Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Finans Etiği

ÖNERİ , vol.7, no.27, pp.159-164, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Creating a Financial Literacy Education Models for Children ın the 10 Age Group

7th International İstanbul Scientific Research Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2021, pp.143-148 Sustainable Development

Alternative Revenue Sources for Banks

5 th İnternational GAP Business Sciences and Economy Congress, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 November 2020, pp.61-67

The Contribution of Women Entrepreneurs to the Turkish Economy

IV. International Kauro Ishikawa Business Administration and economy Congress, New Delhi, India, 04 October 2020, pp.3

Cryptocurrency Bibliometric Analysis

IV. International Kauro Ishikawa Busines Administration and Economy Congress, New Delhi, India, 04 October 2020, pp.1

Measuring the performance of factoring and financial leasing firms under balanced scorecard perspective using pythagorean fuzzy sets

International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, INFUS 2019, İstanbul, Turkey, 23 - 25 July 2019, vol.1029, pp.944-952 identifier

Comparative Study of the Saving and Spending Patterns of Students

11thInternational Congress of Social Sciences with Current Research, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.189-194

Fıntech Companıes and Tradıtıonal Fınancıal Instıtutıons in Turkey

6. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.227

The Attitude and Behaviors Necessary to Increase the Financial Literacy Rate of Children

3. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2018, pp.257-263 Sustainable Development

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Başarı Kriterleri ve Finansal Olmayan Performans

ASEAD International Symposium on Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.660-667

6-10 Yaş Arası Çocukların Tüketim Alışkanlıklarının Diskriminant Analiziyle İncelenmesi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2018, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.983-990

6-10 Yaş Arası Çocukların Tüketim Alışkanlıklarının DiscriminatAnaliziyle İncelenmesi

19. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

YOKSULLUĞUN KADINLAŞMASI: MİKRO KREDİLER VE KARZ-I HASSEN FİNANSMAN UYGULAMALARI İLE YOKSULLUKLA MÜCADELE

IV. Uluslararası Türk Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 June 2018, vol.1, pp.56-57 Sustainable Development

Evaluation the Performance of Turkish Equity Umbrella Funds Using the Morningstar Rating System

International Conference on Empirical Economics Social Sciences, Bandırma, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.10-21

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF TURKISH EQUITY UMBRELLA FUNDS USING THE MORNINGSTAR RATING SYSTEM

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.10-21

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI: ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ORANLARI YOLUYLA DURUM TESPİTİ

Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi, Budapest, Hungary, 27 April - 29 May 2018, pp.52

Geleneksel Bankacılık Alanında Mobil Paranın Yeri

4th International Symposium on Social, Human and Administrative Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.0-138

Interaction Between Ten Cryptocurrencies Which Have The Highset Market Capitalization

5th Internatioanal Conference On Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 5 - 07 February 2018, pp.552

Mobile Money For Financial Inclusion: The Key Players

International Congress on Afro-Eurasian Research III, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2017 Sustainable Development

ANALYZING SECURITIES INVESTMENT TRUSTS TRADED IN BIST VIA AHP PROMETHEE METHODOLOGY

16. th International Conference Economy nd Business, Elenite, Bulgaria, 1 - 05 September 2016, vol.10, pp.458-472

Comparison of Machine Learning Techniques for Analyzing Banks Financial Distress

International Scientific Symposium ”Economics, Business Finance, Latvia, 5 - 09 July 2013

Books & Book Chapters

Eskişehir Yenibağlar Konut Fiyatları İle Tüketici Fiyat Endeksi Arasındaki İlişki: Var Metodu

in: İktisadi ve İdari Bilimler Modern Değerlendirmeler ve Araştırmalar, Derya Kelgökmen İlic,, Editor, Livre de Lion, Lion, pp.315-328, 2023

The Islamic Banking System as a Tool for reating A Middle Class In Developing Countries: The Case of the Democratic Republic of Congo .

in: Finans, Muhasebe ve İktisat Alanlarında Güncel Çalışmalar-1, Dr. Öğretim Üyesi Tutku Ünkaracalar, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.153-168, 2022

Kripto Paraların Savaş Hassasiyeti:Rusya-Ukrayna Savaşı Örneği

in: Mesleki Eğitimde ve Ekonomide Güncel Yaklaşımlar, Salim Şengel, Editor, Detay, Ankara, pp.128-138, 2022

Borsa İstanbul İnşaat Endeksi ve Borsa İstanbul Taş Ve Toprağa Dayalı Sanayi Endeksi Arasındaki İlişkinin Var Yöntemi İle Analizi

in: Mesleki Eğitimde ve Ekonomide Güncel Yaklaşımlar, Salım Şengel, Editor, Detay, Ankara, pp.120-127, 2022

Uzaktan Eğitimde Finansal Yönetim

in: Uzaktan Eğitimin Yönetimi, Dünü, Bugünü ve Geleceği, Taşcı, Deniz, Akansel Yalçınkaya, Editor, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.144-165, 2021

Para ve Bankacılık Krizi İlişkisi-Riskin Ödenmesine Yönelik Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Uygulamalar

in: İktisadi ve İdari Bilimler, Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, 2021, Unvan, Yüksel Akay, Editor, www.ivpe.me, Cetinje, pp.278-295, 2021

İşletmelerin Finansman Kaynakları

in: Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki, Aslı Afşar, Editor, Anadolu Üniversitesi , Eskişehir, pp.3-27, 2020

İşletmelerin Finansman Kaynakları

in: Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki, Afşar, Aslı, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.3-27, 2020

Participative Banking in Turkey: A Performance Analysis

in: Growth and Emerging Prospects of International Islamic Banking, RAFAY, ABDUL, Editor, IGI GLOBAL, pp.141-154, 2020

Faiz Dışı Gelirlerin Türkiye’xxde Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Performanslarına Olan Etkisi

in: İşletme Yönetiminde Güncel Çalışmalar, Şafak Eyel, Serkan Gün, Editor, İksad, Ankara, pp.79-113, 2020

Sigorta Şirketleri ve Bireysel Emeklilik Şirketleri

in: Finansal Kurumlar, Koçyiğit, Mutlu Murat, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.110-131, 2019

Examination of Islamic Banks Operating in Turkey in Terms of Efficiency and Productivity According to Multi-criteria Decision-Making Methods

in: Current Issues in Finance, Economy and Politics, Çağatay Başarır, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.139-156, 2019

Bankacılık Sektöründe Fintechler

in: Dijital Dönüşüm ve Finans, Aslı Afşar, Editor, Detay Yayınevi, Eskişehir, pp.71-89, 2019

Mevduat Bankaları

in: Finansal Kurumlar, Mutlu Murat Koçyiğit, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.54-77, 2019

Financial Literacy on Emerging Economies

in: Economic and Administrive Sciences Volume I, Azmi yalçın, Editor, Akademisyen Uluslararsı Kitapevi, Ankara, pp.123-134, 2018

Bireysel Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümü

in: Bilimsel Araştırmalar Kitabı İktisadi ve İdari Bilimler Cilt III, Azmi Yalçın, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.27-44, 2018

In The Telecommunication Sector Traded in İstanbul and New York Stock Exchanges

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business Volume I, Özer Özçelik, Editor, Peter Lang Yayınevi, Berlin, pp.175190, 2018

Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Çözümlü Örnekler

in: Emlak Finans ve Emlak Değerleme, Serpil Altınırmak, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.132-155, 2013

Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri

in: Emlak Finans ve Emlak Değerleme, Serpil Altınırmak, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.102-131, 2013

Türkiye'de Konut Finans Sistemi

in: Emlak Finans ve Emlak Değerleme, Serpil Altınırmak, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.54-81, 2013

Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Özel Durumlar

in: Emlak Finans ve Emlak Değerleme, Serpil Altınırmak, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.156-189, 2013

Sigorta Şirketleri ve Bireysel Emeklilik Şirketleri.

in: Finansal Kurumlar, Murat Koçyiğit, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.110-131, 2013

Mevduat Bankaları

in: Finansal Kurumlar, Murat Koçyiğit, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.54-77, 2013

Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Çözümlü Örnekler

in: Emlak Finans ve Emlak Değerleme, Altınırmak, Serpil, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.156-189, 2013

Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Özel Durumlar

in: Emlak Finans ve Emlakj Değerleme, Altınırmak, Serpil, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.156-189, 2013

Türkiye’de Konut Finansmanı Sistemi

in: Emlak Finans ve Emlak Değerleme, Altınırmak, Serpil, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.54-81, 2013

Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri

in: Emlak Finans ve Emlak Değerleme, Altınırmak, Serpil, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.156-189, 2013

Metrics

Publication

97

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

69

H-Index (Scholar)

5

Citiation (TrDizin)

39

H-Index (TrDizin)

4

Project

2

Thesis Advisory

10

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals