Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Anti-Kemalist Türklerdeki Yankısı

TBMM'NİN Açılışının 100. Yılı, İstanbul, Turkey, 12 March 2020, vol.2, pp.1323-1360

Türkiye'nin İlk Girişimcisi Atatürk

10 Kasım Atatürk'ü Anma, Girne, Cyprus (Kktc), 10 November 2021

YUNAN KOMUTANLARIN HATIRATLARINDA MİLLİ MÜCADELE

Milli Mücadele'nin 100. Yılı Milli Mücadele'ye Yerel Bakışlar, Gaziantep, Turkey, 21 - 23 October 2021

Yüzellilik Yeşilizâde Aziz Nuri’nin Yunan Kralı’na Sunduğu Mektup ve Sürgün Yılları

9. Uluslararası Atatürk Kongresi, Ankara, Turkey, 22 March 2021, vol.3, pp.2291-2332

Emperyalistlerin Anadoluyu Parçalamaya Yönelik Bir Oyunu: Kürt-Ermeni Ortaklığı

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 24 November 2017

İstihbarat Raporları Işığında Yüzellilik Çerkes Reşit Bey in Sürgün Yılları

Turgutlu Uluslararası Sempozyumu, Turgutlu, Turkey, 17 - 19 November 2016

Yeni Türkiye Devleti nde Ekonominin Türkleştirilmesi Politikası Milli İthalat ve İhracat Anonim Şirketi Örneği

Türkiye Cumhuriyeti’xxnin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 28 November 2015, vol.1, pp.249-272

Çerkes Ethem den Yorgi Ethem e

Cumhuriyetimize Giden Yol 6-Milli Mücadele'nin Yükünü Çeken Kent Eskişehir, Turkey, 01 September 2013

Saltanat ın Kaldırılması

Cumhuriyetimize Giden Yol 5, Ankara, Turkey, 25 April - 25 May 2013

Razgrat Olayı Bulgar Milliyetçiliği ve Türk Gençliğinin Tepkisi

Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, 12 - 16 November 2007, pp.1193-1222

Atatürk Devriminin Evrensel Yönü

Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 November 2007, pp.22-27

Türk Hukuk Devrimi

XXI. Yüzyılda Atatürk'ü Düşünmek, Uluslararası Atatürk'ü Çağdaş Yorumlama ve Anma Programı I, 9 - 14 November 2009, pp.165-182

Kemalizm in Atatürkçülük ün Sistemleştirilmesinde Mahmut Esat Bozkurt

Geçmişten Geleceği Kuşadası Sempozyumu, 4 - 09 November 2008

Milli Mücadelede Kuşadası Cephesi ve Mahmut Esat Bozkurt

Milli Mücadelede Kuşadası Cephesi ve Mahmut Esat Bozkurt Paneli, Aydın, Turkey, 08 September 2006, pp.44-55

Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin ve Türk Hukuk Devrimi nin Yapılanmasında Mahmut Esat Bozkurt

Hukuk Merceği 6- Konferanslar ve Paneller, Turkey, 13 January - 05 April 2005, pp.677-687

Kuşadası ve Söke de Kuva yı Milliye nin Örgütlenmesi ve Milli Mücadele

Kuva-yı Milliye'nin 90 . Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Turkey, 6 - 08 September 2009, pp.153-175

Vakit Alemdar ve Peyam ı Sabah a Göre İnönü Savaşları

I. Uluslararası Dünden Bugüne Eskişehir Sempozyumu, 12 - 15 May 2004, pp.117-140

Books & Book Chapters

İnönü'den Sakarya'ya: Yunan Anılarında 1921 Taarruzları ve Sonuçları

in: Milli Mücadele 1921, İbrahim Bozkurt Umut Karabulut, Editor, Nobel, Ankara, pp.45-104, 2022

Emperyalizm Kıskacında Osmanlı Devleti

in: Çelik Kale Çanakkale, HALICI ŞADUMAN , BORLAT BARIŞ, Editor, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri AŞ, İstanbul, pp.10-57, 2022

İnönü'den Sakarya'ya: Yunan Anılarında 1921 Taarruzları ve Sonuçları

in: Milli Mücadele "1921", İbrahim Bozkurt Umut Karabulut, Editor, Nobel, Ankara, pp.45-104, 2021

Yunan Subay ve Diplomatlarının Gözünden Sakarya Meydan Muharebesi

in: Mütarekeden İstiklale 1921 Yılında Milli Mücadele, Cezmi Eraslan Nilüfer Erdem Umut Dere Özlem Arslan, Editor, Türk Ocağı, İstanbul, pp.191-236, 2021

İnönü Zaferi

in: 100. Yılında İnönü Savaşları, Bülent Ulus, Editor, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş., İstanbul, pp.15-255, 2021

Tanin Gazetesinde Çanakkale Savaşları

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2020

Manisa Çevresinde Ethem Bey

in: Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa, Nurettin Gülmez, Nejdet Bilgi, Editor, Berikan Yayınevi, Manisa, pp.109-143, 2020

Razgrat Olayı: Bulgar Faşizmi ve Türk Milliyetçiliği

in: MİLLİYETÇİLİK TİPOLOJİLERİ, Hasan Acar, Editor, Nobel, Ankara, pp.315-353, 2018

Mahmut Esat Bozkurt Yanlışlar-Yutturmacalar ve Yanıtları

in: Çaka Bey’den Günümüze Kuşadası ve Çevresinde Türk Tarihi, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Dr. Kemal Ramazan Haykıran, Editor, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, pp.290-301, 2018

Ethem

E Yayınları, İstanbul, 2016

Kemalizm Nitelemesi ve Türk Basınında Kemalizm

in: Atatürk Devri Yazarlarının Kaleminden Altı Ok, , Editor, Kaynak Yayınları, İstanbul, pp.31-541, 2016

Mahmut Esat Bozkurt Toplu Eserler III

Kaynak Yayınları, İstanbul, 2015

Mahmut Esat Bozkurt Toplu Eserler IV

Kaynak Yayınları, İstanbul, 2015

Mahmut Esat Bozkurt Toplu Eserler I

Kaynak Yayınları, İstanbul, 2014

Mahmut Esat Bozkurt Toplu Eserler II

Kaynak Yayınları, İstanbul, 2014

Emperyalizmin Kıskacından Çekip Çıkarılan İdeoloji Kemalizm (Atatükçülük)

in: Türkiye Cumhuriyeti’nin 90. Yılına Armağan, Hüseyin Üreten, Mehmet Başaran, Günver Güneş, Editor, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, pp.76-88, 2014

Eskişehir Sancağı Genel Meclis Kararları 1331 1915 1332 1916 1333 1917

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yayını, Eskişehir, 2010

Meclis-i Mebusan'da Trablusgarp

in: Yavuz Ercan'a Armağan, , Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.1585-1613, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885-1966)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

Ali Fethi Okyar (1880-1943)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

Falih Rıfkı Atay (1894-1971)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

Kuvâ-yı Seyyare

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

Mehmet Recep Peker (1889-1950)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

Çerkes Ethem (1886-1948)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

Bekir Sami Kunduh (1867-1933)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

Ahmet Emin Yalman (1888-1972)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

Yüzellilikler

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

Yusuf Kemal Tengirşenk (1878-1969)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

Şükrü Saracoğlu (1887-1953)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-1, 2020

Metrics

Publication

86

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

49

H-Index (Scholar)

5

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

7