Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uzaktan Eğitim Hizmetlerinin Sunumunda Maliyetlerin Önemi: Uzaktan Eğitim Ekonomisi Kapsamında Genel Bir Değerlendirme

Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 November 2019

An Analysis of Public University Departments in Medical Fields Based on Student Statistics

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Küreselleşen Dünyada Eğitim, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.235-248

A CONTENT ANALYSIS OF STUDIES ON ECONOMICS OF EDUCATION AND PLANNING PUBLISHED IN TURKEY

9th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 3 - 05 July 2017, pp.9812-9823 identifier

Gelişen Yeni Teknolojilerin Yirmi Birinci Yüzyılda Okullara Yansımaları: Okul Yönetimi Boyutunda Genel Bir Değerlendirme

2. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu- ITTES 2014, AFYON, Turkey, 20 - 22 May 2014

A Theoretical Approach to Web 3 0 Technologies Based on Economics of Education

The Association for Teacher Education in Europe (ATEE) ATEE Winter Conference“Learning & Teaching with Media & Technology’de sunulan bildiri, Genoa, Italy, 7 - 09 March 2013

The Increasing Importance of School Technology Management in the Knowledge Society A Theoretical Evaluation

International Conference on Innovation and Challenges in Education (CICE 2013), Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013

The Economic contributions of developing e-Learning technologies from the perspective of educational organizations

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.2070-2074 identifier

The Leadership Characteristics of Turkish Principals: An interregional Comparative Study

III. Atee Winter Conference: Multi-dimensional Aspects of Leadership for Learning, Bled, Lithuania, 25 - 27 February 2011, pp.15

İlköğretim Müfettişlerinin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 23 - 25 June 2010

Müfettişlerin Teknoloji ve Bilgisayar Okuryazarlığı

Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 24 June 2009, pp.200-210

New Concept of E-Learning Managemement in Education

New Learning 2.0 ? Emerging Digital Territories Developing Continuities- New Divides. EDEN Annual Conference 2007, NAPOLİ, Italy, 13 - 16 June 2007, pp.1-5

Students’s Opinions about the Lecturers Encouragement tothe Students to Participate into the Classroom Management

4 th International Journal of Teacher Education andTraining Conference, Helsinki, Finland, 31 May - 03 June 2006, pp.213-226

Organization and Management of Virtual Universities

2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium. Lifelong Open & Flexible Learning in The Globalized World., Eskişehir, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.709-721

Okul Yönetimiyle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2005

Anadolu Üniversitesinde Görev Yapan Eğitim Yöneticilerinin Zaman Yönetimi Konusundaki Görüşleri

14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale, Turkey, 28 - 30 September 2005, vol.1, pp.166-172

Okul Yönetimi ile iligili Lisansüstü Tezlerin incelenmesi

2. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2005

Okul Yönetimi ile ilgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2005

Books & Book Chapters

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Field of Economics of Education: An Analysis Based on Digital Skills

in: Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy, BOZKURT ARAS, Editor, IGI Global, HERSHEY PA, pp.230-249, 2021

Teknoloji Liderliği

in: Liderlik. Kuram- Araştırma- Uygulama, KÜRŞAD YILMAZ, Editor, Pegem AKADEMİ, Ankara, pp.741-758, 2020

Pandemi Döneminde Eğitim ve Eğitimin Yönetimi

in: Pandemi Döneminde Eğitim İyileştirelim, İyileşelim, KÜRÜM- YAPICIOĞLU DİLRUBA, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.143-169, 2020

Pandemi Döneminde Eğitim ve Eğitim Yönetimi

in: PANDEMİ DÖNEMİNDE EĞİTİM İyileştirelim, İyileşelim, Dilruba Kürüm-Yapıcıoğlu, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.160-186, 2020

e-Devlet’in Örgütsel, Ekonomik ve Yasal Altyapısı

in: BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET, Prof. Dr. Yücel Güney ve Doç. Dr. M. Recep OKUR, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.134-145, 2016

e-Devlet’in Örgütsel, Ekonomik ve Yasal Altyapısı

in: Bilgi Toplumu ve E-Devlet, GÜNEY YÜCEL OKUR MUHAMMED RECEP, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.126-145, 2016

The Importance of Distance Education Experts in the Organizational Development Process of Distance Education Institutions: A Theoretical Evaluation

in: Identification, Evaluation, and Perceptions of Distance Education Experts, EBY GULSUN YUZER TEVFIK VOLKAN, Editor, IGI Global, HERSHEY PA, pp.73-88, 2015

Development Trends in Economics of Distance Education from the Perspective of New Technologies

in: Handbook of Research on Emerging Priorities and Trends in Distance Education: Communication, Pedagogy, and Technology, YUZER TEVFIK VOLKAN EBY GULSUN, Editor, IGI Global, HERSHEY PA, pp.231-244, 2014

Okul Yönetim Süreçleri

in: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, BAYRAK COŞKUN, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.115-136, 2013

Eğitim ve Toplumsal Kurumlar

in: Eğitim Sosyolojisi, BOYACI ADNAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.37-52, 2012

Uzaktan Eğitimde Meydana Gelen Değerler Dizisi (Paradigma) Değişimlerinin E-Öğrenme Ekonomisi Alanına Yansımaları

in: Türkiye de E Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar, GONCA TELLİ YAMAMOTO UĞUR DEMİRAY MEHMET KESİM, Editor, Efil Yayınevi, Ankara, pp.2-19, 2011

Student's Opinions About the Lecturers Encouragement to the Students to Participate into the Classroom Management

in: Education For Democracy as a Part of Education for Sustainable Development. 4th International Journal of Teacher Education and Training Conference: Post-Conference Book, JUHANI HYTÖNEN, Editor, University of Helsinki, Helsinki, pp.213-226, 2007 Sustainable Development

School Improvement Studies of Educational Faculty of Anadolu University

in: Between Holistic Education and Teacher Education, , Editor, VVSWF, Vechta, pp.76-121, 2006

School Improvement Studies at Education Faculty of Anadolu University

in: Between Holistic Education and Teacher Training. 3rd International Journal of Teacher Education adn Training Conference Book, CEYLAN MÜYESSER LINDAU BANK DETLEV, Editor, Vechtaer Verlag Für Studium, Wissenschaft und Forschung, VECHTA, pp.76-121, 2006

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals