Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

UNESCO Dünya Kültür Mirası Adayı Sivrihisar Ulu Camii 29.11 2022 Saat 14.00

Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Eskişehir, Turkey, 1 November - 16 December 2022

Kütahya Seramiklerinde Kadın Kıyafetleri

Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 September 2011, vol.2, pp.559-569

XIV. yüzyıl Bursa camilerinde tuğla malzemenin kullanıldığı örnekler

II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 June 2002, pp.98-103

Books & Book Chapters

Seyyahların Gözüyle Eskişehir Hamamları

in: Anadolu’ da Bir Çınar. Prof. Dr. Erol ALTINSAPAN’ a 60. Yaş Armağanı, Yelda Olcay Uçkan, Editor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.351-366, 2022