Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Zaman Serilerinde Yargısal Ekstrapolasyona Yönelik Bir Uygulama

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

Karar Vermede Tavsiye Kullanımı: Bir Literatür Taraması

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması Ve İstatistik Sempozyumu, 17 - 20 October 2018

Asymmetries between Stock Return and Consumer Confidence Evidence from Turkish Stock Market Data

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016

Akademisyenlerde Cam Tavan Kavramı

14. Uluslararası Ekonometri Yöneylem İstatistik-2013, 25 - 27 May 2013

Mobil İnternet Kullanımının Benimsenmesinde Yakınsama Faktörüyle Teknoloji Kabul Modeli

14.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 - 28 May 2013

Cam Tavan Sendromu Akademi Örneği

XIV th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 May 2013 - 28 September 2011

Regresyon Model Seçiminde Robust Teknikler ve İMKB 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2003

Books & Book Chapters

Örnekleme ve Bazı Örnekleme Dağılımları

in: İstatistik, Özmen Ahmet, Şeniş Berat Fethi, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.154-190, 2016

Karar Ağacı ve Ek Bilgi ile Karar Verme

in: İşletmelerde Karar Alma Teknikleri, Durucasu Hasan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.42-63, 2016

İstatistiksel Tahminleme ve Karar Alma

in: İstatistik, Özmen Ahmet, Şeniş Berat Fethi, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.192-225, 2016

Projenin Kapatılması

in: Proje Yönetimi, Durucasu Hasan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.202-219, 2015

Ki-Kare Testi

in: İstatistik-II, Şıklar Emel, Özdemir Ali, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.104-115, 2013

Ki-Kare Testi

in: İstatistik, Yüzer Ali Fuat, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.237-249, 2006

Korelasyon

in: İstatistik, Yüzer Ali Fuat, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.267-276, 2006

Basit Doğrusal Regresyon

in: İstatistik, Yüzer Ali Fuat, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.251-266, 2006

Metrics

Publication

40

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

2

Project

2