Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DETERMINANTS OF REAL SECTOR DEBT DOLLARIZATION RATES: EXAMPLE OF TURKEY

ICE-TEA2021 7th International Conference on Economics April 9-11, 2021, Turkey, 09 April 2021

Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Dolarizasyonun Belirleyicileri

ICE-TEA2021 7th International Conference on Economics April 9-11, 2021, Ankara, Turkey, 06 April 2021

Reel Sektör Borç Dolarizasyon Oranlarının Belirleyicileri: Türkiye Örneği

ICE-TEA2021 7th International Conference on Economics April 9-11, 2021, Ankara, Turkey, 09 April 2021

EMLT Module Distance Education System as a New Product for Reducing the Education Job Mismatch in European Area”,

Erasmus Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması Çalıştayı (DEOR) , 14.09.2018, http://www.ua.gov.tr, Turkey, 14 - 15 October 2019

Kredi Dolarizasyonunun Belirleyicileri

20. Ulusal İktisat Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 October 2019

Determinants of Sports Expenditures: Evidence from a Developing Country

CUDES 20176. International Congress on Current Debates in Social Science /December 14-16, 2017, İstanbul, Turkey , www.currentdebates.org, 14 - 16 December 2017

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

The Fifth International Conference in Economics (EconWorld2017Rome), Roma, Italy, 23 - 25 January 2017

Türkiye’de Genç İşsizlik ve Büyüme İlişkisi Üzerine Dinamik Bir Uygulama

Türkiye Ekonomi Kurumu 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı, Muğla/Bodrum, Turkey, 20 - 22 October 2016, vol.5, pp.1-288 Sustainable Development

Design of Interactive e-Learning Content: EMLT Project Case Study

International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2016, pp.65

”Assesing Monetary Policy Rule in Turkey”

EconAnadolu 2009 Anadolu International Conference In Economics, 17 - 19 June 2009

”İnsan Gelişme İndeksi (HDI) ve Makro Ekonomik İstikrar”

Econanadolu 2009 Anadolu International in Economics, 17 - 19 June 2009

”Long Memory Analysis of Turkish Inflation Series”

2nd International Interdisiciplınary Chaos Symposium Chaos and Complex System, 20 - 22 April 2008

Monetary Transmission Mechanism and Evaluation of Credit Channel’xxs Effects on Real Economy in Turkey

Global BusinessEconomics Anthology, FLORANSA, Italy, 01 November 2006, vol.1, pp.239-247

”Değişen Düünyada Spor Endüstrisinin Gelişimi ve Spor Endüstrisinin Ekonomik Etkileri ”

10th Ichber sd. Europe Congress nThe TSSA 8th. Internationa Sport Science Congress, 11 - 14 November 2004

Yatırımların Finansmanında Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

VII. Ulusal Finans Sempozyumu, Turkey, 22 October - 25 November 2003

Books & Book Chapters

Avrupa BirliğiProjeleri:Geliştirilmesi veYönetimi

in: Sosyal Bilimlerde Proje Yönetimi, Günsoy Bülent, Editor, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.1-239, 2020

Finansal Sistemin İşleyişi

in: PARA ve BANKA, Nilgün Çağlarırmak Uslu , Bilge Kağan Özdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.3-20, 2018

Finansal Getiri ve Risk

in: Finansal Ekonomi, Muharrem Afşar, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.158-179, 2016

Spor İşletmelerinde Fiyatlama Stratejileri ve Medya Haklarının Ticarileştirilmesi

in: Spor Finansmanı, Kerem Yıldırım Şimşek , Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.106-127, 2016

Para ve Finansal Sistem

in: Para ve Banka, Nilgün Çağlarırmak Uslu Bilge Kağan Özdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.2-29, 2016

Finansal Sistem İşleyişi ve Spor Ekonomisi İle Etkileşimi

in: Spor Finansmanı, Kerem Yıldırım Şimşek , Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.20-36, 2016

Spor Endüstrisinde Talep ve Arz

in: Spor Ekonomisi, Uslu Çağlarırmak Nilgün , Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.22-41, 2015

Metrics

Publication

74

Project

9
UN Sustainable Development Goals