Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OTİZMLİ BİREYLERE DEPREMDEN KORUNMANIN ÖĞRETİMİNDE VİDEO MODELLE ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ

3. ULUSLARARASI AFET VE DİRENÇLİLİK KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 05 October 2021

Otizmli Çocuklarda Uyku Sorunları ve Öneriler

28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2018

Teaching Emergency and Disaster Survival Skills to Individuals with Developmental Disabilities

International Academic Conferences 7th RSEP International Social Sciences Conference, 1 - 04 April 2018

A Comparision of Discrete Trial Teaching With and Without Gestures/Signs in Teaching Following İnstructions to Children With Autism

1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Yetiştirme Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017

Otizmli Bireylere Karşılıklı Konuşma Sırasında Kullanılan Ortak Dikkat Davranışlarının Öğretimi

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, Turkey, 8 October - 10 November 2017, vol.1, pp.116

Nesne göstererek ortak dikkat başlatmanın otizmli çocuklara öğretiminde video modelle öğretimin etkililiği

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongres, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017

A COMPARISON OF DISCRETE TRIAL TEACHING WITH AND WITHOUT GESTURES/SIGNS IN TEACHING FOLLOWING INSTRUCTIONS TO CHILDREN WITH AUTISM

1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Yetiştirme Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017

Teaching self protection skills to individuals with disabilties: A review of the literature

ERPA International Congresses on Education 2017, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017

Bir Alternatif ve Destekleyici İletişim Mobil Uygulaması: DOKUN KONUŞ

3. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu, Konya, Turkey, 30 March - 02 April 2017

Tablet based Speech Generating System for Children with Autism

3rd International Conference on Humanity and Social Sciences (ICHSS 2016), Roma, Italy, 14 - 16 July 2016

Teaching multi step requesting by using ipad based speech generating device to two children with autism

International conference on new horizons in education, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016

Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için konuşma üreten cihazlar

International Conference on effective leadership and management in inclusive schools: teacher training and vocational education arts and sports, Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016

ERken Çocuklukta Müdahale Otizm Spektrum Bozukluğu ve Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar

UDEMKO 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Erken Çocuklukta Müdahale Otizm Spektrum Bozukluğu Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar

3.Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Otizmli çocuklarda konuşma üreten cihaz olarak kullanılan taşınabilir elektronik cihazların etkisinin incelenmesi

3. Uluslararası katılımlı ulusal disiplinlerarası erken çocuklukta müdahale kongresi UDEMKO, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Social Story Interventions for Children with Autism Spectrum Disorder A Meta Analysis

WEI International Academic Conference in Barcelona, Barcelona, Spain, 7 - 09 March 2016

The power of mother delivered video modeling intervention

The Association for Behavior Analysis International’s 2014 Autism Conference, 21 November 2014

A comparison of simultaneous prompting procedure with high and low treatment

The Association for Behavior Analysis International’s 2013, 06 December 2013

A comparison for response prompting procedures in teaching conversation skills to children with autism

International Congress on Family, Scholl and Society:Special Education, 9 - 11 July 2009

Dergi İnceleme Çalışması

13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 12 - 14 November 2003

Books & Book Chapters

Davranış arttırma ve azaltma yöntemleri

in: Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar, E. Tekin-İftar, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.41-70, 2018

Sosyal geçerlik

in: Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar, E. Tekin-İftar, Editor, Anı Yayıncılık, pp.373-400, 2018

Uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli

in: Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar, E. Tekin-İftar, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.329-348, 2018

Doğal Öğretim Yönemleri

in: 0-6 Yaş Arası Down Sendromu Çocuklar ve Eğitimleri: Aileler ve Eğitimciler İçin Kaynak Kitap, Batu, Emine Sema, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.296-315, 2018

Kurumda bilişsel gelişimi destekleme

in: 3-6 Yaş öğrencilere kurumda gelişimsel destek, Burcu ÜLKE KÜRKÇÜOĞLU, Editor, Açıköğetim Fakültesi, Eskişehir, pp.22-42, 2017

Ailelerle İşbirliği

in: Gelişimsel desteğe gereksinimi olan okul öncesi öğrenciler (0-6 Yaş) ve özellikleri, Arzu Özen, Editor, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.158-176, 2017

Gelişimsel desteğe gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim hizmetleri

in: Gelişimsel Desteğe Gereksinimi Olan Okulöncesi Öğrenciler (0-6 Yaş) ve Özellikleri (Eğitimciler/Uzmanlar için), Arzu Özen, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-22, 2017

6-12 Yaş Çocuklarının Yararlanacakları Eğitim Ortamları

in: 6-12 Yaş öğrencilere kurumda akademik alanlarda destek, Nurgül Akmanoğlu, Editor, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.2-19, 2017

Davranış Problemleriyle Başa Çıkma ve Uygun Davranışları Artırma

in: 6-12 Yaş öğrencilere kurumda akademik alanlarda destek, Nurgül Akmanoğlu, Editor, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.40-59, 2017

Kurumda özbakım becerilerini destekleme

in: 3-6 YAS ÖGRENCILERE KURUMDAGELISIMSEL DESTEK(Egtmcler/Uzmanlar Içn), Burcu Ülke-Kürkçüoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.144-163, 2017

3-6 Yaş Arası Çocukların Gelişimini Desteklemek İçin Kullanılan Öğretim Uygulamaları

in: 3-6 Yaş öğrencilere kurumda gelişimsel destek, Burcu ÜLKE KÜRKÇÜOĞLU, Editor, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.2-21, 2017

Zihinsel Yetersizlik

in: Gelişimsel desteğe gereksinimi olan okul dönemi çocuklar (6-12 yaş) ve özellikleri, E. Sema Batu, Editor, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.40-55, 2017

6-12 Yaş Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Matematik Becerilerinin Desteklenmesi

in: 6-12 Yaş Öğrencilere Kurumda Akademik Alanlarda Destek, Nurgül Akmanoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.132-154, 2017

Yetersizlik türleri I

in: Özel gereksinimli bireyler ve bakım hizmetleri, TEKİN-İFTAR,ELİF, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları., Eskişehir, pp.22-45, 2016

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri

in: Otizm spektrum bozukluğu ve bilimsel dayanaklı uygulamalar, Elif Tekin-İftar, Editor, Vize Yayıncılık., Ankara, pp.77-116, 2016

Sosyal geçerlik

in: Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar, İFTAR-TELİN, ELİF, Editor, Türk Psikologlar Derneği Yayınları., Ankara, pp.375-401, 2012

Davranış arttırma ve azaltma yöntemleri

in: Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar, Elif Tekin-İftar, Editor, Türk Psikologlar Derneği Yayınları., Ankara, pp.375-401, 2012

Uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli

in: Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar, TEKİN-İFTAR, ELİF, Editor, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, pp.329-349, 2012

Metrics

Publication

99

Citation (WoS)

107

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

140

H-Index (Scopus)

7

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

14

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals