Asst. Prof. GÜLEFŞAN ÖZGE KALAYCI


EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education

Metrics

Publication

30

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

Gülefşan Özge Kalaycı 1988 yılında Malatya'da doğmuştur. Malatya Anadolu Lisesinde lise öğrenimini tamamlamıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programından 2012 yılında mezun olmuştur. Kalaycı 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalında (ABD) araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2016 yılında Zihin Engelliler Eğitimi ABD’deki yüksek lisansını tamamlamıştır. 2019 yılında ise ikinci yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Kalaycı, 2023 yılında Zihin Engelliler Eğitimi ABD’deki doktora eğitimini tamamlamıştır. Kalaycı, şu anda Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Eğitimi ABD’de doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Kalaycı, zihin yetersizliği, dil ve konuşma bozuklukları, dil ve konuşma müdahaleleri, otizm spektrum bozukluğu, erken okuryazarlık alanlarında bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Kalaycı, otizm spektrum bozukluğu, dil ve davranış problemlerine yönelik öğretmenlerin desteklenmesi ve öğretmen yetiştirmeye yönelik projelerde çalışmaktadır.

Education Information

2016 - 2023

2016 - 2023

Doctorate

Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Zihin Engelliler Öğretmenliği (Dr), Turkey

2016 - 2019

2016 - 2019

Postgraduate

Anadolu University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Dil Ve Konuşma Terapisi (Yl) (Tezli), Turkey

2013 - 2016

2013 - 2016

Postgraduate

Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Associate Degree

Anadolu University, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Hukuk Bölümü, Turkey

2008 - 2012

2008 - 2012

Undergraduate

Bolu Abant İzzet Baysal University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Turkey

Dissertations

2023

2023

Doctorate

ZAYIF FONOLOJİK FARKINDALIK BECERİLERİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK WEB TABANLI FONOLOJİK FARKINDALIK EĞİTİM PROGRAMININ (FONFAR) GELİŞTİRİLMESİ

Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2019

2019

Postgraduate

İşitme kayıplı çocuklarla çalışan dil ve konuşma terapistlerinin yürüttükleri terapi süreçlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi

Anadolu University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Dil Ve Konuşma Terapisi (Yl) (Tezli)

2016

2016

Postgraduate

Down sendromlu bireylerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama ile fonolojik farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki

Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Assistant Professor

Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Çoklu Yetersizliği Olan Bireyler ve Eğitimleri

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Erken Çocukluk Özel Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Erken Okuryazarlık Becerileri

Undergraduate

Undergraduate

Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Project LanBe: Development and Effectiveness of anOnline Platform for Elementary School Teachers toSupport Language Skills and Deal with Problem Behaviors

Diken İ. H., Diken Ö., Çuhadar C., Onur Sezer G., Toper Ö., Çelik S., et al.

Teacher Educators of Children with Behavior Disorders (TECBD); the Council for Children with Behavioral Disorders (CCBD) Conference, Arizona, United States Of America, 16 - 18 November 2023

2023

2023

Relationship Between Language Skills and Problem Behaviors of Elementary School Students: Reflections from Turkey

Diken Ö., Diken İ. H., Çuhadar C., Onur Sezer G., Toper Ö., Çelik S., et al.

Teacher Educators of Children with Behavioral Disorders (TECBD) & the Council for Children with Behavioral Disorders (CCBD) Conference & Workshops, Arizona, United States Of America, 16 - 18 November 2023

2023

2023

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ve Fonolojik Farkındalık

Kalaycı C., Kalaycı G. Ö.

7.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO2023), Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2023, pp.180

2023

2023

Zayıf Fonolojik Farkındalık Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Web Tabanlı Fonolojik Farkındalık Eğitim Programının (FONFAR) Geliştirilmesi

Kalaycı G. Ö., Diken Ö.

7.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO2023) , Eskişehir, Turkey, 5 October - 08 December 2023, pp.181

2022

2022

Fonolojik Farkındalık Becerilerini Desteklemeye Yönelik Uygulama Örnekleri

Kalaycı G. Ö., Diken Ö.

Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 26 - 29 May 2022, pp.1

2020

2020

Erken Okuryazarlıkta Önemli Bir Beceri: Fonolojik Farkındalık

KALAYCI G. Ö., DİKEN Ö.

5.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 27 - 29 June 2020

2019

2019

Fonolojik Farkındalık Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Uygulamalar

KALAYCI G. Ö., DİKEN Ö.

29.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Aydın,Kuşadası, Turkey, 6 - 09 November 2019

2018

2018

İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Fonolojik Gelişim

KALAYCI G. Ö., CANKUVVET AYKUT N.

2nd International Congress On Early Chilhood Intervention-ICECI (II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi), 29 March - 01 April 2018

2018

2018

İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Fonolojik Farkındalık Becerileri

KALAYCI G. Ö., CANKUVVET AYKUT N.

2nd International Congress On Early Chilhood Intervention-ICECI (II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi), 29 March - 01 April 2018

2017

2017

Dil ve Konuşma Becerilerinin Öğretiminde Doğal Yaklaşımlar

KALAYCI G. Ö., DİKEN Ö.

ULUSLARARASI KATILIMLI 27. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.175

2017

2017

Down Sendromlu Bireylerin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama İle Fonolojik Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki

KALAYCI G. Ö., DİKEN Ö.

ULUSLARARASI KATILIMLI 27. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017, vol.1, pp.157

2015

2015

The Effectiveness of Incidental Teaching Program to Child With Autism about Asking Help Program Area

KALAYCI G. Ö.

8.Assocaiton for Behavior Analysis Internaitonal Conference; Kyoto, Japan, 27 - 29 September 2015

2014

2014

Kabul Etme Sürecinde Aile Eğitimi Programının Etkililiği

KALAYCI G. Ö., GÜRGÖR F. G.

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne., Turkey, 25 September 2014

Books & Book Chapters

2022

2022

Zihin Yetersizliği Olan Öğrenciler

DİKEN Ö., KALAYCI G. Ö.

in: Dil ve Konuşma Bozuklukları: Okul Öncesinden Okul Dönemine Sınıf Ortamında Destek Sunma Yolları, DİKEN, ÖZLEM, Editor, PEGEM, Ankara, pp.54-75, 2022

2021

2021

Sözcük Bilgisi

KALAYCI G. Ö., DİKEN Ö.

in: Değerlendirmeden Uygulamaya Tüm Yönleriyle Erken Okuryazarlık, Kargın, Tevhide Altun, Dilek Güldenoğlu, Birkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.26-39, 2021

2019

2019

DİL VE KONUŞMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ÇOCUK MERKEZLİ (DOĞAL) YAKLAŞIMLAR

DİKEN Ö., KALAYCI G. Ö.

in: YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ, ACARLAR, FUNDA DİKEN, ÖZLEM, Editor, PEGEM, Ankara, pp.230-248, 2019

2019

2019

DİL VE KONUŞMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE KARMA YAKLAŞIMLAR

DİKEN Ö., KALAYCI C., KALAYCI G. Ö.

in: YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ, ACARLAR, FUNDA DİKEN, ÖZLEM, Editor, PEGEM, Ankara, pp.252-269, 2019

2017

2017

Dil ve KonuşmaBozukluğu OlanBireyler

KALAYCI G. Ö., DİKEN Ö.

in: Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-II, DİKEN, İBRAHİM HALİL, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.19-55, 2017

2017

2017

Yapılandırılmış Dil Öğretimi

KALAYCI G. Ö., DİKEN Ö.

in: İletişim ve Alternatif İletişim Sistemleri, DİKEN, ÖZLEM, Editor, anadolu üniversitesi, Eskişehir, pp.185-209, 2017

2016

2016

Zihinsel Yetersizlik ve Otizm Spektrum Bozukluğunda Aileler ve Tutumlar

KALAYCI G. Ö., KALAYCI C.

in: Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu, DİKEN İbrahim Halil, Bakkaloğlu Hatice, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.312-330, 2016

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION

Assistant Editor/Section Editor

Scientific Refereeing

December 2023

December 2023

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION

National Scientific Refreed Journal

January 2022

January 2022

INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITY,DEVELOPMENT AND EDUCATION

Journal Indexed in SSCI

January 2022

January 2022

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online)

National Scientific Refreed Journal

Awards

March 2020

March 2020

Makale Performans Ödülü

Anadolu ÜniversitesiCitations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1