Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Hayretten Divaneliğe Divan Şiiri

TURKISH STUDIES , vol.9, no.12, pp.215-234, 2014 (SSCI)

Articles Published in Other Journals

Klasik Türk Şiirinde Kutsal Mekan Olarak Kudüs

Muhit , no.47, pp.100-104, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

Divan Şiirinin Yetim Kuşu: Martı

MUHİT , no.28, pp.86-88, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Divan Şiiri Poetikasının Şifresi: Aşk

Ay Vakti , no.188, pp.39-41, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erzurumun Bilinmeyen Yüzleri: Abdurrahim Rahmi

Beyzaşehir Palandöken , no.16, pp.122-125, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hangi Leyla

Mahalle Mektebi , no.20, pp.55-58, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

İlhami Çiçek’in Yayınlanmamış Bir Şiiri Üzerine

HECE , no.44, pp.63-66, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Divan Şiiri Poetikasına Teorik Bir Bakış

ULUSLARARASI KLASİK TÜRK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 28 June 2021, pp.23-34

Nefʻî’nin Poetik Bir Şiiri Üzerine

ULUSLARARASI SEMPOZYUM: TÜM YÖNLERİYLE ERZURUMLU ŞAİR NEF‘İ SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 12 - 13 November 2021, pp.133-141

Divan Şiirinde Mazmunlaşan Mekanlar: Çocuk Mekanları

VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2020, pp.411-420

Ahmed Dursun Natıki Divan’ında Erzurum Teması

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.419-428

Ahmed Kuddusi’nin Şiirlerine Poetik Bir Yaklaşım

Uluslararası Maraşizade Ahmed Kuddusi ve Kadirilik Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 23 - 24 November 2018, pp.27

Divan Şiirine Poetik Yaklaşımlar: Şiirde Anlaşılabilirlik Sorunu

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.394-395

Kağızmanlı Hıfzi’de Divan Şiiri Hususiyetleri

Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.363-368

Divan Şiirinin Anlam Dünyasında “Şebistan” Kavramı

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.56

Sünbülzade Vehbi’nin Poetik Bir Mesnevisi Üzerine

Uluslararsı Sultanu’ş-Şuara Sünbülzade Vehbi Efendi Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 22 - 23 September 2017, pp.22

Divan Şiirinde Gil ü Gül Mazmunu Üzerine

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.161-168

Aşıklık Geleneğinde Divan Şiiri İzleri

Değişim Dönüşüm Sürecinde Aşıklık Geleneği Bilgi Şöleni, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Turkey, 15 - 17 October 2015, vol.9, pp.93-100 Sustainable Development

Alvarlı Efe nin Şiirlerinde Rindane Söylem

Uluslararası Hace Muhammed Lütfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 26 April 2013, vol.2, pp.117-125

Türk İslam Kültüründe Ümmilik ve Aşık Sümmani

1. Uluslararası Aşık Sümmani ve Aşıklık Geleneği Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.117-128 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Alî Şîr Nevâyî’nin Mecâlisü’n-Nefâyis’inde Öne Çıkan Poetik Kavramlar

in: TÜRK DİLİNİN BAŞCISI ALİ ŞİR NEVAYİ-1, Ahmet Kartal-Saniye Eraslan, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.345-357, 2022

Erzurumlu Emrah

Muhit Kitap, turkuvaz yayıncılık, İstanbul, 2021

Manzum Sözün Poetik Çerçevesi

in: Divan Toplantıları-1: Mazmundan Poetikaya, Esat Harmancı, Muhammet Kuzubaş, Mehmet Özdemir, Editor, İksad Global Yayıncılık, Kocaeli, pp.114-139, 2020

Orta Klasik Dönem (1600-1700): Şiir

in: Türk Edebiyatı Tarihi (C. 2), Talat Sait Halman, Mustafa İsen, Osman Horata, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İzmir, pp.275-328, 2019

Orta Klasik Dönem (1600-1700): Tarihi, Sosyo-Kültürel Bağlam

in: Türk Edebiyatı Tarihi (C. 2), Talat Sait Halman, Mustafa İsen, Osman Horata, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İzmir, pp.261-274, 2019

Orta Klasik Dönem (1600-1700): Mesneviler

in: Türk Edebiyatı Tarihi (C. 2), Talat Sait Halman, Mustafa İsen, Osman Horata, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İzmir, pp.329-357, 2019

Narmanlı Aşık Sümmani

Ketebe Yayınları, İstanbul, 2018 Sustainable Development

Divan Şiirine Poetik Yaklaşımlar: Şiirde Anlaşılabilirlik Sorunu

in: Modern Dönemde Edebiyat Eğitim İktisat ve Mühendislik, Handan Asude Başal, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.239-248, 2018

Divan Şiirine Poetik Yaklaşımlar: Şiirde Anlaşılabilirlik Sorunu

in: Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK, Dr. Mine Nazan Kerimak ÖNER, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.239-248, 2018

Ömer Keşfi

Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum, 2016

AŞIK SÜMMANİ DİVANI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, 2015 Sustainable Development

ERBABİ

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2015

Erzurumlu Emrah Divanı Karşılaştırmalı Metin İnceleme İndeks

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Erzurum, 2015

ABDURREZZK İLMİ

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2015

ABDURRAHİM RAHMİ

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2015

Aşık Sümmani Divanı

Birleşik Yayıncılık, Ankara, 2012 Sustainable Development

Aşık Sümmani

Fenomen, Ankara, 2007 Sustainable Development

Metrics

Publication

78

H-Index (Scopus)

10

Project

5

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals