Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çalıştay: Okuduğunu Anlama Becerilerini Değerlendirmeye Yönelik Taksonomik Sorular Hazırlama

International Congress of Education and Science, Antalya, Turkey, 27 October 2022, pp.112

Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Sınıflandırılmış Okuduğunu Anlama Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki

International Congress of Education and Science, Antalya, Turkey, 27 October 2022, pp.123-132

The Reading Teacher Derlemi: Okuma Kavramı ile İlgili Derlem Temelli Bir Çalışma

20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 November 2022

Ferudun Oral ve Mavisel Yener Hikâyelerinin Okunabilirlik Düzeyleri Açısından İncelenmesi

International Congress of Education and Science, Konya, Turkey, 21 June 2021, pp.42-49

İlkokul Birinci Sınıf Öğrenilerinin Yazı Özellikleri İle İlgili Öğretmen Görüşleri

14. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015

Omanlı'dan Günümüze Öğretmenlik Mesleğinin Kavramsal ve İşleyiş Olarak Çözümlenmesi

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 May 2014, pp.370

Kalem Tutma Oturuş Şekli ve Kağıt Pozisyonu Değişkenleri Açısından İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Değerlendirilmesi

İnternational Conference on New Trends in Education and Their Implications "In honor of Prof. Dr. Özcan Demirel in his 50th year of service in Education", Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2010

Kalem Tutma Şeklinin Yazma Hızına Etkisi

10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2010

Mother Father as Authority in the Eyes of Preschool Children

The Sixth İnternational Congress of Qualitative Inquiry, United States Of America, 26 - 29 May 2010

Qualitative Analysis of Mothers Views Regarding Quality Time

The Sixth İnternational Congress of Qualitative Inquiry, United States Of America, 26 - 29 May 2010

Şimdi Okuma Zamanı Okuma Kültürü ve Söz Varlığının Geliştirilmesi

Okuma Kültürü ve Söz Varlığının Geliştirilmesi Çalıştayı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, Turkey, 5 - 07 May 2010

Metacognitive awareness of grades 6 7 and 8 syutdents in reading process

World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, pp.4193-4199

Metacognitive awareness of grades 6, 7 and 8 students in reading process

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, pp.4193-4199 identifier identifier

The Process of Development of Mother Tongue Laboratory

16th European Conference on Reading, Portugal, 19 - 22 July 2009

Yazı Öğretiminde İhmal Edilen Bazı Değişkenler

II: Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Nevşehir, Turkey, 2 - 04 July 2009

Vatandaşlık Bilgisi Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Yirmi Birinci Yüzyılda Devlet Algılarına İlişkin Nitel Bir Çözümleme

I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, Uşak, Turkey, 28 - 30 May 2009

Evaluation of Teachers Perceptions About Factors Affect the Word Power

4th International Congress of Qualitative Inqury&Couch Stone Symposium, United States Of America, 14 - 17 May 2008

Yazılı Anlatım Beceri Düzeyi İle Okul Başarısı Arasındaki İlişki

13. Eğitim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 06 July 2004 - 09 May 2008

İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Yazı Dilindeki Kelime Hazinelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 02 May 2008 - 04 May 2007

İilk Okuma Yazma Öğretiminde Görsel Okumanın Yeri ve Önemi

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Turkey, 14 - 16 April 2006

Books & Book Chapters

Bireyselleştirilmiş Eğitim Uygulaması: Evde Eğitim

in: İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları, Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.179-202, 2022

Sözlü Anlatım ve Ölçme Süreci

in: Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, , Editor, MEB, Ankara, pp.38-53, 2020

Yazma Becerisi ve Ölçme Süreci

in: Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, , Editor, MEB, Ankara, pp.74-91, 2020

Okuma Becerisi ve Ölçme Süreci

in: Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, , Editor, MEB, Ankara, pp.56-72, 2020

Yazı ve Yazma Becerisi

in: İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Turan Temur, Editor, PegemA Yayınları, pp.91-119, 2016

Yazılı Anlatım

in: Yazılı ve Sözlü Anlatım, , Editor, Pegem Akademi Yayınları, pp.3-156, 2011

Kelime Hazinesinin Geliştirilmesi

in: İlköğretimde Türkçe Öğretimi, A. Kırkkılıç, Hayati Akyol, Editor, Pegem A Yayıncılık, pp.193-229, 2007

Türkçe Öğretim Programları

in: İlköğretimde Türkçe Öğretimi, A. Kırkkılıç, Hayati Akyol, Editor, Pegem A Yayıncılık, pp.431-476, 2007

Ön Okuryazarlık ve Okul Öncesi Dönem

in: İlk Okuma Yazma Öğretimi, Turan Temur, Editor, PegemA Yayınları, pp.25-35, 2007

Yazılı Anlatım Becerisi

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Leyla Küçükahmet, Editor, Nobel Yayınları, pp.81-92, 2002

Dinleme Beceresi

in: Konu Alanı Ders Kİtabı İnceleme Kılavuzu, Leyla Küçükahmet, Editor, Nobel Yayınları, pp.61-72, 2002

Metrics

Publication

63

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

46

H-Index (Scopus)

2

Project

11

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals