Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Eğitimi Dergisine Bir Bakış: Tarihsel Trendler ve Gelecek Vizyonu

2020-2021 Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları: Çocuğa Bakış ve Güncel Eğilimler, Turkey, 23 April 2021

Learn Values with the Play in Outdoor

8th CONFERENCE OF THE CANTERBURY FROEBEL NETWORK ”Perspectives on play and learning”, 16 March 2019

Manipülatif Materyallerin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Matematik Becerilerine Etkisi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018 Sustainable Development

Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları: Japonya Örneği

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 18 - 21 October 2017

Öğretmen Adaylarının Gözüyle Okul Gözlemi: Okul Öncesi Eğitime Giriş Dersi

5. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

e-Mentoring Based Education for Preschool Teachers (e-MENTE: OÖÖ)

69th OMEP World Assembly and International Conference, Coroatia, Croatia, 19 - 24 June 2017

THE RELATİONSHİP BETWEEN MATHEMATİCAL CONTENT KNOWLEDGE OF PRESCHOOL TEACHERS AND THEİR CLASSROOM PRACTİCES

International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2014, Paris / France., 25 June 2015 - 27 June 2016

Investigating Kindergarteners Understandings of Nature of Science

World Organisation for Early Childhood Education World Conference, Washington, Kiribati, 27 July - 01 August 2015

Sesleni yorum Atölye Çalışması

11.Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Turkey, 03 May 2014

ANADOLU OKULÖNCESİ MATEMATİK (ANOMAT) BECERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24-26 Nisan 2014, İstanbul / Türkiye, 24 - 26 April 2014

Anadolu Okulöncesi Matematik Ölçeğinin Geliştirilmesi Anomat

I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014

Effect of Montessori education on 60 72 months children mathematics skills

European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19 - 22 June 2013

Okulöncesi eğitimi ve sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin problem tanıma becerilerinin incelenmesi

Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013

Drama and Simple Drama Activities in Pre School Education

The 4th International Conference on Advances an System Research, 11 - 13 November 2010

Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Anne Babaların Aile Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi, 19 October 2006

Alt ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeydeki Çocukların İstismar Edilme Durumları ile Benlik Kavramlarının İncelenmesi

1. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, 22 - 24 March 2006, pp.315-325

Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi ve Bir Yöntem Olarak Drama

Türkiye Beşinci Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, Turkey, 23 - 25 June 2003, pp.93-98

Erken Çocukluk Döneminde Matematik

Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, Turkey, 12 December 2002

Anoloji Benzetişim İle Oyunlaştırma

Türkiye İkinci Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, Turkey, 28 June 2001, pp.89-96

Boşanmış ve Tam Ailelere Sahip Olan 9 11 Yaş Çocukların Davranış Problemleri

İstanbul Valiliği Birinci Çocuk Kurultayı, Turkey, 26 - 30 June 2000, pp.339-348

Fen Kavramlarının Öğretiminde Analojinin Kullanımı ve Öğretmenin Rolü

2. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Turkey, 10 - 12 May 2000, pp.17-23

Books & Book Chapters

Çocuk Gelişimi Kuramları

in: Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları, Erdoğan Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.74-99, 2017

Çocuklara Eğitim, Bakım ve Yardım Veren Kuruluşlar

in: Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları, Erdoğan Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.118-132, 2017

Çocuk ve Ailenin Desteklenmesi

in: Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları, Serap Erdoğan, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.134-159, 2017

Çocuklara Hizmet Veren Kurumlar

in: Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları, Erdoğan, Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.100-117, 2017

Çocuklara Hizmet Veren Kurumla

in: Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları, Serap Erdoğan, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, pp.92-109, 2015

Çocuk ve Ailenin Desteklenmesi

in: Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları, Serap Erdoğan, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, pp.133-159, 2015

Okul Öncesi Eğitimde Drama

in: Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 6, Okul Öncesi Eğitimde Drama,, Köksal Akyol Aysel, Editor, Hedef CS Yayin Müh. ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş., Ankara, pp.114-123, 2015

Çocuk ve Ailenin Desteklenmesi

in: Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları, Serap ERDOĞAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.134-159, 2015

Dünyada Çocuk Eğitimi

in: Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları, Serap Erdoğan, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, pp.160-174, 2015

Çocuklara Hizmet Veren Kurumlar

in: Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları, Erdoğan Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.92-109, 2015

Okulöncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinin Planlanması

in: Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim Okulöncesi Eğitimde Drama, Aysel Köksal Akyol , Editor, Hedef CS Yayıncılık, pp.113-124, 2014

Okul Öncesi Dönemde Uzamsal Düşünme ve Geometri

in: Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim Okulöncesinde Matematik Eğitimi, İlkay Ulutaş , Editor, Hedef CS Yayıncılık., pp.118-137, 2014

Üstün Yetenekli Çocuklar

in: Erken Çocukluk Eğitimi, Halil İbrahim Diken, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.322-361, 2014

Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Anne Babaların Aile Eğitimine Yönelik Gereksinimlerinin Belirlenmesi

in: Aile ve Çocuk Mine Mangır’xxın AnısınaAral Neriman, Baran Güler, Gürsoy Figen, Köksal-Akyol Aysel,Bütün Ayhan Aynur,Yıldız Bıçakcı Müdriye, Erdoğan S., Neriman ARAL, Editor, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayınları, pp.69-86, 2012

Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Anne Babaların Aile Eğitimine Yönelik Gereksinimlerinin Belirlenmesi

in: Aile ve Çocuk Mine Mangır ın Anısına, N. Aral, Editor, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayınları, pp.69-86, 2012

Okulöncesi Matematik Öğretiminde Başlıca Kuram, Yaklaşım ve Öğretim Yöntemleri

in: Okulöncesinde Matematik Eğitimi, Aynur Özdaş, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları,, pp.101-120, 2011

Okulöncesi Fen Öğretiminde Başlıca Kuram, Yaklaşım ve Öğretim Yöntemleri

in: Okulöncesinde Fen Eğitimi, Aynur Özdaş, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, pp.159-175, 2011

Okul Öncesinde Drama

in: İlköğretimde Drama, Aysel Köksal Akyol, Editor, Kriter Yayınları, pp.164-181, 2011

Erken Çocukluk Döneminde Kurum Çeşitleri

in: Erken Çocukluk Eğitimi, İbrahim H. Diken, Editor, Pegem Akademi Yayınları, pp.362-371, 2010

Okul Öncesi Dönemde Matematik Programı

in: Okul Öncesi Matematik Eğitimi, Berrin Akman, Editor, Pegem Akademi Yayınları, pp.172-186, 2010 Sustainable Development

Okulöncesi Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

in: İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları, Şefik Yaşar, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, pp.109-122, 2009

Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi

in: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, Yeşim Fazlıoğlu, Editor, Kriter Yayınları, pp.391-404, 2009

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi

in: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, Yeşim Fazlıoğlu, Editor, Kriter Yayınları, pp.369-390, 2009

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

2

Project

12

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals