Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Çalışanlarının Covid-19'a İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Metafor Analizi.

23. Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 19-21 Kasım 2021., Burdur, Turkey, 19 November 2021

Gelişimsel gecikmesi olan çocukların annelerinin bağlanma stilleri

2. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.115-116

The professional commitment of social workers in the Turkey according to some variables

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) 2018, VENEDİK, Italy, 28 - 30 June 2018

Specialized social services offered to individuals living with rare disease in the world comparison with Turkey

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) 2018, VENEDİK, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.216

Cinsel şiddet sonrası sosyal hizmet müdahalesi

2. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.117-118

Service Recommendations about the Needs of Women Convicts

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences,Paris, France, Paris, France, 2 - 06 February 2016

Kadın Hükümlülerin İhtiyaçlarına Yönelik Hizmet Önerileri

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015, Manisa, Turkey, 26 - 28 November 2015

Adli Sosyal Hizmetin Tanımlanması ve Adli Sosyal Hizmet Uygulamasında Etik İlkeler

Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Sempozyumu 20-22 Kasım 2014, Ankara, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2014, pp.192-201

Burnout Among Nursing Home Personnel

VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrade, SERBIA., Belgrade, Serbia, 3 - 06 September 2015

Profile of Female Convicts in Turkey

VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrade, SERBIA, Belgrade, Serbia, 3 - 06 September 2015

Türkiye ve Avrupa Birliğine Aday Geçiş Ekonomilerinde Uluslararası Göç Trendleri

International Conference on Eurasian Economies 1-3 July 2014 – Skopje, MACEDONIA, 1 - 03 July 2014 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Türkiye'de Suça Sürüklenen Çocuklar Olgusunun Genel Görünümü

in: Çocuklar, Adalet, Haklar ve Eleştirel Sosyal Hizmet Sevda Uluğtekin'e Armağan, Karataş, Kasım, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.193-212, 2021

İnsancıl ve Yaşantısal Yaklaşımlar: Birey Merkezli Yaklaşım ve Varoluşçu Yaklaşım

in: Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları, Semra Saruç, Hüsnünur Aslantürk, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi Yayın No: 4036, Eskişehir, pp.108-131, 2020

Bilişsel davranışçı uygulama

in: Soyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları, Semra Saruç, Hüsnünur Aslantürk, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi Yayın No: 4036, Eskişehir, pp.78-107, 2020

Klinik Sosyal Hizmet Uygulamaları Açısından Ruhsal Bozuklukların Tanılanması ve Sınıflandırılması

in: Toplum Temelli Ruh Sağlığında Sosyal Hizmet Uygulamaları, Ayten Kaya KILIÇ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.47-59, 2020

Anneleriyle Birklikte Ceza İnfaz Kurumunda Yaşayan Çocuklar

in: ÇOCUKLARLA ÇALIŞMA Temel Alanlar, Uygulamalar, Güncel Tartışmalar, Figen Paslı- Hüsnünur Aslantürk, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.191-202, 2020

Sığınmacı ve Göçmen Çocuklarla Sosyal Hizmet

in: Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmet, Filiz Göktuna Yaylacı, Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.141-154, 2019

Specialized social services offered to individuals living with rare disease in the world comparison with Turkey

in: Strategic Perspectives on Sustainable Development and Migration Issues in Turkey and Abroad, İmam Bakır Kanlı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.50-67, 2019

Topluma Dayalı Islah Yolları

in: Çocuk Suçluluğu Juvenile Delinquency, Didem Yücel, M. Burak Gönültaş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.386-409, 2017

Group work in social work practices in health care

in: Developments in Health Sciences, Bulent OZDEMIR,Nelya L.SHAPEKOVA,Bilal AK,Hicran YILDIZ,Fugen OZCANARSLAN,Lyudmila IVANOVA, Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofija, pp.663-674, 2017

Onarıcı Adalet Uygulamaları ve Türkiye'de Ara Buluculukta Sosyal Hizmetin Rolü

in: Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale, Yücel Didem, Gönültaş Burak M., Editor, Nobel, Ankara, pp.223-235, 2016

Metrics

Publication

47

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals