Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Turizm Ana Politikalarının Öncüsü: İhsan Çetin

ANATOLIA, vol.28, no.1, pp.165-169, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ankara Otelcilik Okulu’nun Efsane Müdürü: Yunus Aslan

ANATOLIA, vol.28, no.1, pp.180-186, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship between Immigration, Ethnic Restaurants and Tourism

2nd International Congress on Migration Researches, 20 May 2022

Didim’in Kent Kimliği Üzerine: Festivaller Bir Çıkış Yolu Olabilir mi?

III. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Bingöl, Turkey, 12 - 14 November 2021

Understanding success of ethnic entrepreneurs: A grounded theory approach

5th World Research Summit for Tourism and Hospitality, 13 - 16 December 2019

Turizme Bağlı Göçler ve Sosyokültürel Görüngüleri: DidimÖrneği

IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Turkey, 19 - 21 September 2019

Alienated Locals: The Role of Tourism-Related Migrations

Nexus of Migration and Tourism: Creating Social Sustainability, Ha-Noi, Vietnam, 20 - 21 September 2018

An Evaluation on Entrepreneurial Behaviors of Immigrants: The Case of Didyma

The 4th Business Management International Conference“Challenges of Creative and Innovative Management”, 1 - 02 November 2017

The Role of Tour Guides in Opening the Eyes of Tourists During a Slum Experience

5th International Research Forum on Guided Tours, 15 - 18 March 2017

The Role of Tourism in Social Change in Didyma

2015 OHA Annual Meeting, 14 October 2015 - 18 October 2017

Slum’s Smiling Faces: Children as a Part of Slum Tourism Experience

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 4 - 08 October 2017

Bibliometric Profile of Dissertations in Turkey onManagement and Organization in Tourism

39th International Business Research Conference, Tokyo, Japan, 15 - 16 December 2016

Yöre Turizm’in müşteri değeri yaratma süreci bağlamında değerlendirilmesi

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. 03-06 Nisan 2014, Kuşadası., 03 April 2014

Turizm Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Özellikleri

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Turkey, 3 - 06 April 2014

Turizm Ana Politikaları 1977 1981 Tarihsel Bir Bakış

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Turkey, 3 - 06 April 2014

Kültür Turizminin Sürdürülebilirliğinde Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü Ankara Örneği

VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Turkey, 12 - 15 April 2012

Books & Book Chapters

Yaratıcı Şehirler

in: Destinasyon Geliştirme ve Örnek Uygulamalar, Emir, Oktay; Çıvak, Barış, Editor, Detay Yayıncılık, pp.59-74, 2022

Göç, Etnik Restoranlar ve Turizm İlişkisi

in: Arafta ve Mobil: Göç Olgusuna Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, , Editor, Bilgin Yayınevi, pp.310-327, 2022 Sustainable Development

Bin yıllık Uykusundan Uyanan Kent: Side

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar Kuruluşlar Turizm Bölgeleri Meslekler, Kozak Nazmi, Kozak Metin, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, pp.237-262, 2022

Endüstri Devrimi ve Sonrasında Turizm

in: Turizm Tarihi, Kozak Nazmi,Acar Dilek, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.26-54, 2021

Toplum Temelli Turizm ile İlgili Kuramsal Yaklaşımlar

in: Toplum Temelli Turizm, Kozak,Nazmi; Toker,Arzu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.3-27, 2021

Kültürlerarası Turist Davranışı

in: Turist Davranışı, Karagöz,Deniz, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.9-35, 2021

Toplum Temelli Turizm Kavramı, Tarihçesi, Gelişmesi

in: Toplum Temelli Turizm, Kozak,Nazmi; Toker,Arzu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.28-46, 2021

Girit'ten Side'ye Göç: Turizmle Uyumlanan Yaşamlar

in: Antalya Göç Kitabı, Suat Kolukırık; Güven Dinç, Editor, Palet Yayınevi, pp.67-92, 2021 Sustainable Development

Sosyal Adalet, Sosyal Eşitsizlik ve Turizm

in: Turizm Sosyolojisi, Oktay Emir, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.142-173, 2020 Sustainable Development

Turizmin Toplumsal Etkileri I

in: Turizm Sosyolojisi, Oktay Emir, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.50-77, 2020

Turizmde Bağımlılık ve Gelişme

in: Turizm Sosyolojisi, Oktay Emir, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.109-141, 2020

Doğa Temelli Özel İlgi Turizmi

in: Özel İlgi Turizmi, Cem Işık, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.83-108, 2020

Turizmin Toplumsal Etkileri II

in: Turizm Sosyolojisi, Oktay Emir, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.78-107, 2020 Sustainable Development

Toplum İçin Turizm Stratejisi Geliştirme

in: Toplum Temelli Turizm, Nazmi Kozak, Arzu Toker, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.131-151, 2020 Sustainable Development

Müzeyyen Acır: Turizme Adanmış Bir Ömür

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler 5 Kadın Turizmciler, Kozak Nazmi, Kozak Metin, Editor, Detay Yayınevi, Eskişehir, pp.279-291, 2020

Seyhun Örs: Güney Antalya Gelişim Projesi’nin Mimarı

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler 6 Kamu ve Meslek Kuruluşları Yöneticileri Turist Rehberleri Ulaştırma İşletmecileri ve Diğerleri, Kozak Nazmi, Kozak Metin, Editor, Detay Yayınevi, Eskişehir, pp.365-373, 2020

Eskişehir İlinin Sağlık Turizmi alanındaki Çekicilikleri

in: Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekânsal Analizi ve Turizm Pazarlama Stratejisi, Semra Günay Aktaş, Editor, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Eskişehir, pp.185-198, 2020

İlhan Evliyaoğlu: İhtilâl Hükümeti’nin Kültür ve Turizm Bakanı

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler 6 Kamu ve Meslek Kuruluşları Yöneticileri Turist Rehberleri Ulaştırma İşletmecileri ve Diğerleri., Kozak Nazmi, Kozak Metin, Editor, Detay Yayıncılık., Eskişehir, pp.215-225, 2020

Turizmde Destinasyon (Varış Yeri) Güvenliği ve Önemi

in: Turizm ve Güvenlik, Emir Oktay, Turan Deniz, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.35-68, 2020

Turizm ve Güvenlik İlişkisi

in: Turizm ve Güvenlik, Emir Oktay, Turan Deniz, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.3-34, 2020

Cumhuriyetin Başkentinde Bir Münevverler Kulübü: İstanbul Pastanesi (1920-1955)

in: Dünden Bugüne Ankara Otel, Lokanta, Pastane, Turizm, Nazmi Kozak, Editor, Detay Yayınevi, Ankara, 2019

İkinci Hayatların Kenti ”Didim”

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar Kuruluşlar Turizm Bölgeleri Meslekler, Nazmi Kozak, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, pp.119-134, 2018

Türkiye’de Bir İlk: Ankara Otelcilik Okulu (1961-1974)

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar Kuruluşlar Turizm Bölgeleri Meslekler, KOZAK NAZMİ, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, pp.565-602, 2018

Türkiye Turizm Ana Politikalarının Öncüsü: İhsan Çetin

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler Öncü Turizm Eğitimci ve Araştırmacıları, Metin Kozak Nazmi Kozak, Editor, Detay Yayınevi, pp.215-224, 2018

Turizm Ana Politikaları Tarihi (TAP) 1977 - 1981

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar Kuruluşlar Turizm Bölgeleri Meslekler, KOZAK NAZMİ, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, pp.813-828, 2018

Ankara Otelcilik Okulu’nun Efsanevi Müdürü: Yunus Aslan

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler Öncü Turizm Eğitimci ve Araştırmacıları, Metin Kozak Nazmi Kozak, Editor, Detay Yayınevi, pp.473-486, 2018

Bin Yıllık Uykusundan Uyanan Kent: Side

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar Kuruluşlar Turizm Bölgeleri Meslekler, Kozak Nazmi, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, İstanbul, pp.237-262, 2018

Episodes in the Encyclopedia