Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ergenlerde Siber Mağduriyetin Ahlaki Çözülme ve Boyun Eğici Davranışlar Açısından İncelenmesi

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 May - 05 June 2018, pp.1329-1331

Investigation of Adolescents’ Cyber Bullying in terms of Time Spent on Online Games, Chats, and Social Networks

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.98-99

Cinsiyet Rolleri ve Utangaçlık Sosyal Damgalamanın Aracılığı

ITEC International Teacher Education Conference, Pietersburg, South Africa, 2 - 04 September 2015

Examining The Relationship Between Self Disclosure Behaviors and Psychological Problems of College Students

International Conference on Education, Psychology and Social Science (ICEPSS), Bulacan, 22 - 24 May 2015

Üniversite Öğrencilerinin Günlük Amaç Düzeyleri ve Sosyal yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişki

8. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 9 - 10 April 2015

Social Anxiety Among University Students The Role of Perfectionism and Inferiority Feeling

International Symposium on Education and Psychology, Tokyo, Japan, 12 - 14 November 2014

Distance Psychological Helping

International Distance Education Conference, Dubai, United Arab Emirates, 13 - 15 December 2012

The Use of Humor in Psychological Counselling

International Counseling and Education Conference., İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012

Aile İçi Şiddetle Mücadelede Polisin Rolü

1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 March 2012

The Effect of Secondary School Students Familial Characteristics On Loneliness Levels

International Conference on Education and Educational Psychology, Turkey, 19 - 22 October 2011, vol.29, pp.1839-1846 identifier

Relationship among perfectionism, academic procrastination and life satisfaction of university students

World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG 2010), Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2010, vol.5, pp.1665-1671 identifier identifier

Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Algıları

Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 27 March 2009, pp.34

Kendilik Değerini Artırmada Kendilik Değeri Geliştirme Programının Etkililiği

8. Rehberlik Sempozyumu, Irmak Okulları, İstanbul, Turkey, 25 March 2006

Effectiveness of a Social Emotional Learning Program

27. International School Psychology, Atina, Greece, 3 - 05 June 2005

Books & Book Chapters

Moral Disengagement and Cyber Bullying, A Mediator Role of Emphatic Tendency

in: Research Anthology on Combating CyberAggression and Online Negativity, Mehdi Khosrow-Pour, Editor, IGI Global, New York, pp.1444-1458, 2022 Creative Commons License

Ergenlerde Kariyer Psikolojik Danışma Uygulamaları

in: Vaka Örnekleriyle Kariyer Rehberliği ve Kariyer Psikolojik Danışması, Kemal Öztemel, Editor, pegem, Ankara, pp.152-182, 2021

Sanal Zorbalık ve Ahlaki Çözülme

in: Okul Psikolojik Danışmanlarına Yaygın Sorunlar İçin Yol Haritası, Ahu Arıcıoğlu, Filiz Gültekin, Editor, Asos Yayınları, Elazığ, pp.55-84, 2019

Psikolojiye Giriş

in: Davranış Bilimlerine Giriş, , Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.114-133, 2017

Yaşlı Yakınları ve Bakıcılarının Stresle Başetmeleri

in: Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi II, , Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.60-87, 2017

Öğrenme

in: Davranış Bilimlerine Giriş, , Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.198-225, 2017

Yaşlının Yakınları ve Bakıcısının Stresle Başetmelerini Kolaylaştıran Etmenler

in: Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi II, , Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.30-59, 2017

Güdüler ve Duygular

in: Davranış Bilimlerine Giriş, , Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.172-196, 2017

Yaşlı Yakınları ve Bakıcılarının Stresle Başetme Stratejileri 3. Ünite

in: Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi II, Türküm, A. Sibel, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.60-87, 2016

Yaşlı Yakınları ve Bakıcısının Stresle Başetmesini Kolaylaştıran Etmenler

in: Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi II, A. Sibel Türküm, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.30-59, 2016

Yaşamboyu Gelişim: Yaşamboyu Terapi Olrak Gelişimsel Psikolojik danışma

in: Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Terapi Yaşam Boyunca İyilik Halini Artırmak, Fidan Korkut Owen, Editor, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, pp.75-106, 2013

Metrics

Publication

71

Citation (WoS)

67

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

81

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

566

H-Index (Scholar)

11

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

3

Project

10

Thesis Advisory

6

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals