Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kim Korkar Hain Teknolojiden?

ESO Dergi Eskişehir Sanayi Odası Dergisi , vol.1, no.1, pp.38-39, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİT Kullanımında Toplumsal Cinsiyet Ayırımı

34. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 21 December 2017, pp.145-149

Türkiye'deki Adli Hizmetlerin Dijitalleşmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

International Science and Technology Conference (ISTEC), Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.1374-1377

Trust in adoption to judiciary informatics system of senior management users

2013 3rd International Conference on Innovative Computing Technology, INTECH 2013, London, England, 29 - 31 August 2013, pp.92-96 identifier

The Profile of Law Clerks Using Judiciary Informatics in Turkey

14th IFIP TC 13 INTERACT International Conference on Designing for Diversity, Cape-Town, South Africa, 2 - 06 September 2013, vol.8120, pp.675-680 Creative Commons License identifier identifier

The use of information technologies and systems in airlines

6th European and Mediterranean Conference on Information Systems, EMCIS 2009, İzmir, Turkey, 13 - 14 July 2009 identifier

Rekabet avantajı elde etmede rekabetçi stratejiler çerçevesinden kurumsal kaynak planlaması ihtiyacı ve TEİ örneği

Celal Bayar Üniversitesi 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2009, pp.261-266

Çok kültürlülüğün iş gruplarına etkisi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Tokat, Turkey, 15 - 17 June 2006, pp.513-521

Küresel ortamda işletmelerin yaşadığı kültürel farlılıkların bilgi sistemlerine etkisi

Atatürk Üniversitesi 14 Ulusal. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.261-266

Kurumsal sistem olarak ERP sadece bir yazılım mı

4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 14 May 2005, pp.161-171

İşletmecilik eğitiminde İnternet kullanımı Yönetim ve Organizasyon dersine yönelik bir uygulama

Bilişim Zirvesi '02 19. Ulusal Bilişim Kurultayı, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2002, pp.323-329

Books & Book Chapters

Bilişim Sistemlerinin Stratejik Rolü

in: Bilişim Sistemleri, Özlem Oktal, Editor, Üniversite Yayınları, Eskişehir, pp.26-57, 2020 Sustainable Development

Yönetim İşlevi

in: Genel İşletme İlkeler ve İşlevler Güncellenmiş 2. Baskı, Sevgi Ayşe Öztürk, Editor, Nisan Kitabevi, pp.166-187, 2017

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı

in: Genel İşletme İlkeler ve İşlevler, Sevgi Ayşe Öztürk, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.424-440, 2017

Ağ Tabanlı Stratejiler ve Bilgi Düzeyi

in: İşletmelerde Stratejik Yönetim, Fevzi Okumuş,Mustafa Koyuncu,Ebru Günlü, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.201-218, 2014 Sustainable Development

Yönetim İşlevleri

in: Genel İşletme İlkeler ve İşlevler, Sevgi Ayşe Öztürk, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.191-213, 2014

İnsan kaynakları Bilgi Sistemi ve e-İnsan Kaynakları

in: Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Geylan, Ramazan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.148-165, 2013

Yönetim Planı

in: İş Planı, Oktal, Özlem Tosunoğlu, B. Tuğberk , Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.84-101, 2013

Bilgi Sistemlerini Geliştirme ve Yönetme / İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi/

in: İşletme Bilgi Sistemleri, Durucasu, Hasan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.156-181, 2013

Planlama

in: Yönetim Bilimi I, Besler, Senem Oktal, Özlem, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.24-43, 2012

Bütünleşik İşletme Bilgi Sistemlerinin Kurulması

in: Yönetim Bilgi Sistemi, Mehmet Şahin, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.169-188, 2003

Other Publications

Metrics

Publication

50

Citation (WoS)

9

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

16

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

7

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals