Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bölme İşleminde Öğrenci Hatalarının İncelenmesi: “Kayıp Sıfır” Kâbusu

6. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-6) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 October 2023

İlkokul Öğrencilerinin Kalanı Yorumlama Problemlerine İlişkin Çözüm Stratejileri

IXth International Eurasian Educational Research Congress, İzmir, Turkey, 22 - 25 June 2022

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Karikatür Oluşturma Deneyimleri

IX. International Eurasian Educational Research Congress, İzmir, Turkey, 22 June 2022

Covid 19 Pandemisi Sonrası Yüz Yüze Eğitimde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2022

Matematik Eğitiminde İlişkilendirme Üzerine Bir Metasentez Çalışması

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Burdur, Turkey, 19 May 2021

Danışman Öğretmenlerin Uyguladıkları Matematiksel Görevlerin Öğretmen Adaylarının Perspektifinden İncelenmesi

VII. International Eurasian Educational Research Congress- ONLINE, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

The Effect of a Collaborative Professional Development on Questioning Skills of Two Novice Mathematics Teachers

ICMI Study 25 TEACHERS OF MATHEMATICS WORKING AND LEARNING IN COLLABORATIVE GROUPS, Lizbon, Portugal, 3 - 07 February 2020

The Investigation of Two Beginning Middle School Mathematics Teachers” Professional Development: The Framework of Five Practices

4. Uluslararas Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019

Matematik öğretmeni adaylarının görevlerin bilişsel istem düzeylerini belirleme becerilerinin incelenmesi

International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), Afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018

10. sınıf matematik ders kitabının bağlamsal açıdan değerlendirilmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.161

5. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Çok Çözümlü Problemlerde Kullandıkları Stratejiler

Uluslararası Özle Yetenekliler Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 April 2017, pp.135-136

7. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Orantısal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 April 2017, pp.134

MIDDLE SCHOOL STUDENTS USE OF REPRESENTATIONS FOR PROPER FRACTIONS

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.1106-1111

Middle grade students perceptions about model eliciting tasks

XVIII. AMSE-AMCE-WAER CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016, pp.283

PROSPECTIVE MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS UNDERSTANDING OF LINEAR RELATIONSHIPS

14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.107

A Teacher Perspective on Using Model Eliciting Tasks

3rd International New Issues on Teacher Education, Volos, Greece, 11 - 13 September 2015

Prospective Middle School Teachers Perspectives about Model Eliciting Tasks

3rd International New Issues on Teacher Education, Volos, Greece, 11 - 13 September 2015

Using spreadsheets in learning equations

9th Congress of the European-Society-for-Research-in-Mathematics-Education (CERME), Prague, Czech Republic, 4 - 08 February 2015, pp.2426-2427 identifier

Mesleğinin İlk Yıllarındaki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sorunlara Yönelik Görüşleri

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.536-537

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılarla İşlemler Konusundaki Öğrenme Güçlükleri

Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014

Books & Book Chapters

Matematik Dersi Öğretim Programlarında Matematiksel İlişkilendirme

in: Matematik Öğretiminde İlişkilendirme, Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan, Editor, Nobel, Ankara, pp.349-384, 2023

Singapur Ortaokul Matematik Öğretim Programı

in: Karşılaştırmalı Ortaokul Matematik Öğretim Programları, TAŞTEPE MEHTAP, ALKAN SELÇUK, Editor, Nobel, Ankara, pp.267-294, 2022

Kanada Ortaokul Matematik Öğretim Programı

in: Karşılaştırmalı Ortaokul Matematik Öğretim Programları, TAŞTEPE MEHTAP, ALKAN SELÇUK, Editor, Nobel, Ankara, pp.143-172, 2022

Uzaktan Matematik Eğitimine Öğretmen Rol, beklenti ve Yeterlikleri

in: Uzaktan Matematik Eğitimi, Aksoy, Nuri Can; Taştepe, Mehtap, Editor, Vizetek, Ankara, pp.111-124, 2022

Problem Çözme

in: Lise matematik öğretimi, Zuhal yılmaz; Savaş Baştürk; Hülya Kılıç, Editor, nobel, İstanbul, pp.122-143, 2017

On Dokuzuncu Yüzyıl Katkıları: Lobachevsky’den Hielbert’e

in: Matematik Tarihi Giriş, Prof. Dr. Soner Durmuş, Editor, Nobel, Ankara, pp.563-655, 2017

İskenderiye Okulu: Euclid

in: Matematik Tarihi: Giriş, Prof. Dr. Soner Durmuş, Editor, Nobel, Ankara, pp.141-212, 2017

Metrics

Publication

44

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Project

2