Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Education administrators in Turkey A Q analysis of stakeholders

European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany, 3 - 06 September 2019

Okul yöneticilerinin okul liderliğinde sorun yaşama ve yetiştirilme seviyeleri

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.817-820

Türk Yükseköğretim Sistemi Bağlamında Girişimci Üniversite Modelinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma

XII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 10-12 Mayıs 2018., Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018

Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu Seçimi: Nitel Bir Araştırma

2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 12 - 14 October 2017

THE QUALITY OF THE SERVICES PROVIDED TO INTERNATIONAL STUDENTS AT ANADOLU UNIVERSITY

II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 12 - 14 October 2017

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 12 - 14 October 2017

Yaşam Boyu Öğrenmeye Katılımda Bireysel Nedenlerin Etkileri

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017

TÜRKİYE DE MÜDÜR OLMAK NE ANLAMA GELMEKTEDİR

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Turkey, 12 - 14 May 2016

E learning as a change agent in pradigm shift of Turkish educaiton policies and practices

Human Life Advencement Foundation (HLAF) A New Award and Workshop 2015, 30 September 2015

Books & Book Chapters

A Multilevel Analysis on the Contribution of Principal’xxs Educational Leadership Skills on Student Achievement

in: Predictive Models for School Leadership and Practices, Amzat, Ismail Hussein, Editor, IGI Global, Hershey, PA., pp.97-110, 2018

EĞİTİM FELSEFESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, 2017

Örgütsel Çatışma

in: Örgütsel Davranış ve Yönetimi, Özdemir, Servet Cemaloğlu, Necati, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.391-420, 2017

İtibar Yönetimi

in: Örgütsel Davranış ve Yönetimi, Özdemir, Servet Cemaloğlu, Necati, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.149-178, 2017

Refugee Education Policies

in: Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, Şule ERÇETİN, Editor, IGI Global, Hershey, PA, pp.12-46, 2017

Evolution of Teacher Leadership as a Challenging Paradigm in Rethinking and Restructuring Educational Settings

in: Teacher Empowerment Toward Professional Development and Practices, Ismail Hussein AMZAT, Nena P. VALDEZ, Editor, Springer, pp.3-19, 2017

Örgütsel Sağlık

in: Örgütsel Davranış ve Yönetimi, Servet ÖZDEMİR, Necati CEMALOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.447-474, 2017

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Değerlendirilmesi

in: Topluma Hizmet Eğitimi, Gaffar Ayhan Hakan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.18-38, 2017

Metrics

Publication

61

Citation (WoS)

35

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals