Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A bibliometric analysis on “distance education” between 2000 and 2019.

International Open Distance Learning Conference (IODL 2019), 14 - 16 November 2019

Akıllı Telefon Kullanımı ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: 2010-2018 Dönemi Makalelerin İçerik Analizi.

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES2019), 30 October - 01 November 2019, pp.386-402

Telgisizlik ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: BÖTE Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma.

12th International Computer Education and Instructional Technology Symposium(ICITS), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

Dijital Akıcılık Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Turkey, 2 - 04 May 2018

Problemli Facebook Kullanımı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

12th International Computer Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

Cebinizdeki Tarayıcı: Microsoft Office Lens

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Akademik Sahtekarlık Eğilimi ile Motivasyon Arasındaki İlişki.

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Sharenting: Ebeveynlerin Yeni Sendromu

4th Global Conference on Contemporary Issues in Education (GLOBE-EDU 2017), Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 21 October 2017

Eğitim İnançları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterliliği Arasındaki İlişki

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Clicktivism-Slacktivism: Böte Öğrencileri Ne Düşünüyor?

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Çocuklar İçin Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Yapılan Uygulamaların İncelenmesi.

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Teknoloji ile Ortaya Çıkan Yeni Gelişmeler

4th Global Conference on Contemporary Issues in Education (GLOBE-EDU 2017), Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 21 October 2017

Internet addiction and cyberloafing.

1st International Educational Sciences Conference, New York, United States Of America, 15 - 16 August 2017

Orta Yaşın Sosyal Medya İle İmtihanı

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 23 - 25 May 2017

İleri Yaşta BİT Kullanımı Sorunlar Ve Öneriler

4. ULUSLARARASI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİSEMPOZYUMU, 6 - 08 October 2016

Investigating Mobile Phone Usage by Teachers

11th International Balkan Education and Science Congress, Porec, Croatia, 12 - 14 October 2016

Students Perceptions of Social Networks in their Pictorial Representations

International Conference on New Horizons in Education, 13 - 15 July 2016

21 yy Öğrenenleriyle Değişen Eğitim Ortamları

3rd. International Conference on New Trends in Education, 26 - 29 April 2016

Öğrencilerin Sosyal Ağlara İlişkin Resimsel Algıları

International Conference on New Horizons in Education, 13 - 15 July 2016

Creating Awareness for Disability in the Society through ICT Action Competence A Study Carried Out With Teacher Candidates

Twelfth International Conference on Technology, Knowledge & Society, 18 - 19 February 2016

Teacher Candidate s Perceptions of Social Networks in their Pictorial Representations

6th International Conference on Teaching, Education and Learning, Singapore, 15 - 16 November 2015

Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler Sorun mu Çözüm mü

II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Amasya, Turkey, 5 - 07 November 2015

Views of Teacher Candidates towards Using Facebook in Instructional Technologies and Material Design Course

International Conference on Education (ICED-2015), St. Petersburg, Russia, 26 - 28 June 2015

A focus group interview with teachers of 21st century

International Conference on Education (ICED-2015), St. Petersburg, Russia, 26 - 28 June 2015

Perceptions of Faculty Members Regarding Wikipedia Use in Higher Education İstanbul

15th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2015

BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Programlamaya Karşı Tutumlarının İncelenmesi

9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2015

İnternet te Karşılaşılan Bilgi Kirliliği İçin Bir Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi Uygulama Öncesi Çalışmalar

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, ICITS 2015, Afyon, Türkiye, 20 - 22 May 2015

Views of Teacher Candidates on Practicability of Flipped Classroom Model in Public Schools

Society for Information Technology and Teacher Education (SITE) International Conference, Las Vegas, 2 - 06 March 2015

An Inventory for Determining 21st Century Learner Skills Usage Validity and Reliability Study

Society for Information Technology and Teacher Education (SITE) International Conference, Las Vegas, United States Of America, 2 - 06 March 2015

Teacher Candidates Perceptions of Past Present and Future of Educational Technologies via Infographics

nformation Technology and Teacher Education (SITE) International Conference, Las Vegas, United States Of America, 2 - 06 March 2015

Educational Change from Web 1 0 to Web 3 0

4th World Conference on Educational Technology Research, Barcelona, Spain, 28 - 29 November 2014

Öğrenme analitikleri ve eğitsel veri madenciliği arasındaki kavramsal ilişki ve farklılıklar

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014

Exploring the ICT Use of Disabled Higher Education Students

International Teacher Education Conference., Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 February 2014

Mason un bilişim etiği boyutları altında vikipedi nin incelenmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı (ICET), Dubai, 5 - 07 February 2014

Thermal and mechanical properties of PLA/PEG blend and its nanocomposites

16th European Conference on Composite Materials, ECCM 2014, Sevilla, Spain, 22 - 26 June 2014 identifier

Günlük Kullanımdan Akademik Kullanıma Vikipedi Üstünlükler ve Sınırlılıklar

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2013), Roma, ITALY, 25 - 27 June 2013

Yaygın olarak kullanılan viki yazılımları ve karşılaştırılması

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2013), Roma, ITALY, 25 - 27 June 2013

Eğitimde Viki Kullanımının Üstünlükleri ve Sınırlıkları

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2013), Roma, ITALY, 25 - 27 June 2013

Araştırmacıların proje günlüğü Bir Tübitak projesinde araştırmacıların deneyimleri

6th International Computer Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

Öğretim üyelerinin bilgi ve iletişim teknolojileri eylem yeterlilikleri

International Conference on Interdisciplinary Research in Education – ICOINE 2012, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 15 - 17 May 2012

Information and communication technologies action competence ICTAC

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2011, Lizbon, Portugal, 27 June - 01 July 2011, vol.1, pp.2742-2743

Current Trends in Research in the Field of Computer Education and Instructional Technologies

15th American Conference on Applied Mathematics/International Conference on Computational and Information Science, Texas, United States Of America, 30 April - 02 May 2009, pp.338-340 identifier

Basic competencies of instructional technologists

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.998-1002 identifier identifier

Use of Technology as a Solution to the Problems Faced in Literacy Education by the Teachers of the Hearing Impaired: ISITEK Project

15th American Conference on Applied Mathematics/International Conference on Computational and Information Science, Texas, United States Of America, 30 April - 02 May 2009, pp.391-393 Sustainable Development identifier

The Views of Candidate Teachers of Information Technologies about Information Pollution on the Internet

7th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology, Venice, Italy, 21 - 23 November 2008, pp.100-105 identifier

Books & Book Chapters

Teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları

in: 21. yüzyıl becerileri bakış açısından eğitim ve öğretimde farklı yaklaşımlar, Gültekin, M., Yazar, T., Oral, B., Editor, Pegem Akademi, pp.565-586, 2022

Vuca çağında eğitim

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2022, Odabaşı, H.F., İşman, A., Akkoyunlu, B., Editor, Pegem Akademi, pp.755-768, 2022

Çeviklikte yeni bir boyut: Eğitim teknolojisi çevikliği

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2022, Odabaşı, H.F., İşman, A., Akkoyunlu, B., Editor, Pegem Akademi, pp.91-98, 2022

Çeviklikte Yeni Bir Boyut: Eğitim Teknolojisi Çevikliği

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2022, Odabaşı Hatice Ferhan, İşman Aytekin, Akkoyunlu Buket, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.91-98, 2022

Öğrenen becerilerinde dönüşüm

in: Eğitim ve Değişim, Kurt, A.A., Bardakcı, S., Karal, H., Editor, Pegem Akademi, pp.33-54, 2022

Toplumsal Süreçlerle Birlikte Dönüşen Eğitim

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2021, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, H.Ferhan Odabaşı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.523-538, 2021

Powtoon

in: Web 2.0 tools in concept teaching, Zeynep Tatlı, Ali Şükrü Özbay, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.226-237, 2021

Dijital Çağda Büyüyen Çocukların Hakları

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2021, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, H.Ferhan Odabaşı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.39-56, 2021

Paylaşımcı türleri: Sosyal medya üzerindeki tanımlamalar.

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2019, A. İşman, H.F. Odabaşı, B. Akkoyunlu, Editor, Pegem Akademi, pp.601-616, 2019

Tehlikeli Dijital Oyunlar

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, Aytekin İŞMAN Hatice Ferhan ODABAŞI Buket AKKOYUNLU, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.601-616, 2019

Dijital vatandaşlık

in: Bilişim etiği ve güvenliği, Odabaşı Hatice Ferhan, Ozan Leymun Şenay, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.67-92, 2019

Dijital çocuk hakları

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2018, B. Akkoyunlu, A. İşman, H.F. Odabaşı, Editor, Pegem Akademi, pp.240-252, 2018

İşitme engelli öğrencilerin okuma yazma becerilerinin desteklenmesinde Vikipedi kullanımı

in: Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi, Ferhan Odabaşı, Editor, PEGEM AKADEMİ, pp.119-135, 2018 Sustainable Development

Öğrenme ortamlarında akış deneyimi

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Akkoyunlu, B., İşman, A. Odabaşı, H. F., Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.377-391, 2018

İşitme Engelli Öğrencilerin Okuma Yazma Becerilerinin Desteklenmesinde Vikipedi Kullanımı

in: Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi, Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı, Editor, PEGEM, Ankara, pp.119-135, 2018 Sustainable Development

21. yy. öğrenci ve öğretmen becerileri

in: Öğretim teknolojilerinin temelleri, Kurt, Adile Aşkım, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.95-114, 2018

Öğrenme ortamlarında akış deneyimi

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2018, B. Akkoyunlu, A. İşman, H.F. Odabaşı, Editor, Pegem Akademi, pp.377-391, 2018

Günümüz web 2.0 teknolojileri geleceğin güçlendirilmiş çocukları için neler sunuyor?

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2018, B. Akkoyunlu, A. İşman, H.F. Odabaşı, Editor, Pegem Akademi, pp.312-323, 2018

Siber dünya ve güven duygusu

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2018, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.458-472, 2018

Teknoloji ve Yeni Okuryaxzarlıklar

in: Öğretim Teknolojisinin Temelleri, Adile Aşkım Kurt, Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.75-93, 2018

Teknoloji ile birlikte ortaya çıkan istenmeyen çıktılar.

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, H.Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, Vadi Grafik Tasarım ve Reklamcılık Ltd.Şti., pp.639-659, 2017

PowToon

in: Kavram Öğretiminde Web 2.0, Zeynep Tatlı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.230-241, 2017

Web Tasarımında Etkileşim

in: Görsel Web Tasarımı, Tevfik Volkan Yüzer, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.139-157, 2017

Öğrenme İçin Evrensel Tasarım ve Engelli Öğrenenler İçinTeknoloji Entegrasyonu

in: Dijital Yaşamda Çocuk, Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Pegem Akademi, pp.117-144, 2017

İLERİ YAŞTA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÖNERİLER

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, Genç Reklam, pp.170179, 2017

Yükseköğretimde Dönüştürülmüş Sınıflar: Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Örneği

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Editor, PegemA-Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.Şti., pp.615-630, 2016

21. YY'da Değişen Öğreten Becerileri

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Editor, PegemA-Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San.Tic. Ltd. Şti., pp.1-18, 2016

Okuryazarlıkların Yükseköğretime Yansımaları

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015, B. Akkoyunlu, A. İşman ve H.F. Odabaşı, Editor, Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık, pp.65-83, 2015

Eğitimde teknoloji entegrasyonuna kavramsal ve kuramsal bakış

in: Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Yurdakul Kabakçı Işıl, Editor, Anı Yayıncılık, pp.1-37, 2013

İşletim sistemi

in: Bilgisayar I, Kuzu, Abdullah, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.29-64, 2011

Okulöncesi öğretimde iki ve üç boyutlu öğretim materyalleri

in: Okulöncesinde materyal geliştirme, Erişti, Duygu , Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.79-109, 2011

Okulöncesi görsel sanatlar eğitimi sürecinde değerlendirme

in: Görsel sanatlar eğitimi, Erişti, Duygu, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.175-198, 2011