Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Çevrimiçi Güvenlik Unsurları Açısından İncelenmesi

1st International Conference on Innovative Academic Studies (ICIAS), Konya, Turkey, 13 - 15 September 2022

Social Studies Pre-Service Teachers’ Opinions on Blended Learning

World Education Leadership Symposium (WELSmain 2021), Switzerland, 28 - 30 September 2021

Social Studies Pre-Service Teacher's Views of Environmental Justice

Global Conference on Education and Research (GLOCER 2021), Florida, United States Of America, 8 - 10 June 2021

Ters-Yüz Edilmiş Sosyal Bilgiler Sınıfı: Bir Örnek Uygulama

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 2018 Öğretmen Yetiştirme Programı Seçmeli Ders Tercihleri

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019

Problems Faced by a Newly Appointed Social Studies Teacher in Teaching-Learning Process

15th International Conference on Business, Humanities, Educationand Social Sciences, Lizbon, Portugal, 17 - 19 December 2018

Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.459-460

2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerlerin 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabına Yansıması

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.973-974

Okuma Halkası Yönteminin Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.461-462

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Adalet Tutumlarının Belilrlenmesi

II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.357-358

Türkiye ve Kanada Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programının Öğretmen Adaylarının Sosyal Adalet Bilincinin Gelişimine Katkısı

IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal adalet algı ve deneyimleri

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 28 - 29 April 2016

Primary School Students Perceptions and Experiences About Non Governmental Organisations

International Conference on Education, Psychology and Society (ICEEPS), Tokyo, Japan, 3 - 05 February 2015

Active Citizenship Education in Social Studies and Non Governmental Organizations Teachers Perceptions and Experiences

International Conference on Education, Psychology and Society (ICEEPS), Tokyo, Japan, 3 - 05 February 2015

Social Justice in Social Studies Curriculums

20th International Academic Conference (IISES), Madrid, Spain, 6 - 09 October 2015

Social justice in social studies curriculum

20th International Academic Conference, Madrid, Spain, 6 - 09 October 2015, pp.56

Active citizenship education in social studies and non govermental organizations Teachers perceptions and experiences

International Conference on Education, Psycology and Society, Tokyo, Japan, 2 - 05 February 2015, pp.476

Primary school students perceptions and experiences about non govermental organizations

International Conference on Education, Psycology and Society, Tokyo, Japan, 2 - 05 February 2015, pp.475

Books & Book Chapters

Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanı Etkinlikleri

in: Etkili, Eğlenceli ve Yenilikçi Sosyal Bilgiler Eğitimi, Öztürk Fatih, Civelek Volkan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.283-302, 2023

Küresel Bağlantılar

in: Etkili, Eğlenceli ve Yenilikçi Sosyal Bilgiler Eğitimi, Öztürk Fatih, Civelek Volkan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.99-108, 2023

Sosyal Adalet İçin Sosyal Bilgiler Eğitimi

in: Sosyal Bilgilerde Güncel Okumalar 2, Arife Figen Ersoy, Hıdır Karaduman, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.263-291, 2020

Metrics

Publication

37

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

2

Project

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals