Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özel Sektörde Çalışan İç Mimarların Gözünden İç Mimarlık Eğitimine Bakış

VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1556-1564

INSTITUTIONAL STRUCTURE IN TAX AUDIT: A CASE STUDY OFTURKEY

34. Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 May 2019, pp.627-632

İşitme Engeli Gençler İçin İşlem Tabloları ve Matematik Derslerinin Disiplinlerarası Öğretim Süreci

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 - 13 October 2017

Restructuring of the Content of Mathematics Courses in the Computer Professional Competences of Youths with Hearing Loss

8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership(WCLTA-2017), 26 - 28 October 2017

İşitme Engelli Yüksekokul Öğrencilerinin Derslerinde Beyaz Pano Kullanılması Konusundaki Görüşleri

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojieri Sempozyumu, 24 - 26 May 2017

Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Apple Tv Aracılığıyla Tablet Kullanımı Konusundaki Görüşleri

5 th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Smart Board Usage İn Mathematics Instruction of Hearing Impaired Youths

International Conference on New Horizons in Education 2016, Viyana, 13 - 15 July 2016

Working environment Preparation Process of Hearing Impaired Youths at Higher Education

INTE International Conference on New Horizons in Educaiton, 13 - 15 July 2016

smart Board Usage in Matmematics Instruction of Hearing Impaired Youths

INTE International Conference on New Horizans in Education, 13 - 15 July 2016

İşitme Engelli Gençlerin Kelime İşlemciler Programı ile Broşür Hazırlama Süreci

10th International Computer and Instructional Technologies Syposium, 16 - 18 May 2016

İşitme Engelli Gençlerin Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu Engelliler Entegre Yüksekokulu Örneği

Uluslararası Engellilerin Sosyal Refahı Açısından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 October 2015

A Qualitative Meta Syntheses of Research on Educational Technology in Turkey in the Last Decade

Eleventh International Congress of Qualitative Inquiry, Chicago, United States Of America, 20 - 23 May 2015

İşitme Engelli Gençlerle Kamu Spotu Hazırlama Süreci

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 27 September 2014

İşitme Engelli Gençlerin Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu Durum Çalışmasından Eylem Araştırmasına Uzanan Bir Yol Hikayesi

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014

Systematic ICT Integration Model for Hearing Impaired Youths

The Qualitative Report Fourth Annual Conference, Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida USA, Florida, United States Of America, 18 - 19 January 2013

Video Tape Analysis in Action Reseach

The Qualitative Report’s Fourth Annual Conference, 18 January - 19 April 2014

Books & Book Chapters

Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları, , Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, pp.439-449, 2018