Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Dil ve Konuşma Terapisi Hizmetinin Sunulma Süreci

VII. International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

Kaynaştırma uygulamalarında sınıf içi sosyal etkileşim

V. TURKCESS Ulusalararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019

Özel Gereksinimli Çocukların Eğitiminde Ailelerin Önemi

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1397-1407

Tutuklulara 3D Yazıcı Kullanımı Becerileri Kazandırma: Geleceği Birlikte Yazalım

The 6th International Eurasian Educational Research Congress, EJER, Ankara University, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1456-1564

Destek eğitim hizmetlerinin işleyişinde etkili faktörler

V.TURKCESS Uluslarası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019

Kaynaştırma Uygulamalarında Ekip Çalışmalarında Ortak Hedefler Nasıl Oluşturulabilir?

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE EĞİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.497-508

Özel Gereksinimli Öğrenci Aileleri Eğitim Süreçlerine Ne Kadar Dahil Oluyorlar?

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

Okul Öncesi Özel Eğitim Alanında Yapılan Aile Katılımı Çalışmalarının İncelenmesi

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON EARLY CHILDHOOD INTERVENTION (ICECI2018), Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2018 Sustainable Development

Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Kaynaştırma Eğitimi Ve Destek Eğitim Hizmetlerinin İncelenmesi

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017, vol.1, pp.532-533 Sustainable Development

Özel Gereksinimli Öğrenci Aileleri Eğitim Süreçlerine Ne Kadar Dahil Oluyorlar?

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, 9 - 11 April 2018, vol.1, pp.608-618

Bütünleştirme Sınıflarında Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28 September - 01 October 2017

EMERGING TRENDS IN QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION

IV th International Eurasian EducationalResearch Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Yetersizliği Olan Bireylerin Topluma Tam Katılımlarında Yasal Düzenlemelerin Etkisi.

26. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Examining Teachers Opinions on the Difficulties Encountered in Inclusive Education Environments with Students with Hearing Loss

26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Impact of legal regulations on the full participation of the students with special needs in the society

26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Employment of individuals with disability: A meta-synthesis study.

26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Review of teachers opinions about differentiated instruction practices in inclusive classes

4th International Conference on Curriculum and Instruction, 27 - 30 October 2016

Students with hearing loss in inclusive education Why and how

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016 Sustainable Development

Özel Eğitim Alanında Başarılı Ekip Özellikleri

25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2015 Sustainable Development

Examination the teachers professional development process in the field of education of the hearing impaired A coaching model

ICSER-International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 22 - 24 October 2015

Inclusive education and special education support services

VII. International Congress of Educational Research, Muğla, Turkey, 20 - 22 May 2015 Sustainable Development

Inclusion practices towards children with hearing loss in preschool level ICEM case

International confess on Early Childhood Intervention, Antalya, Turkey, 23 - 25 April 2014

İşitme Engelli Çocuklara Yönelik Hizmetler ve Etik

23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Turkey, 30 October 2013

İşitme Engelli Öğrencilerin Kaynaştırma Eğitimlerine Yönelik Düzenlemeler

21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 20 - 22 October 2011, pp.39-40

Books & Book Chapters

Özel Eğitim

in: 2033 Türkiye Eğitim Politikaları Strateji Belgesi, Akgündüz Devrim, Editor, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, pp.380-401, 2023

DANIŞMANLIK, KOÇLUK VE MENTORLUK

in: EĞİTİMDE ETKİLEŞİMLER: Uzmanlar İçin İş Birliği Becerileri, Eylem Dayı, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.192-215, 2022

İşitme Yetersizliği Eğitimine Aile Katılımı

in: Özel Gereksinimli Bireylerde Aile Eğitimi ve Aile Katılımı, Vesile Yıldız Demirtaş, Filiz Karadağ, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.251-274, 2022

İşitme Yetersizliği Eğitimine Aile Katılımı

in: Özel Gereksinimli Bireylerde Aile Eğitimi ve Katılımı, , Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.251-274, 2022

İşitme ve Görme Yetersizliği Olan Bireylerin Toplum Yaşama Katılımı

in: İşitme ve Görme Yetersizliği, Gürgür Hasan, Şafak Pınar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.319-341, 2021

Empowering Teachers Who Work in Inclusive Practices: E-Coaching

in: Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy, Bozkurt, Aras, Editor, IGI Global Information Science Reference (an imprint of IGI Global), Hershey, pp.386-400, 2021

Empowering teachers who work in inclusive practices: E-coaching

in: Handbook of research on emerging pedagogies for the future of education: Trauma-informed, care, and pandemic pedagogy, ARAS BOZKURT, Editor, IGI Global, pp.386-400, 2021

Kaynaştırma (Bütünleştirme) ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri

in: Özel Eğitim ve Kaynaştırma, İbrahim Halil Diken, Editor, PEGEM, Ankara, pp.124-143, 2020 Sustainable Development

Pandemi Döneminde Özel Gereksinimli Çocuklar: Evde Baş Başa Kaldık Ne Yapacağız?

in: Pandemi Döneminde Eğitim İyileşelim İyileştirelim, Kürüm-Yapıcı Dilruba, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.191-207, 2020

İşitme Kaybı ve Ek Yetersizliği Olan Öğrenciler

in: Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitiminde Stratejiler, Şafak Pınar, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.73-93, 2020

Pandemi döneminde özel gereksinimli çocuklar: Evde baş başa kaldık ne yapacağız?

in: Pandemi döneminde eğitim İyileştirelim iyileşelim, D. Kürüm Yapıcıoğlu, Editor, Anı Yayıncılık, pp.191-212, 2020

Analysis of a Physics Lesson at a High School Hosting Hearing Impaired Students as Part of Inclusion Practice

in: Changing Educational Paradigms: New Methods, Directions, and Policies, Şakir Çınkır, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.219-234, 2020

Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler

in: Özel eğitim ve Kaynaştırma, Diken, H.İbrahim, Editor, Pegem akademi, Ankara, pp.76-102, 2020

Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler - 1

in: Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Diken, İbrahim Halil, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.35-74, 2020

Kapsayıcı Eğitim ve Felsefi Temelleri

in: Kapsayıcı Eğitim, Hasan Gürgür, Salih Rakap, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.2-14, 2019 Sustainable Development

Qualitative Research Methods

in: Research Methods, Ali Ersoy, Editor, ANADOLU UNIVERSITY PRESS, Eskişehir, pp.95-120, 2018

Türkiye’deki Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerine İlişkin Mevzuat

in: Engelli Mevzuatı ve Meslek Etiği, Hasan Gürgür, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.115-142, 2018

Genel Eğitim Programları ve Özel Eğitim Uygulamaları

in: Özel Eğitim, Cavkaytar, Atilla, Editor, VİZE YAYINCILIK, Ankara, pp.343-366, 2017 Sustainable Development

MEB Özel Eğitim Hizmetleri

in: Geçici koruma altında özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik özel eğitim hizmetleri kılavuz kitabı., Necdet Karasu Ertan Göv Turgut Bağrıaçık, Editor, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.64-121, 2017 Sustainable Development

6-12 Yaş Arasındaki Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocukların Özellikleri

in: GELİŞİMSEL DESTEĞE GEREKSİNİMİOLAN OKUL DÖNEMİ ÖĞRENCİLER(6-12 YAŞ) VE ÖZELLİKLERİ, DİKEN, İBRAHİM HALİL, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.74-94, 2017

Eğitimci/Uzmanlarla İş Birliği

in: GELİŞİMSEL DESTEĞE GEREKSİNİMİ OLAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR (0-6 YAŞ) VE ÖZELLİKLERİ (Ebeveynler/Bakıcılar İçin), Özlem Diken, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.160-193, 2017

İşitme Yetersizliği Olan Bireyler

in: Gelişimsel Desteğe Gereksinimi Olan Ergenlik Dönemi Bireyler (12-18 Yaş) ve Özellikleri, İbrahim Halil Diken, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.73-87, 2017

İşitme Yetersizliği Olan Bireyler

in: Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-I, Diken İbrahim Halil, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Basımevi, Eskişehir, pp.72-97, 2017

Yetişkinlik Nedir?

in: YETİŞKİNLİĞE GEÇECEK BİREYLERE EVDE GELİŞİMSEL DESTEK (Ebeveynler/Bakıcılar İçin), Avşar Ardıç, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.2-20, 2017

6-12 Yaş Çocuklarda Ailelerle İşbirliği

in: GELİŞİMSEL DESTEĞE GEREKSİNİMİ OLAN OKUL DÖNEMİ ÖĞRENCİLER (6-12 YAŞ) VE ÖZELLİKLERİ (Eğitimciler/Uzmanlar İçin), İbrahim Halil Diken, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.158-178, 2017

Uzman - Aile İş Birliği

in: 6-12 YAŞ ÖĞRENCİLERE KURUMDA AKADEMİK OLMAYAN ALANLARDA DESTEK (Eğitimciler/Uzmanlar İçin), Sezgin Vuran, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.168-184, 2017

Gelişimsel Yetersizliği Olan Ergenin Eğitimi

in: GELİŞİMSEL DESTEĞE GEREKSİNİMİ OLAN ERGENLİK DÖNEMİ BİREYLER (12-18 YAŞ) VE ÖZELLİKLERİ (Ebeveynler/Bakıcılar İçin), Murat Doğan, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.142-170, 2017

Eylem araştırması

in: Eğitimde nitel araştırma desenleri, Ahmet Saban, Ali Ersoy, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.1-50, 2016

Metrics

Publication

139

Citation (WoS)

48

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

47

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

6

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

30

H-Index (TrDizin)

3

Project

34

Thesis Advisory

18

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals