Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pandemi Sürecinin İlkokulda Veli-Öğretmen İşbirliğine Yansıması

International Education Congress, Antalya, Turkey, 17 November 2022, pp.663-664

İlkokulda Fen Bilimleri Dersinde Sanat Yoluyla Çevre Eğitimi

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 16 - 20 October 2019

Bulduklarımdan Umduklarıma… Sınıfım ve Okulumdan Beklentilerim

18. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, pp.529-530

Geçmişten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, vol.947

İlk okuma yazma dersinin sınıf öğretmeni adayları üzerindeki yansımaları

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS), 2nd International Limitless Education and Research Symposium, Muğla/Bodrum, Turkey, 26 - 28 April 2018

İlkokulda Sanat Yoluyla Fen Öğretimi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18 - 22 April 2018

Geçmişten Günümüze İlkokul Öğretim Programlarında Değerler

I. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, Bursa, Turkey, 29 - 31 March 2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Deneyimleri

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.631

Okul Aile İşbirliği Bağlamında Sınıf Öğretmenlerinin Veli Algısı

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018

Cumhuriyetten günümüze Türkiye’de Meydana Gelen Siyasal ve Sosyal Olayların Hayat Bilgisi Dersi öğretim Programına Yansıması

5. Uluslararası eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Temel Eğitimde Program Çalışmaları (, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

Sınıf öğretmeni adaylarının gözünden ilkokuma yazma öğretimi dersi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 26 - 28 October 2017

Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersindeki Yeterlik Algıları

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

Öğretmenlikte Mesleki Gelişim: Bir Metasentez Çalışması

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 14 - 16 September 2017

İlkokul Dördüncü Sınıf Türkçe Dersinde Kültürel Değerler ve Eğitimi: Bir Durum Çalışması

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.158-159

İlkokul matematik dersinde ölçme ve değerlendirmede öz değerlendirmenin etkililiği

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 08 May 2017 - 11 January 2018

Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin bilimsellik değerine ilişkin algıları.

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

Sınıf öğretmenlerin gözünden hayat bilgisi dersi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

İşbirliğine dayali bir yaklaşım mı yasal bir zorunluluk mu İlkokullarda zümre öğretmenler kurulu

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

İşbirliğine Dayalı Bir Yaklaşım mı Yasal Bir Zorunluluk mu İlkokullarda Zümre Öğretmenler Kurulu

15. ULUSLARARASISINIF ÖĞRETMENLİĞİEĞİTİM SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.303

Sosyal Bilgiler Dersinde Kelime İlişkilendirme Testi Yoluyla Değer ve Kavram Analizi

VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 8 May - 10 December 2015

Primary School Teachers Philosophical and Curriculum Beliefs

3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 22 - 24 October 2015

Haklarımız Var: Çocukların Gözünden Çocuk Hakları

II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.167 Sustainable Development

Program reform in primary schools in turkey: what do primary school teachers think?

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Teachers and students' views on the teaching and learning process of the social studies course

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2744-2749 Sustainable Development identifier identifier

Çocuktan Çocuğa Öğretim Yaklaşımı ile Değer Eğitimi

IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.678-687

Okul Yöneticisi Yeterliklerine dayalı Eğitim programı önerisi

21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 May 2002, pp.145-161

İlköğretimde Sosyal Becerilerin Gerçekleşme Düzeyi

VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 27 - 30 September 2000

İlköğretimde Öğrenme Öğretme Süreci ve Öğretmenin Rolü

VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 1 - 03 September 1999

Books & Book Chapters

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretim Stratejileri ile Yöntem ve Teknikleri

in: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Etkili Vatandaşlık Eğitimi El Kitabı, ÖZTÜRK CEMİL, KAFADAR TUBA, Editor, Nobel, Ankara, pp.67-108, 2022

Bilimsel Etkinlikler

in: Eğitimde Program Dışı Etkinlikler ve Örnek Uygulamalar, OCAK GÜRBÜZ, OCAK İJLAL, AKKAŞ BAYSAL EMİNE, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.209-228, 2022

Davranışçılıktan Bağlantıcılığa Öğrenmenin Geleceği

in: 21. Yüzyıl Becerileri Bakış Açısından Eğitim ve Öğretimde Farklı Yaklaşımlar, GÜLTEKİN MEHMET, YAZAR TAHA, ORAL BEHÇET, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.265-288, 2022

İlkokulda Öğretim Programları

in: İlkokulda Eğitim ve Öğretim, Hayati Akyol ve Ayşegül Avşar Tuncay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.33-64, 2021

Hayat Bilgisi öğretiminin geleceği

in: Güncel Yaklaşımlara Dayalı Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi, Aslı Gündoğan, Zeynep Kılıç, Editor, Vizetek, Ankara, pp.1-23, 2021

İlkokul eğitiminde niteliği artırmanın yolları

in: İlkokul Üzerine Güncel Konular-I, Nurdan Baysal, Elif Sarıcan, Nurcan Şener, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.22-53, 2021

İlkokul Eğitiminde Niteliği Artırmanın Yolları

in: İlkokul Üzerine Güncel Konular-I, Baysal, Z. Nurdan; Sarıcan, Elif; Şener, Nurcan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.22-58, 2021

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim: Öğretimsel bir zorunluluk, pedagojik bir gereklilik

in: İlkokulda Öğretim, İsa Korkmaz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.417-442, 2021

İlkokulda ölçme ve değerlendirme

in: İlkokulda Öğretim: Öğretmen el kitabı, İsa Korkmaz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.543-583, 2021

Karma Araştırma Yöntemi

in: Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Oral, Behçet Çoban, Ahmet, Editor, Pegem Akademi, pp.317-355, 2020

İnsanın Doğası, Bireysel Farklılıklar ve Eğitim

in: Eğitim Felsefesi, Mustafa Ergün, Ahmet Çoban, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.343-372, 2019

Avrupa Birliği Ülkelerinde İlkokul Eğitimi

in: Prof. Dr. Mehmet Ali Kısakürek’xxe Armağan Eğitimde 50 Yıl, Doç. Dr. Berna ASlan , Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.193-217, 2019

Dünyada Öğretmen Yetiştirme

in: ÖğretmenYetiştirme Sistemimiz(Dün, Bugün ve Yarın), Mustafa Ergün, Behçet Oral, Taha Yazar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.403-436, 2018

Hayat Bilgisi dersinde otantik görev temelli öğrenme ortamlarının oluşturulmasına yönelik örnek uygulamalar.

in: Küreselleşen Dünyada Eğitim, Özcan Demirel - Serkan Dinçer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.779-792, 2017

Eğitimin Tarihsel Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Mehmet Gültekin, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.113-132, 2017

Program Geliştirmeye İlişkin Temel Kavramlar

in: Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Behçet Oral, Taha Yazar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.2-37, 2017

Okul Deneyimi Dersinin İşleyişinde Görev Alan Kurum ve Bireylerin Görev ve Sorumlulukları

in: Okul Deneyimi, Mehmet GÜLTEKİN, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.9-26, 2016

Eğitim, Öğretim ve Programlarla İlgili Temel Kavramlar

in: Eğitim Öğretim ve Programlarla İlgili temel Kavramlar, MEHMET GÜLTEKİN, İLKER USTA, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-26, 2016

Çocuğun yaşamından dünyaya açılan pencere: Hayat bilgisi öğretim programı.

in: Hayat Bilgisi Öğretimi, Mehmet Gültekin, Editor, Nobel, Ankara, pp.15-42, 2015