Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kayda Geçen Suçluluk ve Türkiye

Turkish Studies - Social Sciences , vol.15, no.2, pp.401-413, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Crime, Economy and Criminal Justice System

ICE-TEA 2021 Unpacking the Economic Impacts of COVID-19, Ankara, Turkey, 09 April 2021

Suç Kayıtları Işığında İnsan Ticareti

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi, İzmir, Turkey, 22 February 2021, pp.129-130

Housing Market Arrangements in Turkey and Their Financial and Environmental Sustainability

ASECU 2019: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030:CHALLENGES FOR SOUTH AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES AND THE BLACKSEA REGION, Sofya, Bulgaria, 26 - 27 September 2019, vol.1, pp.245-259

Ceza Adalet sistemi ve Suç Arasındaki İlişki

Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES) 2019, İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2019, vol.1, pp.132

Migration, Human Trafficking, Migrant Smuggling and A Quantitative Evaluation

Birinci Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Sempozyumu: Türkiye-Rusya Arasında Bilimsel, Teknolojik ve Ekonomik İşbirliği -The First International Symposium on Security and Strategic Studies: Scientific, Technological and Economic Cooperation Between Turkey and Russia, İstanbul, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.52-70

Türkiye’de Kuşaklararası Eğitim ve Gelir İlişkisi (Sosyal Hareketlilik Yukarı Doğru mu?)

Eurasian Conference on Language and Social Sciences VIb, Semerkant, Uzbekistan, 30 April - 01 May 2019

Küresel Düzeyde Kasten Öldürme ve Hırsızlık Olaylarında Suç Kayıtları

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), Niğde, Turkey, 26 - 29 October 2018 Sustainable Development

Abuses in Services Sector A Qualititive Study

7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE FRAUD ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY Proceeding, İstanbul, Turkey, 10 - 11 December 2016, pp.92-93

Negative Face of Social Capital

2th International Conference of ASECU ”Inclusive and Sustainable Development and the Role of Social and Solidarity Economy”, Eskişehir, Turkey, 29 - 30 September 2016

Ekonomi Teorisi Bakış Açısından Sağlık Sektörü ve Etik

Uluslararası Katılımlı (Vaka Tartışmalı) Ulusal Tıp HUkuku Kongresi, Bodrum, Turkey, 2 - 05 September 2015, vol.1, pp.693-720

Eskişehir İnşaat Sektörünün Ekonomik Açıdan İncelenmesi

TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 6 - 07 February 2014, vol.1, pp.119-135

The Determinants of Crime (Through the Eyes of Practitioners and Theorists)

III.EuropeanConference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 6 - 08 February 2014

İnsan Ticaretinin Ekonomik ve Hukuki Boyutları

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, St.Petersburg, Russia, 17 - 18 September 2013, pp.915-923

Sağlık Sektöründeki Etik Problemlerinin Nedenleri

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012, Almata, Kazakhstan, 11 - 13 October 2012, vol.1, pp.382-388

Çocukların Eğitim ve Meslek Seçimlerinde Ebeveyn Etkisi

Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, vol.3, pp.462-470

İnşaat Sektörüne Küresel Bakış

Anadolu Uluslararası Iktısat Kongresı, EconAnadolu 2011, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 June 2011

Türk İnşaat Firmalarının BDT na Yönelik Ekonomik Faaliyetleri

III. Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Kafkaslar ve Orta Asya Kongresi, Baku, Azerbaijan, 14 - 17 October 2010, pp.494-504

İllegal Mallara Yönelik Hukuki Düzenlemelerin Uygulanmasında Ekonomi Teorisi

Hukuk Biliminin Güncel Sorunlarına 2. Uluslararası Kongre, Baku, Azerbaijan, 29 April - 01 May 2010, pp.781-787

Nesillerarası Beşeri Sermaye Birkimi

EconAnadolu 2009, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 June 2009, vol.1, pp.2006

Ekonomik Gelişmenin Rotası

the International Congress Intergration and Economic Development in Transition Economies, Bishkek, Kyrgyzstan, 9 - 11 October 2008, vol.1, pp.120-128 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

50

Project

2
UN Sustainable Development Goals