Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Methodological Paradigm Shift in Special Education: A Theoretical Review and Discussion for The Further Research

ASES III. International Educational Science Conference, Ankara, Turkey, 28 - 29 January 2023

Çocukların COVID-19 pandemisine yönelik deneyimleri: Fenomenolojik bir araştırma

Uluslararası Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (EÇG-P) Kongresi: Bilimden Politikaya, Turkey, 18 - 21 November 2021

Türkiye’de özel eğitim alanında karma araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen tezlerin analizi

VIIth International Eurasian Educational Research Congress Online, 10 - 13 September 2020, pp.1029

Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Beklentileri

XVIII. International Congress of AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training for Tomorrow, 30 May - 02 June 2016

Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için DoğalÖğretim Süreci Doğal Öğretim Projesi Hazırlık Aşaması

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi'ne (UDEMKO2016), Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016, pp.303-304

Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için DoğalÖğretim Süreci Doğal Öğretim Projesi Hazırlık Aşaması

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci Doğal Öğretim Projesi Hazırlık Aşaması

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Özel eğitimde materyal geliştirme ve önemi

5. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 18 May 2015

Perceptions of parents of babies with down syndrome on diagnosis and intervention services in Turkey

Council for Exceptional Children (CEC) 2015 Convention & Expo, San Diego, United States Of America, 8 April - 11 May 2015

Responsive teaching early intervention program with children with developmental disabilities and their parents in Turkey

Council for Exceptional Children (CEC) 2015 Convention & Expo, San Diego, United States Of America, 8 - 11 April 2015

Gelişimsel destek programı GEDEP

International Congress on Early Childhood Intervention, 3 - 06 April 2014

Otizm spektrum bozukluğu gösteren çocukların erken müdahale sürecinde nitelikli baba katılımı

International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014

First Step to Success Early Intervention Program -Preschool Version: Implementation in Turkey and Quantitative Results

1st International Early Childhood Intervention Conference and EURLYAID Annual Conference, Braga, Portugal, 13 - 14 September 2012

First Step to Success Early Intervention Program -Preschool Version: Implementation in Turkey and Qualitative Results

1st International Early Childhood Intervention Conference EURLYAID Annual Conference, Braga, Portugal, 13 - 14 September 2012

Başarıya ilk adım erken eğitim programı anaokulu versiyonu: Türkiye uygulaması

International Participation 1st National Interdisciplinary Congress on Early Intervention, Antalya, Turkey, 1 - 05 February 2012

Books & Book Chapters

Özel Gereksinimleri Olan Çocuklar

in: Fark edilmeyen çocuklar, Arıkan, Arzu, Editor, Eğiten Kitap, Eğiten Kitap, pp.21-64, 2022

Erken çocukluk özel eğitiminde ekip ve iş birliği

in: Araştırmadan uygulamaya erken çocukluk özel eğitimi el kitabı, BAKKALOĞLU HATİCE, ÇELİK SEÇİL, TOMRİS GÖZDE, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara 978, pp.385-487, 2022

Gelecekte bizi neler bekliyor?

in: Araştırmadan uygulamaya erken çocukluk özel eğitimi el kitabı, BAKKALOĞLU HATİCE, ÇELİK SEÇİL, TOMRİS GÖZDE, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.785-833, 2022

Doğal müdahale uygulamaları

in: Otizm spektrum bozukluğu ve sosyal beceri öğretimi, ACAR ÇİMEN, SANİ-BOZKURT SUNAGÜL, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.51-82, 2021

Kanıt temelli uygulamalar II: Odaklanmış müdahaleler

in: Tanıdan müdahaleye otizm spektrum bozukluğu el kitabı, SUCUOĞLU BÜLBİN, BAKKALOĞLU HATİCE, ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ MERAL, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.505-567, 2021

Problem davranışların etkili program hazırlama, sınıf iklimi, sınıf planı ve organizasyonunun kullanılması yoluyla önlenmesi

in: Sınıf için olumlu davranışsal destek üçüncü basımdan çeviri, VURAN SEZGİN, ÖĞÜLMÜŞ KÜRŞAT, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.88-101, 2021

Uygun olmayan davranışları açıklayan kuramsal modeller

in: Sınıf İçin Olumlu Davranışsal Destekler, Vuran, Sezgin, Öğülmüş, Kürşat, Editor, Nobel, Ankara, pp.26-52, 2021

0-6 yaş dönemindeki normal gelişim gösteren çocuklarda dil gelişimi

in: Otizm spektrum bozukluğu iletişim ve dil, DİKEN ÖZLEM, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.24-54, 2020

0-3 yaş çocukların bilişsel gelişimlerinin kurumda desteklenmesi

in: Gelişimsel yetersizliği olan bireylere yönelik 0-3 yaş öğrencilere kurumda gelişimsel destek (eğitimciler/uzmanlar için), İBRAHİM HALİL DİKEN, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.58-86, 2017

0-3 yaş çocukların bilişsel gelişimlerinin kurumda desteklenmesi

in: Gelişimsel yetersizliği olan bireylere yönelik 0-3 yaş öğrencilere kurumda gelişimsel destek (eğitimciler/uzmanlar için), İBRAHİM HALİL DİKEN, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.58-86, 2017

Okulöncesi eğitim

in: Aile eğitim rehberi zihinsel engelli çocuklar, CAVKAYTAR ATİLLA, Editor, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, pp.87-99, 2014

Özel Eğitim

in: Aile eğitim rehberi: Zihin engelli çocuklar, Atilla Cavkaytar, Editor, Roark Reklam Matbaa, Ankara, pp.43-59, 2014