Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

New Routes in Ankara For Tourist Guides: Early Republican Era Buildings Walkin Tours

7th International Research Forum for Guided Tours (7th IRFGT 2021), Ankara, Turkey, 26 March 2021, pp.25

Turist Rehberlerinin Uzmanlık Alanlarına İlişkin Bakış Açılarının Belirlenmesi

II. Turizm Rehberliği Kongresi, AYDIN/KUŞADASI, Turkey, 29 - 30 April 2019

Customer Complaint Management of Tour Guides

6th International Research Forum for Guided Tours (6th IRFGT 2019), Malta, 20 - 22 March 2019

Bibliometric Analysis of Tour Guiding Literature (1980 - 2018)

6th International Research Forum for Guided Tours (6th IRFGT 2019), Malta, 20 March 2019

Cultural Heritage of Ottoman Anatolia through the Eyes of Female Travelers

THE 11th Tourism Outlook Conference Heritage Tourism beyond Borders and Civilizations, Eskişehir, Turkey, 2 - 05 October 2018, pp.119-120

Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Uygulamalı Eğitimler ile Çevre Bilinci Gelişimi

7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve 2. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi, Muğla/Bodrum, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.170

Introduction of Anadolu University Campus Guidance Project

CAUTHE 2018: Get Smart: Paradoxes and Possibilities in Tourism, Hospitality and Events Education and Research, Newcastle, Australia, 5 - 08 February 2018, pp.613-616

An Evaluation of Tour Guiding Students’ Competency After Practical Training

CAUTHE 2018: Get Smart: Paradoxes and Possibilities in Tourism, Hospitality, Newcastle, Australia, 5 - 08 February 2018

Assessment on Thermal Tourism Potential in Eskisehir through the Tour Guides’ Perspective

5th International Research Forum on Guided Tours (5th IRFGT- 2017), Roskilde, Denmark, 15 - 18 March 2017, pp.70-84

The Variables that Affect the Occupational Commitment Levels of Tour Guides: The Case of Turkey

5th International Research Forum on Guided Tours (5th IRFGT- 2017), Denmark, 15 - 18 March 2017, pp.96-111

The Effects of Crises on Career Plans of Tour Guiding Students

The 4th Business Management International Conference (BMIC 2017), Pattaya, Thailand, 1 - 02 November 2017

Yeni Bir Turistik Ürün Önerisi: Lady Montagu Gezi Rotası

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla/Marmaris, Turkey, 4 - 08 October 2017

Teröre Dayalı Krizler ve Sosyal medya: Türkiye örneği.

17. Ulusal Turizm Kongresi, Bodrum, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016

Additional Programs to Formal and Non formal Tourist Guidance Education in Turkey Specialized Training Programs

IRFGT 2015 4th International Research Forum on Guided Tours, Estoril, Portugal, 18 - 21 March 2015, pp.22

A Leading Tour Guide in Turkey in the Early 20th Century The Fisherman of Halicarnassus

IRFGT 2015- 4th International Research Forum on Guided Tours, Estoril, Portugal, 18 - 21 March 2015

Savaş, barış ve turizm perspektifinde Çanakkale Örneği

16.Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Çanakkale, Turkey, 12 - 15 November 2015

Analysis of Transition from Blue Cruise to Yacht Tourism in Bodrum

2015 OHA Annual Meeting, Tama, Japan, 14 - 18 October 2015

Eskişehir Turizm Tarihinde Öncü Bir Otel: Madam Tadia Oteli

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Turkey, 4 - 05 April 2014, pp.261-272

Eskişehir Emek Otel’in kurum tarihi açısından incelenmesi

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 05 April 2014

Profesyonel Turist Rehberlerinin PTR Yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilikler Çerçevesinde Değerlendirilmesi

14. Ulusal Turizm Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Kayseri, Turkey, 5 - 08 December 2013

Books & Book Chapters

Bin yıllık Uykusundan Uyanan Kent: Side

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar Kuruluşlar Turizm Bölgeleri Meslekler, Kozak Nazmi, Kozak Metin, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, pp.237-262, 2022

Tek ve Çok Merkezli Tur Operasyonları

in: Tur Planlaması ve Yönetimi, Özdal Değirmencioğlu, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.111-136, 2021

Dalış Turizminde Rehberlik Uygulamaları

in: Alternatif Turizmde Rehberlik Uygulamaları, Volkan Altıntaş ve Zafer Türkmendağ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.95-116, 2020

Şadan Gökovalı: Halikarnas Balıkçısının Manevi Oğlu

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt 6- Kamu ve Meslek Kuruluşları Yöneticileri, Turist Rehberleri, Ulaştırma İşletmecileri ve Diğerleri, Nazmi Kozak ve Metin Kozak, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.375-382, 2020

Psidia’nın Onurlu Kenti: Sagalassos

in: Turist Rehberleri İçin Anadolu'da Antik Kent ve Merkezler, Tolga Fahri Çakmak, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.393-421, 2020

Ashab-ı Kehf: Yedi Uyurlar Efsanesi

in: Anadolu’da İnanç Turizmi Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar, Özlem Güzel, Editor, Nobel Yayın, Ankara, pp.30-42, 2020

Osman Hamdi Bey: Türkiye’de Müzeciliğin Mimarı

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt 6- Kamu ve Meslek Kuruluşları Yöneticileri, Turist Rehberleri, Ulaştırma İşletmecileri ve Diğerleri, Nazmi Kozak ve Metin Kozak, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.305-320, 2020

Cultural Heritage of Ottoman Anatolia Through the Eyes of Female Travelers

in: Heritage Tourism Beyond Borders and Civilizations, İnci Oya Coşkun Alan Lew Norain Othman Gökçe Yüksek Semra Günay Aktaş, Editor, Springer, pp.71-83, 2020

Ticaret Öğretmen Okulu’ndan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi’ne

in: Dünden Bugüne Ankara Otel, Lokanta, Pastane, Turizm, NAZMİ KOZAK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.373-404, 2019

Eti Müzesi’den Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne

in: Dünden Bugüne Ankara Otel, Lokanta, Pastane, Turizm, KOZAK NAZMİ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.477-507, 2019

Şehir Turları Rehberliği Alanında Uzmanlaşma

in: Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma, Özlem Güzel ve Özlem Köroğlu, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.369-392, 2019

Turist Rehberlerine Yönelik Sanal Şikayetler: www.sikayetvar.com Örneği

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç ve Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.622-637, 2018

Turist Rehberinin Tur Yönetimi

in: Turist Rehberliği, Dr. Öğr.Üyesi Seçkin Eser, Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin, Porf. Dr. A. Celil Çakıcı, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.137-160, 2018

Mavi Yolculuktan Yat Turizmine Geçiş

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar Kuruluşlar Turizm Bölgeleri Meslekler, Kozak, Nazmi, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, İstanbul, pp.847-858, 2018

Selahattin Çoruh: Turizmde Bir Adanmışlık Öyküsü

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt 1, Metin Kozak ve Nazmi Kozak, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.393-411, 2018

Türkiye de Turist Rehberliğinin Öncüsü Cevat Şakir Kabaağaçlı

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler, Nazmi Kozak, Metin Kozak, Editor, Detay Yayıncılık, Eskişehir, pp.73-90, 2018

Turizm Eğitiminde Öncü Bir İsim: Orhan Mesut Sezgin

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler Cilt 1, Kozak Metin, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.361-369, 2018

Bin Yıllık Uykusundan Uyanan Kent: Side

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar Kuruluşlar Turizm Bölgeleri Meslekler, Kozak Nazmi, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, İstanbul, pp.237-262, 2018

İlk Mavi Yolculuklar

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar Kuruluşlar Turizm Bölgeleri Meslekler, Kozak, Nazmi, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, Ankara, pp.829-846, 2018

Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin Kurum Tarihi

in: Dünden Bugüne Türkiye'de Turizm, Kozak, Nazmi, Editor, Yıkılmazlar Basım, İstanbul, pp.603-624, 2018