Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve Azerbaycan Özelinde Kamu Personel Sistemine Yön Veren Temel Kanunların Karşılaştırılması

Geçmişten Geleceğe Türk Dünyası, Erzincan, Turkey, 09 October 2022, vol.1, pp.382-397

Türkiye’de Kamu Personeli Olarak İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Sadakat Ödevi

21. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Tam Metinler Kitabı, Editörler: Murat Ercan, Kürşad Emrah Yıldırım ve Mustafa Karaca, Eskişehir, Turkey, 24 - 25 March 2022, vol.1, pp.547-559 Sustainable Development

Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi Aydın Merkez İlçe ve Kuşadası Söke Örnekleri

4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu: Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler, Kamil Ufuk Bilgin - Aslı Akay - Kıvılcım Ertan (Yayına Hazırlayan), Ankara, Turkey, 19 - 20 October 2009, vol.1, pp.289-300

Overseas Training of Public Officials in Turkey and South Korea: A Comparative Analysis

Third International Public Administration Conference. 30 Years of Public Governance Reforms in Central and Eastern Europe: The Next Horizon, Sofya, Bulgaria, 11 - 12 April 2019

Dijital Kaynak Taraması

15. Uluslararası KAYFOR, Isparta, Turkey, 1 - 03 November 2017

Technology in Public Administration Education and Training In Turkey. Aspirations, Developments and Challenges

15th International KAYFOR ( Public Administration Forum ), Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017

Niçin ve Nasıl Bir Büyükşehir Belediye Reformu?

KAYFOR 14, Van, Turkey, 27 April - 29 December 2017, pp.27

Managerial, Economic, and Environmental Issues of Land-Based Solid Waste Disposal

7th Eurasian Multidisciplinary Forum, tiflis, Georgia, 6 - 07 October 2017

Abroad Scholarship Policy: A Comparative Analysis

7th Eurasian Multidiscilinary Forum (EMF 2017), Tiflis, Georgia, 6 - 07 October 2017

A Review of the Large-N Comparative Public Policy Studies: The American and European Perspectives

5th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities (MIFS 2017), Barselona, Spain, 18 - 19 May 2017

A Review of the Empirical Studies of Area-Based Local Service Responsibility Sharing within Metropolitan Areas

5th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities (MIFS 2017), Barselona, Spain, 18 - 19 May 2017

An Overview of the Stages (Heuristics) Model as a Public Policy Analysis Framework

7th Global Academic Meeting (GAM 2017), Budapest, Hungary, 23 - 24 March 2017

Natural Disaster Governance Barriers for Turkey

5th Global Academic Meeting, GAM 2016, Budapest, Hungary, 24 - 26 March 2016, vol.1, pp.47-60

Denizli Kentsel-Kırsal Kuşağında Sürdürülebilirlik, Adalet, Koruma-Kullanım Dengesi Sorunları

Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni ve Ekolojik Süreç Etkileşimi: Denizli Örneği, Denizli, Turkey, 04 April 2016 Sustainable Development

Türkiye’de Sağlık Politikalarının Temel Sağlık Göstergeleri Üzerinden Değerlendirilmesi

13. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR): Kamu Yönetiminde Değişimin Rotası, Etkileri ve Sorunları, Konya, Turkey, 15 - 17 October 2015

Türkiyenin Büyükşehir Belediye Politikası ve Sistemi 1982 2015

SSHIF – 2015: Social Sciences and Humanities in Focus, Varşova, Varşova, Poland, 16 - 18 September 2015

Metropoliten Alanların Yönetimi Deneyimi: Büyükşehir Belediyesi Modelinin Uygunluğu

Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) –IV: Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, Bursa, Turkey, 7 - 08 May 2009, vol.1, pp.333-358

Etik Bağlamında Çevre Kent ve Planlama

Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) –IV: Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar (Editör: Bekir Parlak), Bursa, Turkey, 8 - 09 May 2009, pp.415-432

Ege Bölgesi Büyük Köylerinin Ve Küçük Belediyelerinin Belediyeleşme Süreci Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

1.[3.] Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya, Turkey, 23 - 24 October 2008, vol.1, pp.399-418

Belediyelerde Komün Esasından Alan Yönetimine Tedrici Geçiş 2003 Sonrası Yerel Yönetimler Yasalarında Artan İzleri

1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya, Turkey, 23 - 24 October 2008

Türkiye'de Kentsel Alan Yönetimi Sorunu

Kamu Yönetimi Forumu ve Sempozyumu (KAYFOR) -IV, Muğla, Turkey, 07 November 2006, vol.1, pp.245-262

Regional disparities and territorial indicators in Turkey Socio economic development index SEDI

46th Congress of the European Regional Science Association (ERSA): Enlargment, Southern Europe, and the Mediterranean, Volos, Greece, 30 August - 03 September 2006 Sustainable Development

Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi Kanada Literatürü: Kriterler, Varsayımlar ve Denizli İçin Dersler

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu -II (KEAS 2), Denizli, Turkey, 13 May 2005

Kentsel Yaşam Kalitesi Çerçevesinde Ege Bölgesinden Başarılı Belde Belediyesi, Yaşanabilir Kasaba Örnekleri: Yeşilyuva-Acıpayam, Atça-Sultanhisar, Alaçatı-Çeşme

Yerel Yönetimler Kongresi (3-4 Aralık 2004) Bildiriler Kitabı, Çanakkale, Çanakkale, Turkey, 03 January 2004 - 04 December 2014, pp.435-448

Lehte ve Aleyhteki Görüşler Çerçevesinde Desantralizasyona Giderken Dikkat Edilecek Hususlar

Yerel Yönetimler, Desantralizasyon ve Azerbeycan Belediyeleri, Uluslararası Konferans, Baku, Azerbaijan, 9 - 10 April 2003, pp.89-110

Nazilli de Yerel Temsil

Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 02 November 2000, pp.109-130

Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye'de Kent ve Kır Arasındaki Dengesizlikleri Azaltmaya Yönelik Politikalar ve Uygulamalar

25. Dünya Şehircilik Günü, 5. Ulusal Şehircilik Kongresi: Avrupa Birliği Süreci ve Planlama Bildiriler Kitabı, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara, Turkey, 07 November 2001, pp.207-227

Kuşadası’nda Çarpık Kentleşmenin Kısa Tarihi ve Turizm Üzerine Etkileri

Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu -1, Kuşadası, Turkey, 26 - 28 February 2000, vol.1, pp.557-566

Resident perceptions of the impact of tourism in a Turkish resort town

First International Joint Symposium on Business Administration: Challenges for Business Administrators in the New Millenium, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 January 2000

Books & Book Chapters

Türkiye’de Yerel Yönetimler Personelinin Bir Asırlık Geçmişi: Mevzuat, Meseleler, Mahcubiyetler ve Mahrumiyetler

in: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanındaki Gelişmelere Akademik Çözümlemeler, Doç. Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Yaz Yayınları, Afyon, pp.123-144, 2023

Türkiye’de Kamu Politikalarının Gündeme Geliş ve Formülasyon Aşamaları İçin Söylem ve Bilgi Kaynakları (1961-2018): Belediyelere Dair Bir Deneme

in: Sessiz Gemi: Prof. Dr. Bilal Eryılmaz'a Armağan, 2. Cilt, Şen, Mustafa Lütfi, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.91-109, 2021

Osmanlı Devletinde ve Türkiye’de Siyaset Bilimi ile Kamu Yönetimi Lisans Düzeyinde Eğitiminin Tarihsel Gelişim Alanyazını: 1859-1979 Dönemi

in: Tarih ve Siyaset Bilimi Araştırmaları -II, Efe Aydın, Sansar M. Fatih, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.145-165, 2021

Türkiye’de Kamu Kurumlarında Çalışan Kadınların Karşılaştığı ‘Cam Tavan’ Sendromu ve Algısı

in: Kamu Yönetimi Bakımından Yerel ve Küresel Ölçekte Düşünceler ve Kurumlar, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.397-430, 2021

Osmanlı Devletinde ve Türkiye’de Lisans Düzeyinde Siyaset Bilimi İle Kamu Yönetimi Eğitimi-Öğretiminin Kurumsal Gelişimi: 1859–1979

in: Siyaset Biliminde Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler, Karabulut, Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.39-67, 2021

The Analysis of Contracted Public Personnel Policy of Turkey

in: Public Policy Analysis in Turkey Past, Present and Future, Onur Kulaç / Elvettin Akman/Cenay Babaoglu, Editor, PETER LANG, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, pp.147-162, 2019

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunumuna İlişkin Öneriler: Yedi Bölge ve Yed Büyük Kentte Vatandaş Görüşleri

in: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Mahmut Güler, Menaf Turan, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.182-196, 2017

Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunumuna İlişkin Öneriler. Yedi Bölge ve Yedi Büyük Kentte Vatandaşların Görüşleri

in: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Mahmut Güler, Menaf Turan, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.182-197, 2017

Amerikan Yeni Kamu Yönetimi Hareketi (YKYH). Sosyal Adalet ve Hakkaniyet Odaklı Bir Kamu Yönetimi Arayışı

in: Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları. Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi, Özer Köseoğlu ve Mehmet Zahid Sobacı, Editor, Dora, Bursa, Bursa, pp.97-127, 2015

Dünya'da Kamu Yönetimi Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar

in: Kamu Yönetimi Eğitimi Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Murat Okcu, Bekir Parlak, Elvettin Akman, Editor, Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa, Bursa, pp.247-294, 2015

Yeni Kamu Yönetimi Hareketi

in: Çağdaş Kamu Yönetimi I Konular Kuramlar Kavramlar 2 Basım, Acar Muhittin, Özgür Hüseyin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.181-222, 2014

Türkiye’nin Yönetsel Düzeninde E-Devletten E-Yönetişime Geçiş

in: E Devlet Kamu Yönetimi Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, Mehmet Zahid SOBACI ve Mete YILDIZ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.85-102, 2012

Planning Ethics at Local Level Academic Research Report for Ethics for the Prevention of Corruption in Turkey

Council of Ethics for the Public Service Başbakanlık, Ankara and Council of Europe Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Strasbourg Cedex France, Strasbourg, 2009 Sustainable Development

Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamaları ve Etik

TC Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Ankara, 2009

Denizli Kentsel Alanının Yönetiminde Söylemden Eyleme Bütünşehir Belediyesi Tasavvurları: Ali Aygören Teklifi (2001), Denizli'ye Özel Kanun Teklifi (2003) ve Belediye Yasasının 11. Maddesi (2006)

in: Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Fatma Neval Genç, Abdullah Yılmaz, Hüseyin Özgür, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.239-299, 2008

Türkiye’de Orta Ölçekli ve Metropoliten Kentsel Alanların Yönetimi

in: Kamu Yönetimi Yazıları Teoride Değişim Yeniden Yapılanma Sorunlar ve Tartışmalar Ed Bilal Eryılmaz Musa Eken ve Lütfi Şen, , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.475-513, 2007

Yerel Ekonomik Gelişmede Yerel Yönetimlerin Rolü

in: Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Hüseyin Özgür ve Bekir Parlak, Editor, Alfa Aktüel, Bursa, pp.171-202, 2007

Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetiminde Alternatifler

in: Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II Uygulama, Özgür Hüseyin, Kösecik Muhammet, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Ankara, pp.101-142, 2007

Yerel Yönetimlerde Değişim Sürecinde Uygulamadan Geleceğe

in: Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II Uygulama, Hüseyin Ögür ve Muhammet Kösecik, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.788-816, 2007

Belediye Organları ve Organlar Arası İlişkiler: Başkan, Meclis ve Encümen

in: Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I Reform, Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.297-319, 2005

Türkiye'de Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi Sorunu

in: Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I Reform, Özgür, Hüseyin, Kösecik, Muhammet, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.471-499, 2005

Giriş: Yerel Yönetimlerde Reform: Geleneksel Modelin Değişim Süreci

in: Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I Reform, Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-20, 2005

Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim

in: Çağdaş Kamu Yönetimi II Konular Kuramlar Kavramlar, Acar Hüseyin, Özgür Hüseyin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.207-252, 2004

Ademi Merkeziyetçilik ve Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri

in: Çağdaş Kamu Yönetimi II Konular Kuramlar Kavramlar, Acar Muhittin, Özgür Hüseyin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Ankara, pp.161-204, 2004

Yeni Kamu Yönetimi Hareketi

in: Çağdaş Kamu Yönetimi I Konular Kuramlar Kavramlar 1 Baskı, Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Editor, Nobel Basım Yayın, Ankara, pp.183-224, 2003

Türkiye’de Küçük Belediyelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

in: Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye de Yerel Yönetimler, Parlak Bekir, Özgür Hüseyin, Editor, Alfa Kitabevi, İstanbul, pp.137-171, 2002

Belediyelerin Turizme Yönelik ve Turizmi Etkileyen Hizmetleri

in: Turizm: İlkeler ve Yönetim, ATİLA YÜKSEL VE MURAT HANÇER, Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.121-142, 2001

Türkiye’nin Özel Çevre Koruma Bölgeleri Politikası ve Foça Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir, 1993

Metrics

Publication

103

Citation (Scopus)

36

H-Index (Scopus)

1

Project

6

Thesis Advisory

24
UN Sustainable Development Goals