Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çevrimiçi Eğitim Ortamlarında Sınıf Yönetimi ve Sınıf Topluluğu Hissi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

International Open and Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 14 November 2019

Communication skills and classroom management: The mediating role of problem solving skills

6th International Symposium on New Issues in Teacher Education, Valletta, Malta, 16 September 2019

Linking self-efficacy to possible selves The mediating role of teacher identity

6th International Symposium on New Issues in Teacher Education, Valletta, Malta, 16 September 2019

Öğretmen Kimliği İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Öğretmen Kimliğinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 02 May 2019

Öğretmen Kimliği Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 02 May 2019

Öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi, Nevşehir, Turkey, 30 January 2019

Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Zeugma 2. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 January 2019

Okul müdürlerinin liderlik stillerinin incelenmesi

Zeugma 2. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 January 2019

Öğretmenlerin davranış ve öğretim yönetimi ölçeğinin Türkçeye uyarlanması.

Zeugma 2. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi., Gaziantep, Turkey, 18 January 2019

Individual innovativeness of preservice teachers

41st ATEE Annual Conference, Eindhoven, Netherlands, 22 September 2016

Opinions of Teachers on Innovativeness and Innovative Generations

41st ATEE Annual Conference, Eindhoven, Netherlands, 22 - 24 August 2016

Leadership Styles of School Principals According to Perceptions of High School Students

2015 International Business and EducationConference, San Juan, Argentina, 22 March - 26 May 2015

Opinions of Teacher Candidates Related to the Universal Declaration of the Rights of the Child

Association for Teacher Education in Europe 38th Annual Conference, Halden, Norway, 22 - 25 August 2013

Opinions of Educational Supervisors on Continous Professional Development

36th Annual Conference of Association for Teacher Education in Europe, Riga, Latvia, 24 - 28 August 2011

Books & Book Chapters

EĞİTİM KURUMLARINDA YENGEÇ SEPETİ SENDROMU

in: Eitim Kurumlarnda Örgütsel Davranış, Sibel Güven, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.190-204, 2022

EĞİTİM KURUMLARINDA YENGEÇ SEPETİ SENDROMU .

in: EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONULARI II NEGATİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Sibel Güven, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ, Ankara, pp.189-204, 2022

Pandemi Döneminde Eğitim ve Eğitimin Yönetimi

in: Pandemi Döneminde Eğitim İyileştirelim, İyileşelim, KÜRÜM- YAPICIOĞLU DİLRUBA, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.143-169, 2020

Pandemi Döneminde Eğitim ve Eğitim Yönetimi

in: PANDEMİ DÖNEMİNDE EĞİTİM İyileştirelim, İyileşelim, Dilruba Kürüm-Yapıcıoğlu, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.160-186, 2020

Metrics

Publication

38

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

18

H-Index (Scopus)

3

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals