Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mülteci Öğrencilere Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algıları

6. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresi, 10 - 11 September 2020

Web 2.0 Araçları Kullanarak Etkileşimli Öğrenme Ortamları Tasarlama

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.1590-1601

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Harmanlanmış Öğrenme Modelinin Kullanılması

International Open & Distance Learning (IODL) Conference, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 November 2019, vol.1, pp.513-519

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimi Uygulamaları

International Open and Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 November 2019, vol.1, pp.543-548

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Web Uygulamaları

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı I. Öğrenci Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 May 2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blog Kullanımı

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2018

Akademik Yazma Öğretiminde Yazma Öncesi Etkinlikler İçin Teknoloji Kullanımı

I. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017

Ölçme ve Değerlendirmede Edebî Metin Kullanımı

I. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 3 - 05 May 2018

Audio Books Proficiecy Level Reading Comprehension

TESOL Graduate Forum, Boston, United States Of America, 24 - 27 March 2010

Metrics

Publication

28

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Project

6

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals