Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effects of Entrepreneurship Education, Digital Literacy and Personal Innovativeness on Digital Entrepreneurship Intention of Tourism Students

Conference on Managing Tourism Across Continents-MTCON’23, İstanbul, Turkey, 15 - 18 March 2023, vol.3, pp.122

Oyunlaştırmanın Marka Tercihindeki Rolü: Yemeksepeti Örneği

10. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 20 - 23 October 2022, pp.85

Kırsal Alanların Kamp ve Karavan Turizmi Amaçlı Kullanılması: Frig Örneği (Usage of Rural Areas for Camping and Caravanning Tourism: The Frig Sample)

VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Sysmposium Rural Tourism, Mersin, Turkey, 19 April - 20 May 2019, pp.558-569

The Role Of Quality Of Work Life In Strengthening Organizational Commitment Of Employees: An Evaluation Of Hotel Establishments

The 4th International Tourism and Hospitality Management Conference (ITHMC), Budapest, Hungary, 17 - 21 October 2018

Ciddi Boş Zaman Faaliyeti Olarak Gönüllülük: Öğrenci Kulüpleri Kapsamında Bir Değerlendirme

1. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, vol.1

Otelcilik Alanyazını Üzerinden Değişime Girişimci Bakışı

VIII.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi,Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Nevşehir, Turkey, 28 April - 01 May 2016, pp.123-133

Frigya Bölgesine Alternatif Konaklama Tesisi Önerisi Karavancılık

VII. Lisanüstü Turizm Öğrencileri Araştırmaları Kongresi-Adnan Menderes Üniversitesi-Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Turkey, 3 - 06 April 2014

OTEM Otel ve Eğitim Merkezi’nin Kurumsal Tarihi

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.345-354

Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun Kurumsal Tarihi

Turizm Araştırmaları Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi-Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Aydın, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.355-367

Samsun ve Yöresinin Turizm Potansiyeli ve İlgi Turizmi Kapsamında Turizm Alternatifleri

Samsun Sempozyumu 'Samsuna bir parantez açıyoruz', Samsun, Turkey, 13 - 16 October 2011

Books & Book Chapters

Dijital Girişimcilik ve Turizm

Detay Yayıncılık, Ankara, 2022

Akıllı Turizm Destinasyonları

in: Destinasyon Geliştirme ve Örnek Uygulamalar, Emir Oktay, Editor, Detay Yayıncılık, pp.42-59, 2022

Aşçılık Programında Sunulan E-Öğrenme Malzemelerinin Öğrenci Memnuniyetine Etkisi

in: İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Turizm, Dr. Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.259-277, 2021

Turizmde E-Girişimcilik

in: Turizmde Güncel Yaklaşımlar, Oktay Emir, Emre Ozan Aksöz, Editor, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.57-74, 2020

Atilla Çelebi: Havacılıkta Önemli Bir Şahsiyet

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler: Kamu ve Meslek Kuruluşları Yöneticileri,Turist Rehberleri, Ulaştırma İşletmecileri ve Diğerleri, Kozak Nazmi, Kozak Metin, Editor, Detay Yayıncılık, pp.33-41, 2020

Toplum Temelli Turizmin Etkileri ve Yerli Halk

in: Toplum Temelli Turizm, Kozak, N. ve Toker, A., Editor, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.103-118, 2020

Turizm Eğitiminde Dijitalleşme

in: Dijital Turizm, Ece Doğantan, Editor, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, pp.181-207, 2020

Experimental Learning Methods in Distance Education: Research on Tourism Programs

in: Advances in Social Science Research, Viliyan KRYSTEV, Mihaela S. DINU, Recep EFE, Emin ATASOY, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFIA, SOFYA, pp.486-500, 2020

Comparison of Cooking Methods in the Scope of Cuisine Dynamics: An Assessment From the Views of the Chefs in Neutrosophic Environment

in: Quadruple Neutrosophic Theory And Applications volumue I, Florentin Smarandache, Memet Şahin, Vakkas Uluçay, Abdullah Kargın, Editor, Pons Editions, Brussels, Belgium, Brüksel, pp.94-112, 2020

Local Tourism Entrepreneurship and Entrepreneurial Climate: The Case of İğneada, Kırklareli

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume II, Adil Akinci, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.339-346, 2019

Camp and Caravanning Tourism, Camp and Caravan Destinations’ Attributes and Camp and Caravanning Tourists’ Motivations

in: Travel Motivations: A Systematic Analysis of Travel Motivations in Different Tourism Contexts, Onur Çakır, Editor, LAP Lambert Academic Publishing, pp.67-86, 2019

Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurumsal Tarihi

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm: Kurumlar, Kuruluşlar, Turizm Bölgeleri, Meslekler, Nazmi Kozak, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, pp.637-659, 2018

Pamfilya’nın Tarihi Liman Kenti: Antalya

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm: Kurumlar, Kuruluşlar, Turizm Bölgeleri, Meslekler, Nazmi Kozak, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, pp.73-93, 2018

OTEM-Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm: Kurumlar, Kuruluşlar, Turizm Bölgeleri, Meslekler, Nazmi Kozak, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, pp.741-755, 2018

Pino Hamburger

in: Dünden Bugüne Eskişehir deki 14 İşletmenin Öyküsü, Nazmi Kozak, Editor, Eskişehir: Tepebaşı Belediyesi Yayınları, Eskişehir, pp.211-224, 2013

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

42

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals