Asst. Prof. SEDEF OLUKLULU


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Public Finance, Theory of Public Finance

Metrics

Publication

12

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Project

1

Thesis Advisory

2

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - 2017

2009 - 2017

Doctorate

Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Maliye (Dr), Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Undergraduate

Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Kentsel atık su yönetimi: Türkiye’xxde büyükşehir belediyeleri’xxnde kamusal mal ve hizmet olarak atık su arıtma tesislerinin etkinliğine dair bir inceleme Sustainable Development

Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Maliye (Dr)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2023

2023

Bilgisayar Uygulamalı Veri Zarflama

Data Analysis

Arsem

2022

2022

Arsem Uygulamalı Panel Veri Analizi

Data Analysis

Anadolu Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Public Finance

Theory of Public Finance

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ (İİBF)

2009 - 2017

2009 - 2017

Research Assistant

Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ (İİBF)

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ (İİBF)

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ (İİBF)

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Head of Department

Anadolu University

2015 - Continues

2015 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Anadolu University

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Kamu Maliyesi Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Türk Vergi Sistemi

Postgraduate

Postgraduate

Devlet Malları Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Mali Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Sorunları ve Kamu Politikası

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Financialization of Consumer Loans and Aggregate Demand Management

Oluklulu S., Ergül Y. T.

36. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2022, pp.139-140 Sustainable Development

2019

2019

Antibiotic Resistance as a Tragedy of Commons

Oluklulu S.

International Conferences on Social Science Research, Prizren, Kosovo, 26 - 30 August 2019, pp.2 Creative Commons License

2015

2015

Türkiye’xxde 2005-2013 yılları arasındaki kamu harcamalarının fonksiyonel açıdan incelenmesi

Çakır T., Oluklulu S.

International Conferance in Economics, Torino, Turin, Italy, 18 - 20 August 2015, pp.84-85 Creative Commons License

2015

2015

Kamu mal ve hiizmet sunumunun etkinlik, etkenlik ve eşitlik bağlamında performans değerlendirmesi

Oluklulu S., Çakır T.

International Conferance in Economics, Torino, Turin, Italy, 18 - 20 August 2015, pp.86-87 Creative Commons License

2014

2014

Ortak mal olarak su

Oluklulu S.

International Conference in Economics, Prag, Praha, Czech Republic, 3 - 05 September 2014, pp.165-166 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

2023

2023

Household Borrowing and Economic Stability

ERGÜL Y. T., OLUKLULU S.

in: Current Debates on Public Finance, M. Erkan Üyümez / Canatay Hacıköylü, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.53-68, 2023

Supported Projects

2014 - 2017

2014 - 2017

Büyükşehir Belediyelerinde Kentsel atıksu Yönetimi

Project Supported by Higher Education Institutions

OLUKLULU S., ÇAKIR T. (Executive)

Tasks In Event Organizations