Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erken Osmanlı Tarihinde ‘Üstü Örtülmüş’ Taht Oyunları

ULUSLARARASI BATI ANADOLU BEYLİKLERİ TARİH KÜLTÜR VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU-V (OSMANLI BEYLİĞİ 1299-1453), Eskişehir, Turkey, 2 - 04 November 2022, vol.1, pp.13

Kırklareli, Hierapolis ve Tokat Arkeoloji Müzelerinden Yayımlanmamış Patrik Mühürleri Üzerine Gözlemler

TÜRKİYE’DE BİZANS ÇALIŞMALARI:YENİ ARAŞTIRMALAR, FARKLI EĞİLİMLER, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, vol.1, pp.375-400

New Lead Seals With Family Names From the Turkish Museums

24th International Congress of Byzantine Studies Byzantium – Bridge Between Worlds, Venedik, Italy, 22 - 26 August 2022, vol.1, pp.77-78

Thematic Molybdoboulla from the Collections of Eleven Archaeological Museums in Turkey

TAKTIKON. Studies on the Prosopography and Administration of the Byzantine themata, Atina, Greece, 19 - 20 June 2015, pp.716-747

Türkiye Müzelerinde Bulunan Bizans Kurşun Mühürleri Üzerine Bir Değerlendirme

Bizantolog - GABAM Bizans Mühürleri Güncel Araştırmalar Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2021

Nicaea (Iznik) in Byzantine Period: Sigillographic Contributions to History of the City and the Region

UNESCO Dünya Mirası Olma Yolunda İznik/Nicaea Uluslararası Sempozyumu, Bursa, Turkey, 2 - 04 October 2016, vol.1, pp.491-551

Quis episcopus est primus inter pares? Sigillografik Kaynaklara Göre Eski Roma ve Yeni Roma Arasındaki İktidar Mücadeleleri

Uluslararası Doğu Avrupa Çalışmaları e-Kongresi. / Ortodoks Kiliseleri Tarihi, Turkey, 06 June 2020

Trabzon Müzesindeki Bizans Kurşun Mühürleri

1. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 14 December 2019, vol.1

Mersin Arkeoloji Müzesi’ndeki Bizans Kurşun Mühürleri Üzerine Ön Değerlendirmeler

3. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 31 October - 02 November 2019, vol.1, pp.249-250

City-Councils during the Late Byzantine Era (13th – 15th c.): The Case of Adrianople

International Workshop on Late Byzantine Cities, İstanbul, Turkey, 20 - 23 August 2019, vol.1, pp.8

New Sigillographic Material from Turkish Archaeological Museums

12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BYZANTINE SIGILLOGRAPHY, St. Petersburg, Russia, 28 - 30 May 2019, vol.1, pp.30-31

Bizans Tarih Yazınında Türkler

ULUSLARARASI SELÇUKLU TARİHİ VE TARİHÇİLİĞİNİN TEMEL MESELELERİ SEMPOZYUMU, Konya, Turkey, 4 - 06 April 2019, vol.1

Mersin Arkeoloji Müzesindeki Yayımlanmamış Bizans Kurşun Mühürleri Üzerine Ön Değerlendirmeler

I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.134-135

Preliminary Remarks on Unpublished Imperial Molybdobullae from Provincial Archaeological Museums in Turkey

ULUSLARARASI EGE DÜNYASI LİMAN KENTLERİ SİKKE, MÜHÜR VE AĞIRLIKLARI SEMPOZYUMU, İzmir-Manisa, Turkey, 1 - 02 November 2017, vol.1, pp.32-33

Preliminary Remarks on Unpublished Molybdobullae from Provincial Archaeological Museums in Turkey

23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, Serbia, 22 - 27 August 2016

Norman Savaş Şeflerinin I. Haçlı Seferindeki Rolü (1096-1099)

III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, Konya, Turkey, 8 - 10 April 2016, vol.1, pp.182

Ankara Savaşı (1402)nın Bizans Osmanlı İlişkilerine Etkisi

Uluslararası Ankara Savaşı Kongresi (1402), Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2012, vol.1

Unpublished Lead Seals from Eskişehir, Pamukkale and Yalvaç Archaeological Museums

11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BYZANTINE SIGILLOGRAPHY, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2014, vol.1, pp.17

İhmal Edilmiş Bizans Kaynakları Işığında Malazgirt Savaşı ve Khliat (Ahlat) Kuşatması (1071)

II. Uluslararası Ahlat – Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2013, vol.1, pp.253-266

Bizans Anadolu’sunun Ticari ve Dini (Hac) ve Askerî Yol Ağı

CIEPO 6. Ara Dönem Sempozyum Bildirileri, İzmir, Turkey, 14 - 16 April 2011, vol.1, pp.545-564

Hagiografik, Sigillografik, Epifgrafik Kaynaklar Işığında Orta Bizans Döneminde Side

Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 October 2011, vol.1, pp.23-24

Books & Book Chapters

Fatih Sultan Mehmed: Bir Rönesans Hükümdarı

in: Entelektüel Bir Osmanlı Padişahı: Fatih Sultan Mehmed, Haşim Şahin, Editor, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş., İstanbul, pp.133-158, 2022

1453 Öncesi Dönemde Bizans-Osmanlı İlişkileri,

in: Fatih Sultan Mehmed, Barış Cezar, Editor, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş., İstanbul, pp.15-67, 2021

Höyüktepede 2015 Yılında Ele Geçen Kurşun Mühürler (Lead Seals Found in Höyüktepe in 2015)

in: Kütahya Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2015-2016 (Kureyşler Dam Rescue Excavations 2015-2016), Serdar Ünan, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.638-647, 2020

Ortaçağ Avrupa-Doğu Roma (Bizans) Tarihi ve Uygarlığı (MS. 4-15. yüzyıl)

in: AÖF Genel Uygarlık Tarihi, Taciser Sivas, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.90-125, 2019

Kütahya Müzesindeki Bizans Kurşun Mühürleri (Byzantine Molybdobullae in the Kutahya Museum)

in: Kütahya Müzesi 2017 Yıllığı (2017 Annual of Kütahya Museum), Serdar Ünan, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.495-513, 2018

Hüseyin Dalkılınç Özel Koleksiyonundan Sekiz Adet Bizans Kurşun Mührü (Kütahya)

in: Kütahya Müzesi 2016 Yıllığı, Serdar Ünan, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.335-367, 2017

Kütahya Arkeoloji Müzesinden Opsikion strategosu Thomasa ait bir Bizans Kurşun Mührü

in: Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2015, Serdar Ünan, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.661-668, 2016

Kütahya Arkeoloji Müzesindeki Bizans İmparator Mühürleri

in: Kütahya Müzesi 2014 Yıllığı 50. Yıldönümü, Serdar ÜNAN, Editor, Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Kütahya, pp.227-235, 2015

Konstantinopoliste Dini Bayramlar

in: Antikçağdan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi. c. V Din, Hür Mahmut Yücel-Coşkun Yılmaz, Editor, İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.76-80, 2014

Konstantinopoliste Ulaşım

in: Antikçağ’dan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi. c. IX. Ulaşım ve Haberleşme, Ali Akyıldız, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.30-40, 2014 Sustainable Development

Ortaçağ Avrupa Tarihi ve Uygarlığı (5.-15. yüzyıl)

in: AÖF Uygarlık Tarihi, Taciser Sivas, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Eskişehir, pp.200-227, 2013

Doğu Roma (Bizans) Tarihi ve Uygarlığı (4.-15. yüzyıl)

in: AÖF Uygarlık Tarihi, Taciser Sivas, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Eskişehir, pp.228-259, 2013

Byzantine History of Side in Light of Epigraphic, Sigillographic and Hagiographic Sources

in: ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 (News of Archaeology from ANATOLIA’S MEDITERRANEAN AREAS) 2011-9, Kayhan Dörtlük - Tarkan Kahya, Editor, AKMED / Koç University Suna İnan Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations, Antalya, pp.101-106, 2011

Metrics

Publication

48

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals