Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Project LanBe: Development and Effectiveness of anOnline Platform for Elementary School Teachers toSupport Language Skills and Deal with Problem Behaviors

Teacher Educators of Children with Behavior Disorders (TECBD); the Council for Children with Behavioral Disorders (CCBD) Conference, Arizona, United States Of America, 16 - 18 November 2023

Relationship Between Language Skills and Problem Behaviors of Elementary School Students: Reflections from Turkey

Teacher Educators of Children with Behavioral Disorders (TECBD) & the Council for Children with Behavioral Disorders (CCBD) Conference & Workshops, Arizona, United States Of America, 16 - 18 November 2023

Methodological Paradigm Shift in Special Education: A Theoretical Review and Discussion for The Further Research

ASES III. International Educational Science Conference, Ankara, Turkey, 28 - 29 January 2023

Çocukların COVID-19 pandemisine yönelik deneyimleri: Fenomenolojik bir araştırma

Uluslararası Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (EÇG-P) Kongresi: Bilimden Politikaya, Turkey, 18 - 21 November 2021

Türkiye’de özel eğitim alanında karma araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen tezlerin analizi

VIIth International Eurasian Educational Research Congress Online, 10 - 13 September 2020, pp.1029

Zihin engelliler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin beklentileri

International XVIII AMSE-AMCE-WAER Congress Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Okulöncesi kaynaştırma sınıflarında öğretmenler için doğal öğretim süreci: Doğal öğretim projesi hazırlık aşaması

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016), Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Özel eğitimde materyal geliştirme ve önemi

5. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 18 May 2015

Perceptions of parents of babies with down syndrome on diagnosis and intervention services in Turkey

Council for Exceptional Children (CEC) 2015 Convention & Expo, San Diego, United States Of America, 8 April - 11 May 2015

Responsive teaching early intervention program with children with developmental disabilities and their parents in Turkey

Council for Exceptional Children (CEC) 2015 Convention & Expo, San Diego, United States Of America, 8 - 11 April 2015

Gelişimsel destek programı (GEDEP)

International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014

Otizm spektrum bozukluğu gösteren çocukların erken müdahale sürecinde nitelikli baba katılımı

International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014

First step to success early intervention program preschool version implementation in Turkey and qualitative results

1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference, Braga, Portugal, 13 - 14 September 2012

Başarıya ilk adım erken eğitim programı anaokulu versiyonu: Türkiye uygulaması

International Participation 1st National Interdisciplinary Congress on Early Intervention, Antalya, Turkey, 1 - 05 February 2012

First step to success early intervention program preschool version: Implementation in Turkey and quantitative results

1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference, Braga, Portugal, 08 September 2012 - 11 September 2011

Books & Book Chapters

RT (RESPONSIVE TEACHING): Etkileşimli Öğretim

in: Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Kapsamlı Uygulamalar, Ülke-Kürkçüoğlu, Burcu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.399-436, 2023

Nörobilim (Sinirbilim/Neuroscience)

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İlişki Temelli-Gelişimsel-Davranışsal Yaklaşımlar ve Müdahaleler, Diken, İbrahim H., Toper, Özlem, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.56-90, 2023

RT (RESPONSIVE TEACHING): ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM

in: Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Kapsamlı Uygulamalar, Ülke Kürkçüoğlu, Burcu, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.399-440, 2023

Bilişsel Kuramlar

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İlişki Temelli-Gelişimsel-Davranışsal Yaklaşımlar ve Müdahaleler, Diken, İbrahim H., Toper, Özlem, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.91-151, 2023

Gelecekte bizi neler bekliyor?

in: Araştırmadan uygulamaya erken çocukluk özel eğitimi el kitabı, BAKKALOĞLU HATİCE, ÇELİK SEÇİL, TOMRİS GÖZDE, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.785-833, 2022

Özel Gereksinimleri Olan Çocuklar

in: Fark edilmeyen çocuklar, Arıkan, Arzu, Editor, Eğiten Kitap, Eğiten Kitap, pp.21-64, 2022

Erken çocukluk özel eğitiminde ekip ve iş birliği

in: Araştırmadan uygulamaya erken çocukluk özel eğitimi el kitabı, BAKKALOĞLU HATİCE, ÇELİK SEÇİL, TOMRİS GÖZDE, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara 978, pp.385-487, 2022

Doğal müdahale uygulamaları

in: Otizm spektrum bozukluğu ve sosyal beceri öğretimi, ACAR ÇİMEN, SANİ-BOZKURT SUNAGÜL, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.51-82, 2021

Problem davranışların etkili program hazırlama, sınıf iklimi, sınıf planı ve organizasyonunun kullanılması yoluyla önlenmesi

in: Sınıf için olumlu davranışsal destek üçüncü basımdan çeviri, VURAN SEZGİN, ÖĞÜLMÜŞ KÜRŞAT, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.88-101, 2021

Kanıt temelli uygulamalar II: Odaklanmış müdahaleler

in: Tanıdan müdahaleye otizm spektrum bozukluğu el kitabı, SUCUOĞLU BÜLBİN, BAKKALOĞLU HATİCE, ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ MERAL, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.505-567, 2021

0-6 yaş dönemindeki normal gelişim gösteren çocuklarda dil gelişimi

in: Otizm spektrum bozukluğu iletişim ve dil, DİKEN ÖZLEM, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.24-54, 2020

0-3 yaş çocukların bilişsel gelişimlerinin kurumda desteklenmesi

in: Gelişimsel yetersizliği olan bireylere yönelik 0-3 yaş öğrencilere kurumda gelişimsel destek (eğitimciler/uzmanlar için), İBRAHİM HALİL DİKEN, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.58-86, 2017

Okulöncesi eğitim

in: Aile eğitim rehberi zihinsel engelli çocuklar, CAVKAYTAR ATİLLA, Editor, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, pp.87-99, 2014

Metrics

Publication

71

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

17

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

73

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals