Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Campus Guiding and Creative Drama

Yaratıcı Drama Dergisi , vol.15, no.1, pp.101-112, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effectiveness of creative drama method in engaging tourism students on skill development

Council for Australasian University Tourism and Hospitality Education (CAUTHE) - CAUTHE 2020: 20:20 Vision: New Perspectives on the Diversity of Hospitality, Tourism and Events, Auckland, New Zealand, 10 - 13 February 2020, pp.58-64

Turizm Eğitimi ve Yaratıcı Drama

3. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism), Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019

Turizm Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrenmedeki Rolü

3. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism), Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019

ZOOMING ON THE "REAL" WORKING LIFE: APPLYING PROCESS DRAMA IN TOUR GUIDE EDUCATION

12th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Sevilla, Spain, 11 - 13 November 2019, pp.4292-4296 Sustainable Development identifier

Gendered Experiences: Exploring the Feminine and Masculine Characteristics of Bangkok

THE 11th TOURISM OUTLOOK CONFERENCEHeritage Tourism beyond Borders and Civilizations, Eskişehir, Turkey, 2 - 05 October 2018, pp.60-61

Training is Harsh: A Metaphor Analysis on Students’xx Experiences

11th Annual Conference of Education, Research and Education, Sevilla, Spain, 12 - 14 November 2018

TRAINING IS HARSH: A METAPHOR ANALYSIS ON STUDENT'S EXPERIENCES

11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Sevilla, Spain, 12 - 14 November 2018, pp.3182 identifier

Türkiye Turizm Dergilerinde Araştırma Paradigmaları

18. Ulusal Turizm Kongresi, Turkey, 18 - 22 October 2017, pp.161-168

Turizm Yoluyla Soylulaştırma

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship, and Sustainability Futourism, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.919-927

Turizm Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Uygulanabilirliği Var Mı

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship, and Sustanability Futourism, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.848-857

Analyzing the Mission of Tourism Programs in Turkey

GLOCER 2017, Sarasota, 22 - 25 May 2017, pp.164-167

Eclecticism As A City Tourism Strategy

19th International Joint World Cultural Tourism Conference, Cebu City, Philippines, 18 - 20 November 2016, pp.43-50

Analyzing teh Relationships among the Spatial Characteristics of Cultural Structure Activities and the Tourism Demand

28th International Business Information Management Association Conference, Sevilla, Spain, 9 - 10 November 2016, pp.2842-2846

Enabling The Success Of Diversity Management Programs In Cross Cultural Context In GlobalHospitality Management

18th International Joint World Cultural Tourism Conference, Balvi, Latvia, 20 - 22 May 2016, pp.116-123

Sürdürülebilir Destinasyonlar İçin Seyahat Motivasyonlarında Kültürel Mesafenin Önei

2. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.232-241

Analyzing the Relationships among the Spatial Characteristics of Cultural Structure, Activities, And the Tourism Demand

28th International Business-Information-Management-Association Conference, Sevilla, Spain, 9 - 10 November 2016, pp.2842-2846 identifier identifier

Enhancing The Touristic Capital Re Producing The Cultural Assets

17th International Joint World Cultural Tourism Conference, Dha-Nang, Vietnam, 20 - 22 November 2015, pp.70-75

Ekonomi mi Ekoloji mi? Sürdürülebilir Turizmi Konumlandırmak

Doğu Karadeniz Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 14 May 2015, pp.189-200

Turizm İşletmeciliği: Teorik Eğitim mi, Talim mi? Temalar ve Kurumsal Baskılar

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.598-605

Books & Book Chapters

SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA VE YARATICI DRAMA

in: DOĞA, BİLİM VE SANATLA GASTRONOMİ, Sema Ekincek, Editor, Nobel Yayın, pp.87-103, 2022

Sense of Place and Gender Perceptions: A Case Study on Bangkok

in: Handbook of Research on Applied Social Psychology in Multiculturalism, Bryan Christiansen , Harish Chandan, Editor, IGI GLOBAL, pp.253-276, 2021

Psikolojik Dayanıklılık

in: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA SEÇME KONULAR, Derya Ergun özler, Editor, Ekin Yayınevi, pp.87-105, 2021

Perceptions and Preferences of Tourists Toward Halal Tourism in Aceh, Indonesia

in: GLOBAL & EMERGING TRENDS IN TOURISM, Selman BAYRAKCI; Sercan ARAS; Seda YETİMOĞLU, Editor, Necmettin Erbakan University Press, Konya, pp.37-56, 2021

Edebiyat Turizmi

in: Alternatif Turizm Turizmin 41 Türü, Rahman Temizkan Duran Cankül Fikret Gökçe, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.82-87, 2020

KORUNAN ALANLAR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMPOLİTİKALARI

in: EKONOMİ EKSENİNDE TÜRKİYE’DEGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZEKÜLTÜR VE TURİZM POLİTİKALARI, Bekir PAKDEMİRLİZülfikar BAYRAKTARAhmet Nazif ÜNALMIŞYaşar SARISefa TAKMAZOktay EMİR, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.183-225, 2020

Yabancı Turistler ve Eskişehir Turizmine İlişkin Değerlendirmeleri

in: Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekansal Analizi ve Pazarlama Stratejisi, , Editor, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Bursa, pp.317-367, 2020

Turizm Örgütlerinde Davranış

in: Disiplinlerarası Boyutuyla Örgütsel Davranış, A. Çğdem Kırel, Ayça Güzel Özbek, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.117-139, 2020

KORUNAN ALANLAR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKALARI

in: EKONOMİ EKSENİNDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE KÜLTÜR VE TURİZM POLİTİKALARI, zülfikar Bayraktar, Bekir Pakdemirli, Ahmet Nazif Ünalmış, Yaşar Sarı, Sefa Takmaz, Oktay Emir, Editor, Akçağ Yayıncılık, Ankara, pp.183-223, 2020

Is Sustaniable Tourism a Leverage FOR Economic Development?A Critical Review

in: Emerging Economic Models for Global Sustainability and Social Development, Bryan Christiansen Irina Sysoeva Alexandra Udovikina Anna Ketova, Editor, IGI Global, Hershey, pp.46-64, 2019

Tourism in Protected Areas: The Case of Yenice Forests

in: Advances in Global Business and Economics: Volume 2, Dr. Cihan Cobanoglu, Dr. Muhittin Cavusoglu, Dr. Abdulkadir Corbaci, Editor, ANAHEI Publishing, Sarasota, pp.11-27, 2019

Kültürel Bağlamda Güç ve Politika

in: Örgütlerde Güç ve Politika, Tarhan Okan Harun Yıldız, Editor, Beta, İstanbul, pp.305-317, 2019

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yönetim Süreci

in: Yiyecek İçecek Yönetimi, Hakan Sezerel Murat Doğdubay, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.22-37, 2018

Logic of Education in the Tourism ManagementUndergraduate Programs in Turkey: Analysis of InstitutionalWebsites

in: Developments in Social Sciences, Recep Efe, Rositsa Penkova, Jan A. Wendt, Kuat T. Saparov, Jaras G. Berdenov, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, pp.719-729, 2017

Intercultural Competence of Tour Guides: An Evaluation of the Process Model of Intercultural Competence

in: Developments in Social Sciences, Recep Efe, Rositsa Penkova, Jan A. Wendt, Kuat T. Saparov, Jaras G. Berdenov, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, pp.433-446, 2017

Logic of Education in the Tourism Management Undergraduate Programs in Turkey: Analysis of Institutional Websites

in: Developments in Social Science, Efe, R. Penkova, R. Wendt, J.A. Saparov, K.T. Berdenov,J.G., Editor, St. Kliement Ohridski University Press, Sofija, pp.719-736, 2017

Toplantıların Yürütülmes ve Toplantı Sonrası Takp

in: Toplantı ve Sunu Teknikleri, Ahmet Atilla Doğan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.52-78, 2017

Sanal Toplantılar ve Teknoloji

in: Toplantı ve Sunu Teknikleri, Ahmet Atilla Doğan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.78-104, 2017

Sürdürülebilirlik ve Ekoturizm

in: Alternatif Turizm, Gökçe Yüksek, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.26-44, 2016

The Symbolic Representation of Tourism Destinations: A Semiotic Analysis

in: e Consumers in the Era of New Tourism, Erkan Sezgin, Editor, Springer-Verlag , pp.73-87, 2016

İnsan Kaynağının Yönetilmesi, Farklılıkları Yönetmek ve Kapsamak

in: Yönetim 3b, Senem Besler, Cihat Erbil, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.176-202, 2016

Uluslararası İşletmecilikte Güncel Tartışmalar

in: Uluslararası İşletmecilik, Ahmet Emre Demirci, Editor, Anadolu üniversitesi, pp.182-199, 2016

OTEL İŞLETMELERİNİN TANIMI, SINIFLANDIRILMASI VE KURULUŞ YERİ

in: OTEL İŞLETMECİLİĞİ, Abdullah Karaman, Kürşad Sayın, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.39-61, 2015

Metrics

Publication

79

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

7

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

24

H-Index (TrDizin)

3

Project

8
UN Sustainable Development Goals