Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sosyal Normlar ve Vergi Uyumu

Vergi Raporu , vol.25, no.208, pp.9-20, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Türkiye de Gümrük İhlalleri ve Yaptırımları

Yaklaşım , vol.24, no.287, pp.321-332, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Vergi Ahlakı ve Vergi Uyumu

E-Yaklaşım , no.49, pp.392, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Possible Reflection of Artificial Intelligence on Tax Inspections

36th International Public Finance Conference “Fiscal Policies and Inflation”, Antalya, Turkey, 27 October 2022, pp.54-61

Valuation in Determining the Truth Taxable Income

36th International Public Finance Conference “Fiscal Policies and Inflation”, İstanbul, Turkey, 27 October 2022, pp.37-38

What do Professional Accountants Think About Tax Crimes and Penalties?: A Case Study in Turkey

35. International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 14 October 2021, pp.346-352 Sustainable Development

İzaha Davet Müesssesinde Son Gelişmeler

1. Dijital Vergilendirme Sempozyumu, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Turkey, 27 - 28 October 2020

INSTITUTIONAL STRUCTURE IN TAX AUDIT: A CASE STUDY OFTURKEY

34. Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 May 2019, pp.627-632

Yeni Gümrük Kanunu Taslağının Cezalandırmaya İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi

VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, pp.335-344

Vergi Yargısı İş Yükünün Etkinlik Bağlamında İncelenmesi

International Conference on Humanities and Culturel Studies, Prague, Czech Republic, 6 - 10 November 2016

Vergi Suç ve Cezalarının Anatomisi

Türkiye’de Vergi Kayıpve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Turkey, 10 - 14 May 2004

Books & Book Chapters

The Concept of "Valuation" In Determining The Truth of Taxable Income

in: Current Debates on Public Finance, Üyümez Mustafa Erkan,Hacıköylü Canatay, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.177-192, 2023

VERGİLEMEDE GERÇEKLİĞİN SAĞLANMASINDA FİNANSAL TABLOLARIN ROLÜ

in: MALİYE ARAŞTIRMALARI 5, ÜYÜMEZ, MUSTAFA ERKAN, HACIKÖYLÜ CANATAY, Editor, ONİKİ LEVHA YAYINCILIK, İstanbul, pp.199-212, 2023

İdari İşlemler Teorisi Açısından Vergi Tahsil İşleminin İncelenmesi

in: Prof. Dr. Doğan Şenyüz'e Armağan (Maliye), Gerçek Adnan, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.463-482, 2023

Kanun Yolundan Vazgeçme Kurumunun Vergi Planlaması Açısından Değerlendirilmesi

in: Mevzuat ve Uygulamada Vergi Yargılaması, Prof. Dr. Ersan Öz, Editor, Vergi Müfettişleri Derneği, İstanbul, pp.15-34, 2023

Effects of Artificial Intelligence on Tax Inspections

in: Current Debates on Public Finance, Üyümez Mustafa Erkan, Hacıköylü Canatay, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.207-218, 2023

KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL BİR MALİ SORUN OLARAK ZARARLI VERGİ REKABETİ

in: Küresel Mali Sorunlar ve Muhtemel Çözümler, Öz Ersan; Sandalcı Ulvi; Sandalcı, İnci, Editor, Legal, İstanbul, pp.507-522, 2021

Küreselleşme ve Küresel Bir Mali Sorun Olarak Zararlı Vergi Rekabeti

in: Küresel Mali Sorunlar ve Muhtemel Çözümler, Öz Ersan, Sandalcı Ulvi, Sandalcı İnci, Editor, Legal Yayınevi, İstanbul, pp.397-409, 2021

KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: BİLİŞİM ÇAĞINDA VERGİ HUKUKU, KAYA, Mustafa Göktuğ & ÖZ, Ersan, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.195-206, 2020

VERGİ PLANLAMASINDA AKTÖRLER (VERGİ PLANLAMASINI KİM YAPAR?)

in: VERGİ PLANLAMASI: TEORİ VE UYGULAMA, NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ, Editor, EKİN, Bursa, pp.25-45, 2020

Eskişehir İlinin Sosyo-Ekonomik Göstergeler Çerçevesinde Ülke Ekonomisindeki Yeri

in: Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, ersan öz,şehnaz mercan,selçuk buyrukoğlu, Editor, ekin, Bursa, pp.703-741, 2020 Sustainable Development

Eskişehir İlinin Sosyo-Ekonomik Göstergeler Çerçevesinde Ülke Ekonomisindeki Yeri

in: Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, ÖZ Ersan; ALTUNAKAR MERCAN Şehnaz; BUYRUKOĞLU Selçuk, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, pp.703-739, 2020 Sustainable Development

VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ

in: VERGİ HUKUKU, MUSTAFA ERKAN ÜYÜMEZ, Editor, ANADOLU ÜNİVERİSTESİ, Eskişehir, pp.78-106, 2018

Vergi Hukuku: Kapsam, Kaynaklar ve Kanunların Uygulanması

in: Gayrimenkullerde Vergilendirme, Mustafa Erkan Üyümez, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-34, 2017

Kamu Malları Yönetimi

in: Kamu Mali Yönetimi, Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu Doç. Dr. Cumhur Dülger, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.141-159, 2017

Seyahat ve İkamet Giderleri

in: GVK 40 41 İndirilecek İndirilmeyecek Giderler, İbrahim Organ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.27-56, 2013

Kiralama Yoluyla Edilinen veya İşletmeye Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri

in: GVK 40 41 İndirilecek İndirilmeyecek Giderler, İbahim Organ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.79-104, 2013

Vergi Hukuku

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2006

Expert Reports

oyak raporu

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, pp.10, Geneve, 2019

Metrics

Publication

57

Project

4

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals