Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EU-Turkey Economic and Intercultural Diplomacy in a Post-Covid-19 World

I International Conference EUSEC “New challenges for the security of public finances - the situation before and after the COVID-19 pandemic”, Warszawa, Poland, 15 December 2022 Sustainable Development

KADINLAR İÇİN NEOLİBERAL KÜRESELLEŞME BİR TEHDİT (Mİ?) (IS) NEO-LİBERAL GLOBALIZATION A THREAT FOR WOMEN ?

II. WORLD WOMEN CONGRESS BAKU, AZERBAIJAN 11-12 February 2021, Baku, Azerbaijan, 11 - 12 February 2021, vol.1, pp.238-240

TÜRKİYE VE AB ÜYE DEVLETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARISORUNLARI

5. Uluslararası Hakemli Katılımlı AVRASYA ZİRVESİ 5. BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE GÜNCEL GELİŞMELER KONGRESİ-Bakü, Baku, Azerbaijan, 16 - 19 December 2019, vol.3, pp.180-192

Socio-Economic Causes Of Migration: The Case Of Turkey

506. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Konferansı, Kahire, Egypt, 12 - 13 December 2018

Ev kadınlarının Potansiyel İstihdamı ve Yaşam Memnuniyeti: Türkiye Örneği-POTENTIAL EMPLOYMENT AND LIFE SATISFACTION OF HOUSEWIVES: IN A CASE OF TURKEY

II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu ISEPA ’18, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018, vol.1, pp.47

Sendikalarda Kadınların Eksik Temsilinin Bir Nedeni Olarak Toplumsal Cinsiyet / Gender as A Reason for The Missing Representation of Women in Unions- Nevşehir

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar. Sempozyumu -BİLMES CONGRESS 2018, Nevşehir, Turkey, 4 - 09 July 2018, vol.1, pp.1101-1102

The Happiness of Housewives: A Review of Research

16TH ANNUAL MEETINGINTERNATIONAL SOCIETY FOR QUALITY-OF-LIFE STUDIES, Kowloon, Hong Kong, 14 - 16 June 2018, vol.1, pp.147-148

THE ROLE OF CORPORATE MECHANISMS IN PROVIDING GENDER EQUALITY: Analyzing Turkey with Expert Opinion

International Conference on Social Science, Arts, Business and Education, Paris, France, 30 - 31 December 2017

AB Çerçevesinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Kurumsal Mekanizmaların Rolü: Türkiye Örneği

INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IASOS), Uşak, Turkey, 21 - 23 September 2017, vol.1, pp.159-160

Türk Havacılık Sektöründe ”AB-Türkiye Yatay Havacılık Antlaşmasının Olası Etkileri

he 3rd International Aviation Management Conference (INTAVIC), Ankara, Turkey, 19 April 2016

Türk Havacılık Sektöründe ”AB-Türkiye Yatay Havacılık Antlaşması’xxnın Olası Etkileri

The 3rd International Aviation Management Conference, Ankara, Turkey, 19 April 2016, vol.1, pp.304-319

The Case Of Turkey Export Led Industrialization Strategy Is The Only Way

11 th International Conference ASECU, CRACOW, Poland, 10 - 11 September 2015, vol.1, pp.246-258

TOPLUMSAL CİNSİYETİN YARATILMASI VE SÜRDÜRÜLMESİNDE TEMEL KURUMLARIN ROLÜ THE ROLE OF FUNDAMENTAL INSTITUTIONSIN MAKING AND MAINTAINING GENDER MAINSTREAMING

KAEM/CWS NDGE20125. ULUSLARARASI KADIN ÇALIŞMALARI KONFERANSINeoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 March 2015, vol.1, pp.15-16

Girişimciliği Etkileyen Faktörler ve E Ticaret Factors Affecting Enterpreneurship and E Trade

ICE’13, V. International Congress on Enterpreneurship, Almati, Kazakhstan, 5 - 07 June 2013, vol.1, pp.199-217

Girişimciliği Etkileyen Faktörler ve E Ticaret

ICE 2013, V. International Congress on Entrepreneurship, Almata, Kazakhstan, 5 - 08 June 2013, vol.1, pp.195-213

Türkiye de Kadın Girişimciliği

ICE 2013, V. International Congress on Entrepreneurship, Almata, Kazakhstan, 5 - 08 June 2013, vol.1, pp.290-304

KADINA YÖNELİK EKONOMİK ŞİDDET

KADINA VE ÇOÇUĞA KARŞI ŞİDDET SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2012, vol.1, pp.312-329

Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet

Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Şiddet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2012, vol.2

KADIN HAKLARI VE EKONOMİYE YANSIMALARI

I. ULUSAL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 June 2004, pp.369-382 Sustainable Development

Sustanainable Tourism Development in Globalization Progress

Globalization and Sustainable Development, The International Scientific Conference, Varna, Bulgaria, 1 - 03 July 2002, vol.4, pp.135-150

Books & Book Chapters

XV. BÖLÜM: Homoeconomicus'un Yıkılışı - II / POST-OTİSTİK İKTİSAT VE FEMİNİST İKTİSAT

in: ÇAĞLAR BOYUNCA İKTİSADİ DÜŞÜNCE, , Editor, Nisan Kitabevi, Ankara, pp.536-572, 2022

ALTIN ÇAĞ'DA İKTİSADİ DÜŞÜNCE : İSLAM DÜNYASINDA İKTİSADİ DÜŞÜNCE II. BÖLÜM

in: ÇAĞLAR BOYUNCA İKTİSADİ DÜŞÜNCE, , Editor, Nisan Kitabevi, Ankara, pp.53-80, 2022

Chapter 8 Are Turkish Housewives Happy?

in: Linking Sustainability and Happiness Theoretical and Applied Perspectives, Scott Cloutier, Allison Ross, Sara El Sayed, Melanie Weaver, Editor, Springer, Cham, pp.123-129, 2022

KADIN HAREKETLERİNİN TARİHÇESİ

in: TOPLUMSAL CİNSİYET VE KALKINMA, , Editor, Nisan Kitapevi, Eskişehir, pp.65-90, 2021

8.Chapter: Are Turkish Housewiwes Happy? A Qualitative Approach

in: Linking Sustainability and Happiness, Scott Cloutier, Sara El-Sayed, Allison Ross, Melanie Weaver, Editor, Springer Nature Switzerland AG. Part of Springer Nature, Cham, pp.113-127, 2021

MONETARİZM, YENİ KLASİK İKTİSAT TEORİSİ VE YENİ KEYNESGİL İKTİSAT

in: İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ, B.ERDEM, H.ISLATİNCE, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.171-189, 2018

KALKINMA VE SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ

in: İKTİSADİ KALKINMA, B.Günsoy, C.Erden, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.67-98, 2018

KALKINMADA VE TÜRKİYE’xxDE TOPLUMSAL CİNSİYET

in: TOPLUMSAL CİNSİYET VE KALKINMA, , Editor, Boyut Kitabevi, Eskişehir, pp.71-173, 2018

MODERN İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN DOĞUŞU: Merkantilizm ve Fizyokrasi

in: İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ, H.Islatince , B.Erdem, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.33-57, 2018

Kalkınma ve Sanayileşme Stratejileri

in: İKTİSADİ KALKINMA, Günsoy Bülent, ERden Ersoy Ceyda, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Eskişehir, pp.67-90, 2017

Monetarizm, Yeni Klasik İktisat Teorisi ve Yeni Keynesgil İktisat

in: İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ, Burhan ERDEM, Hasan ISLATİNCE, Editor, ANADOLU UNİVERSİTESİ AÖF, Eskişehir, pp.171-189, 2017

Küreselleşme Kalkınma ve Dış Ticaret

in: İktisadi Kalkınma, Bülent Günsoy, Ceyda Erden Özsoy, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.1-245, 2017

Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi

in: İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ, ERDEM Burhan, Islatince Hasan, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Eskişehir, pp.33-58, 2017

Ekonomide Girişimcilik ve Girişimciliğin Fonksiyonları

in: Dış Ticarette Girişimcilik, Temizel, Fatih, Editor, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, pp.2-27, 2016

Dış Ticaret ile İlgili Mesleki Örgütler ve Girişimciye Yönelik Katkıları

in: Dış Ticarette Girişimcilik, Temizel, Fatih, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, pp.150-179, 2016

DIŞ TİCARET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

in: DIŞ TİCARETTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI, FUNDA RANA ADAÇAY, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ WEB OFSET, Eskişehir, pp.2-31, 2015

ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKALARI VE EKONOMİK KALKINMA

in: ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI, ELİF UÇKAN DAĞDEMİR, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.76-97, 2015

KALKINMA VE SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ

in: İKTİSADİ KALKINMA, C.ERDEN, GÜNSOY, B., Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.67-90, 2013

Ekonomide Girişimcilik ve Girişimciliğin Fonksiyonları

in: Dış Ticarette Girişimcilik, Temizel Fatih, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, pp.2-27, 2013

ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI VE KALKINMA

in: ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI, ELİF DAĞDEMİREN, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.76-96, 2013

GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ VE DIŞ TİİCARETTE GİRİŞİMCİLİK

in: DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK, FUNDA RANA ADAÇAY, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.29-56, 2012

MERKANTİLİZM VE FİZYOKRASİ

in: İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ, B.ERDEM, H.ISLATİNCE, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.4-22, 2012

İş planı, fizibilite raporu ve değerleme yöntemleri

in: Dış Ticarette Girişimcilik, Fatih Temizel, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.204-231, 2012

DIŞ TİCARET İLE İLGİLİ MESLEKLER

in: DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK, FUNDA RANA ADAÇAY, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.84-115, 2012

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

in: İktisadi Düşünce Tarihi, , Editor, Ekin Kitapevi, Eskişehir, pp.1-344, 2009

EKONOMİK KALKINMADA YOKSULLUK

NİSAN KİTABEVİ, Eskişehir, 2008 Sustainable Development

Metrics

Publication

70

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

164

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

2

Project

4
UN Sustainable Development Goals