Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examining Primary School Teachers Perceptions about Coworker Social Loafing

42nd ATEE Annual Conference, Dubrovnik, Croatia, 23 - 25 October 2017

Leadership Perceptions of School Managers

International Business&Education Conference, San Juan, Argentina, 22 - 26 March 2015, pp.308

Training of Educational Leaders: Some Experiences From a European Project

21st Annual Conference Enirdelm 2012- Educational Leaders as Change Agents: Meeting an Uncertain Future, Antalya, Turkey, 27 - 29 September 2012

Suçla Mücadelede Aile Eğitimin Rolü ve Önemi

Suçla Mücadele Açısından Aile Eğitimi ve Denetimli Serbestlik, Turkey, 1 - 04 June 2008

Strategies of Life Long Learning in Turkish Education System

International Comparative Education (CESE), Granada, Nicaragua, 3 - 06 July 2006

Okul yöneticilerinin girişimcilik özelliklerinin okullara yansımaları

XIII. UlusalEğitim Bilimleri Kurultayı, Turkey, 06 July 2004 - 09 July 2005

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NDE EĞİTİMİN DENETİMİ

21. YUZYILIN EŞiĞiNDE TURK EĞiTiM SiSTEMİ, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 1999, pp.239-251

Öğretmenlerin "Çoklu Değerlendirme Modeli"ne İlişkin Görüşleri

Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 20 March 1999

Books & Book Chapters

Okul İkliminin Öğretmenlere Yönelik Şiddete Etkisinin Değerlendirilmesi

in: Eğitime Dönüş, Emine Babaoğlan, Erkan Kıral ve Adem Çilek, Editor, Eyuder Yayınları, Ankara, pp.224-245, 2016

Risk ve Risk Türleri

in: Etkili İletişim, Bülent Güven, Editor, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, pp.143-158, 2016

ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

in: ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME, NEJDET KARADAĞ VE İLKER USTA, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO:2082, Eskişehir, pp.64-81, 2015

ÖĞRETİM ORTAMLARININ TASARIMI VE YÖNETİMİ

in: ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME, NEJDET KARADAĞ VE İLKER USTA, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO:2082, Eskişehir, pp.84-96, 2015

ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

in: DENETİM VE ÖĞRETİMSEL LİDERLİK, MUALLA BİLGİN AKSU VE ESMAHAN AĞAOĞLU, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.295-324, 2014

ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE ARABULUCULUK

in: ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ-I, CEYHAN ESRA, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.90-120, 2013

OKUL YÖNETİMİ

in: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, ÇOŞKUN BAYRAK, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.95-113, 2013

PROBLEM ÇÖZME

in: ETKİLİ İLETİŞİM, BÜLENT GÜVEN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.165-180, 2013

Okul Yönetimi

in: Türk Eğitim Tarihi Sistemi ve Okul Yönetimi, Bayrak Coşkun, Editor, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.125-143, 2008

Metrics

Publication

26

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

42

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

8

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals