Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erken Okuryazarlıkta Önemli Bir Beceri: Fonolojik Farkındalık

5.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 27 - 29 June 2020

Fonolojik Farkındalık Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Uygulamalar

29.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Aydın,Kuşadası, Turkey, 6 - 09 November 2019

İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Fonolojik Gelişim

2nd International Congress On Early Chilhood Intervention-ICECI (II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi), 29 March - 01 April 2018

İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Fonolojik Farkındalık Becerileri

2nd International Congress On Early Chilhood Intervention-ICECI (II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi), 29 March - 01 April 2018

Down Sendromlu Bireylerin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama İle Fonolojik Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki

ULUSLARARASI KATILIMLI 27. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017, vol.1, pp.157

Dil ve Konuşma Becerilerinin Öğretiminde Doğal Yaklaşımlar

ULUSLARARASI KATILIMLI 27. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.175

The Effectiveness of Incidental Teaching Program to Child With Autism about Asking Help Program Area

8.Assocaiton for Behavior Analysis Internaitonal Conference; Kyoto, Japan, 27 - 29 September 2015

Kabul Etme Sürecinde Aile Eğitimi Programının Etkililiği

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne., Turkey, 25 September 2014

Books & Book Chapters

Zihin Yetersizliği Olan Öğrenciler

in: Dil ve Konuşma Bozuklukları: Okul Öncesinden Okul Dönemine Sınıf Ortamında Destek Sunma Yolları, DİKEN, ÖZLEM, Editor, PEGEM, Ankara, pp.54-75, 2022

Sözcük Bilgisi

in: Değerlendirmeden Uygulamaya Tüm Yönleriyle Erken Okuryazarlık, Kargın, Tevhide Altun, Dilek Güldenoğlu, Birkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.26-39, 2021

DİL VE KONUŞMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ÇOCUK MERKEZLİ (DOĞAL) YAKLAŞIMLAR

in: YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ, ACARLAR, FUNDA DİKEN, ÖZLEM, Editor, PEGEM, Ankara, pp.230-248, 2019

DİL VE KONUŞMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE KARMA YAKLAŞIMLAR

in: YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ, ACARLAR, FUNDA DİKEN, ÖZLEM, Editor, PEGEM, Ankara, pp.252-269, 2019

Dil ve KonuşmaBozukluğu OlanBireyler

in: Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-II, DİKEN, İBRAHİM HALİL, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.19-55, 2017

Yapılandırılmış Dil Öğretimi

in: İletişim ve Alternatif İletişim Sistemleri, DİKEN, ÖZLEM, Editor, anadolu üniversitesi, Eskişehir, pp.185-209, 2017

Zihinsel Yetersizlik ve Otizm Spektrum Bozukluğunda Aileler ve Tutumlar

in: Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu, DİKEN İbrahim Halil, Bakkaloğlu Hatice, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.312-330, 2016