Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Mediating Role of Perceived Future Employability on the Relationship between Undergraduates' Hope and Subjective Well-being Levels

22th International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Muş, Turkey, 07 October 2021

Gözden Geçirilmiş Sosyal Bağlılık Ölçeği ( Sbö-r): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 24 - 27 October 2019

Benlik Saygısı ve Genel Aidiyet Duygusunun İnternet Bağımlılığını Yordayıcı Rolü

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018

Ergenlerde Pozitiflik ve Algılanan Stresin Sosyal Kaygıyı Yordama Gücünün İncelenmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018

Books & Book Chapters

Sosyal Gelişim

in: Çocuk ve Ergen Gelişimi: Çok Boyutlu Bir Bakış, Didem M. Siyez, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.433-472, 2021

Sosyal Gelişim

in: Çocuk ve Ergen Gelişimi: Çok Boyutlu Bir bakış, Siyez Diğdem Müge, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, pp.434-473, 2021

Yalnızlığın Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Azaltılması

in: Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları-II, ALİM KAYA, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.199-236, 2017

Metrics

Publication

47

Citation (WoS)

86

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

100

H-Index (Scopus)

6

Project

7

Thesis Advisory

4

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals