Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BITCOIN VE İCRA HUKUKU

Fides Hukuk Dergisi , vol.1, no.1, pp.82-92, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cumhuriyetin 100. Yılında İçtihadı Birleştirme Kararlarında Islah

Cumhuriyetin 100. Yılında Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukunun Gelişimi ve Güncel Sorunlar, Eskişehir, Turkey, 22 December 2023

İspat Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması

2.ULUSLARARASI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KONGRESİ, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2023

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun Konutta Hacze İlişkin Hükümlerine Getirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi

7445 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (Yedinci Yargı Paketi) Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu, Turkey, 15 June 2023

Uyuşmazlıkların Arabuluculukta Çözümü

Arabuluculuk ve Tahkim Paneli, Eskişehir, Turkey, 22 December 2022

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Avukatın Yükümlülük ve Sorumlulukları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulanması Konferansı, Ankara, Turkey, 14 December 2022

AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Kapsamında Hak Arama Özgürlüğünün Çerçevesi ve Sınırları

Anayasa-Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku İlişkisi- Türk Medeni Usûl ve İcra ve İflâs Hukukçuları Birliği, Antalya, Turkey, 09 October 2022

Dijital Çağda Takip Hukukunda Gelişmeler

Dijital Çağda Medeni Yargı Sempozyumu, İzmir, Turkey, 04 June 2022

Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk

Tüketici Hukukunun Temel Konuları, Uygulama Sorunları ve Tüketici Yargılaması, Hatay, Turkey, 28 May 2022

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı Gereğince İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

TÜRK ÖZEL HUKUKU ve YARGILAMASINDA GÜNCEL SORUNLAR SEMPOZYUMU, Afyonkarahisar, Turkey, 21 April 2017, pp.5

Terk Nedeniyle Boşanma Davasında Yargıtay’ın Kadına Bakışı

Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 11 March 2017

Books & Book Chapters

AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Kapsamında Hak Arama Özgürlüğünün Çerçevesi ve Sınırları

in: Anayasa-Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku İlişkisi, , Editor, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü, pp.55-83, 2023

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Avukatın Aydınlatma Yükümlülüğü

in: Muhtelif Yönleriyle Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, Editor, Yetkin Yayınları, Ankara, pp.1199-1234, 2022

Anonim Şirkette Ek Tasfiyenin Medenî Yargılama Hukukunda Görünümü

in: Prof. Dr. Selçuk Öztek'e Armağan, , Editor, Filiz Yayıncılık, İstanbul, pp.575-622, 2022

Dijital Çağda Takip Hukukundaki Gelişmeler

in: Dijital Çağda Medeni Yargı (2022'den Bakış), Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Editor, Adalet Yayıncılık, Ankara, pp.353-383, 2022

İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet Takdiri

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2020 Sustainable Development

Covid-19 Salgınından Dolayı Alman Hukukunda Yargılama ve Takip Hukukuna İlişkin Hukukî Durum İle Özellikle İflâslar (Küllî İcra) Hakkındaki Düzenlemeye Genel Bakış

in: COVID-19 Salgınının Hukukî Boyutu: Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, Özekes Muhammet, Editor, Oniki Levha Yayıncılık, pp.243-252, 2020 Sustainable Development

İcra Takibinin İptali ve Taliki

Güncel Yayıncılık, İzmir, 2006 Sustainable Development

Metrics

Publication

38

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals