, pp.137-154, 2019

Ölçme Sonuçlarına Uygulanan İstatistiksel Yöntemler ve Değerlendirme

in: Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, yok, Editor, MEB, Ankara, pp.92-109, 2019

Metrics

Publication

40

Citation (WoS)

117

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

25

H-Index (Scopus)

2

Project

12

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals