Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Blended Learning Models: A Glimpse Into the Rotation Model

5th International Open & Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 28 September 2022, pp.701-712

Trends of Academic Studies on Online Discussion Forums: A Systematic Review

4th International Conference on Applied Research in Education, Italy, 20 - 22 May 2022

TÜRKİYE'DE NESNELERİN İNTERNETİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 17 - 19 November 2021, pp.68-79

Use of Discussion Forums in Online Learning Environments

2nd World Conference on Teaching and Education, Vienna, Austria, 19 - 21 February 2021, pp.314-324

Eğitim Araştırmalarında “Kendi Cihazını Getir” Eğilimleri

VII. International Eurasian Educational Research Congress 2020 - EJER 2020, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.419-427

İkinci Üniversite Kapsamında Açıköğretim ÖğrenenlerininTercihleri

International Open Distance Learning Conference 2019, 14 - 16 November 2019

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Güncel Uygulamalar ve Eğilimlerin İncelenmesi

International Open and Distance Learning (IODL) Conference 2019, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.345-358

Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Sosyal Bulunuşluk Ölçeğinin Boylamsal Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi

International Open and Distance Learning (IODL) Conference 2019, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.519-524

Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlük Web Sisteminin Geliştirilmesi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2 - 04 May 2018

Kitlesel Kaynak Kullanımı ve Yaşamboyu Öğrenenler: Açıköğretim Fakültesi Kalite Elçileri Örneği

Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2017, Ankara, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.58-62

CHARACTERISTICS OF CONTENT GENERATED LEARNERS IN DISTANCE LEARNING ENVIRONMENTS

10th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Sevilla, Spain, 16 - 18 November 2017, pp.332-336 identifier

MOBİL ÖĞRENME UYGULAMALARINA YÖNELİK GELİŞTİRME PLATFORMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

1st International Congress on DistanceEducation and Educational Technology, 21 May 2015

The Use of Context Aware Ubiquitous Learning Environments in Distance Education

1st International Congress on Distance Education and Educational Technology (ICDET-2015), 21 - 23 May 2015

Mobil Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Geliştirme Platformlarının Karşılaştırılması

I. Uluslararası Egitim, Uzaktan Egitim ve Egitim Teknolojileri Kongresi, 21 - 23 May 2015

Books & Book Chapters

ASENKRON (EŞ ZAMANSIZ) DİJİTAL ÖĞRENME ORTAMLARI

in: Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Dijital Dönüşüm Boyutu, Yüzer Tevfik Volkan, Kesim Mehmet, Editor, Pegem Yayın Evi, pp.279-294, 2022

Content Generating Learners’ Access to Accurate and Up to Date Information: Content Generating Learners’ Properties

in: Improving Scientific Communication for Lifelong Learners, Gülsün Kurubacak, Serap Şişman Uğur, Editor, IGI Global, pp.133-155, 2021

Opinions of Field Experts on Practices That Will Increase the Motivation Levels of Learners During the COVID-19 Pandemic Process

in: Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy, Bozkurt, Aras, Editor, IGI Global, pp.191-208, 2021

Content-Generating Learners’ Access to Accurate and Up-to-Date Information

in: Improving Scientific Communication for Lifelong Learners, Kurubacak Gulsun, Sisman Ugur, serap, Editor, IGI Global, Heshey,PA, pp.133-155, 2021

NESNELERİN İNTERNETİ

in: AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMENİN TEKNOLOJİ BOYUTU, Kesim, M., Yüzer, T. V., Editor, Pegem, pp.165-185, 2021

Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Tasarımcı Düşünme

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.392-404, 2018

Administrative Factors in Design and Delivery of Open and Distance Learning Course Materials: Within the Scope of Universal Design for Instruction

in: Administrative Leadership in Open and Distance Learning Programs, Buyuk Koksal, Kocdar Serpil, Bozkurt Aras, Editor, IGI Global, Hershey, Pennsylvania, pp.117-145, 2018

Leadership in Open and Distance Learning Institutions within the Scope of 21st Century Skills

in: Administrative Leadership in Open and Distance Learning Programs, Büyük Köksal, Koçdar Serpil, Bozkurt Aras, Editor, IGI Global, Hershey, Pennsylvania, pp.34-62, 2018

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: TASARIMCI DÜŞÜNME

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Akkoyunlu, Buket İşman, Aytekin Odabaşı, Hatice Ferhan, Editor, The Turkish Online Journal of Educational Technology, pp.392-404, 2018

Web Yayıncılığına Erişim ve Güvenlik

in: Web Yayıncılığı, USTA İLKER, KIRAY SELÇUK, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.183-205, 2017

Web Yayıncılığında Dosya Yönetimi

in: Web Yayıncılığı, USTA İLKER, KIRAY SELÇUK, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.127-146, 2017

Metrics

Publication

76

Citation (WoS)

128

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

155

H-Index (Scopus)

5

Citation (Scholar)

267

H-Index (Scholar)

9

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

2

Project

14

Thesis Advisory

2

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals