Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yöneticilerin Liderlik Tarzları ile Çalışanların İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

AHİ Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kırşehir, Turkey, 30 November 2021, pp.411-412

Bireysel Kariyer Davranışlarında ve Başarılarında Cinsiyet Farklılığı

Uluslararası CEO SSC İletişim, Ekonomi Organizasyon Sosyal Bilimler Kongresi, Gorazhde, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 December 2020, pp.1-243

Identifying the Factors Affecting the Image of a Foundation: Example of The Social Assistance Association

20. International Conference on Social Sciences (ICSS), Zürich, Switzerland, 6 - 07 September 2019, pp.210

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN ZİNCİR HASTANELERİN WEB SAYFALARININ ANALİZİ

IV. Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS 2018), Alanya, Turkey, 30 - 31 October 2018

Kadınlara Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Analizi

Communication in the Millennium CIM cimsymposium, Eskişehir, Turkey, 25 - 28 April 2018 Sustainable Development

DETERMINATION OF LOGISTICS ACTIVITIES IN SERVICE BUSINESSES CHAIN AND GROUP HOTELS CASE

LM-SCM 12th International Logistics and Supply Chain Congress, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2014

İnsan Kaynakları Yönetiminin Muhesebe Bölümünden ve Muhasebe Eğitiminden Beklentileri

29. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 25 April 2010, pp.107-140

SANAT YÖNETİM SANAT YÖNETİMİ

Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, 21 - 23 October 2009, pp.136-146

Books & Book Chapters

İmaj Yönetimi

in: YÖNETİM VE ORGANİZASYON ÜZERİNE LİTERATÜREL ANALİZ VE ÖLÇEKLER, Ak, Murat, Editor, Nobel, Ankara, pp.85-112, 2022

Örgütsel Kariyer Yönetimi

in: Bireysel ve Örgütsel Kariyer, Ergun Özler, Derya; Tonus, Hatice Zümrüt, Editor, Ekin, Bursa, pp.25-51, 2022

İş-Yaşam Dengesini Etkileyen Etmenler ve İş-Yaşam Dengesi Kuramları

in: Yönetimde Güncel Konular Kuram ve Uygulamadan Yazılar, Paşaoğlu Baş, Didem, Editor, Nisan Kitabevi, Eskişehir, pp.5-26, 2021

Kariyer Yönetimi

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Tonus, Hatice Zümrüt, Paşaoğlu Baş, Didem, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.221-241, 2020

Yönetim Fonksiyonu

in: İşletme Fonksiyonları, Prof. Dr. Hatice Zümrüt Tonus ve Doç. Dr. Nuray Tokgöz, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.3-29, 2020

Performance Appraisal and Career Management

in: Human Resource Management, Deniz Kağnıcıoğlu Didem Paşaoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.117-145, 2019

Küresel Çevrede İşletmecilik ve Rekabet

in: İşletme İlkeleri, Erdoğan,B.Z. ve Paşaoğlu Baş,D., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.192-208, 2019

Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, Didem Paşaoğlu, Editor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.76-94, 2016

Tedarik Zinciri Yönetimi

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, Didem Paşaoğlu, Editor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.96-114, 2016

Küresel Boyutuyla Tedarik Zinciri Yönetimi

in: Tedarik Zinciri Yönetimi, Mehmet Necdet Timur, Gülsen Serap Çekerol, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.150-166, 2013

Gruplararası Etkileşim, Çatışma ve Yönetim

in: İşletmecilikte Güncel Konular, Tuncay Turan Turboğlu, Editor, Ekin, Bursa, pp.55-90, 2011

Metrics

Publication

38

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

4

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals