Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BEGINNING POINT: INVESTIGATION OF AWARENESS STUDIES FOR INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS IN PRE-SCHOOL

International Conference on Research in Education and Social Sciences (ICRESS), Budapest, Hungary, 06 July 2023

Akıcı Okuma Güçlüğünün Giderilmesine Yönelik Bir Uygulama: DEM-OKU Kullanımı

IX International Eurasian Educational Research Congress, İzmir, Turkey, 22 - 25 June 2022, pp.756-1034

Tipik Gelişim Gösteren Bir Öğrencinin Akıcı Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması

14th International Scientific Research Congress Social and Educational Sciences, Ankara, Turkey, 20 - 22 August 2022, pp.40

Bir Özel Eğitim Anaokulunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Sürecine İlişkin Pilot Uygulama Örneği

Ulusal Disiplinler Arası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi UDEMKO, Eskişehir, Turkey, 26 - 29 May 2022 Sustainable Development

Bütünleştirme ortamlarında öğretmenlerin rol ve sorumlulukları

30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Turkey, 16 - 18 October 2020

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Metaforik Algıları

VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.1061-1062 Sustainable Development

THE AWARENESS OF COACHING IN INCLUSIVE EDUCATION

14th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 2 - 04 March 2020, pp.2060-2066 Sustainable Development identifier

NEW TREND ON ASD: CAN SOCIAL ROBOT BE A USEFUL TOOL IN JOINT ATTENTION FOR ASD?

14th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 2 - 04 March 2020, pp.2090-2097 Sustainable Development identifier

Otizm spektrum bozukluğu ve beslenme

VIth International Eurasian Educational Research Congress-EJER, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.2237-2250

Temel tepki öğretiminin dil gelişimi üzerindeki etkisi

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, Turkey, 8 November - 10 December 2017

Temel tepki öğretimine ilişkin anne-baba görüşlerinin incelenmesi

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017

Temel tepki öğretiminin farklı gelişim alanları üzerindeki etkisi

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017

Preparing Future s Teachers For Devoloping Ieps İn Turkey

IX. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, 3 - 06 February 2016

Zihin engelliler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin beklentileri

International XVIII AMSE-AMCE-WAER Congress Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Beklentileri

XVIII. International Congress of AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training for Tomorrow, 30 May - 02 June 2016

Özel eğitimde materyal geliştirme ve önemi

5. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 18 May 2015

Pivotal response training and children with an autism spectrum disorder. A Meta-analytic review of research

International Conference on Intellectual and Developmental Disabilities, New York, United States Of America, 28 April - 01 May 2014

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme süreci

23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Turkey, 30 October - 01 November 2013

Özel Gereksinimli Olan Bireylerin Yetikinliğe Geçiş Döneminde Toplumsal Yaşama Geçiş

21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kıbrıs, Turkey, 20 - 22 October 2011

Books & Book Chapters

Gelişimsel Müdahaleler

in: Araştırmadan Uygulamaya Erken Çocukluk Özel Eğitim El Kitabı, Bakkaloğlu Hatice, Çelik Seçil, Tomris Gözde, Editor, Vizetek, Ankara, pp.471-498, 2022 Sustainable Development

Uygun olmayan davranışları açıklayan kuramsal modeller

in: Sınıf İçin Olumlu Davranışsal Destekler, Vuran,Sezgin,Öğülmüş,Kürşat, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.26-52, 2021 Creative Commons License

Temel Tepki Öğretimi

in: Otizm Spektrum Bozukluğu ve Sosyal Beceri Öğretimi, Acar, Çimen ve Sani-Bozkurt, Sunagül, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.125-150, 2021

Uygun olmayan davranışları açıklayan kuramsal modeller

in: Sınıf İçin Olumlu Davranışsal Destekler, Vuran, Sezgin, Öğülmüş, Kürşat, Editor, Nobel, Ankara, pp.26-52, 2021

Empowering Teachers Who Work in Inclusive Practices: E-Coaching

in: Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy, Bozkurt, Aras, Editor, IGI Global Information Science Reference (an imprint of IGI Global), Hershey, pp.386-400, 2021

Temel Tepki Öğretimi: Motivasyon Temel Alanının Kullanılması

in: Otizm Spektrum Bozukluğu ve Kanıt Temelli Uygulamalar, Ünlü Emre, Editor, Vize Basın Yayın, Ankara, pp.145-171, 2020

Pandemi Döneminde Özel Gereksinimli Çocuklar: Evde Baş Başa Kaldık Ne Yapacağız?

in: Pandemi Döneminde Eğitim İyileşelim İyileştirelim, Kürüm-Yapıcı Dilruba, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.191-207, 2020

Oyun Gelişiminde Taklit

in: Çocuk ve Taklit, Töret Gökhan, Ökcün-Akçamuş Meral Çilem, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.53-80, 2020

Oyun Becerilerinin Öğretiminde Taklit

in: Çocuk ve Taklit, Töret Gökhan, Ökcün-Akçamuş Meral Çilem, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.123-142, 2020

Giyinme Becerileri

in: Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi -I- Özbakım ve Günlük Yaşam Becerilerinin Öğretimi, N. Öncül ve İ. Çiftçi-Tekinarslan, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.114-161, 2018

Video Modelle Öğretim

in: Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi II, İlknur Çifçi Tekinarslan Nuray Öncül, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.264-325, 2018

Eğitsel düzenlemeler ve eğitim öğretim yaklaşımı

in: Aile Eğitim Rehberi Zihinsel Engelli Çocuklar, Cavkaytar, Atilla, Editor, T.C. Aile eve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.71-84, 2014

Meslek Gelişimi ve Geçiş

in: Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler İçin Öğretim Stratejileri, Yücesoy Özkan, Şerife, Editor, Nobel Akaedemik Yayıncılık, Ankara, pp.367-390, 2014

Ailelere Pratik Öneriler

in: Aile Eğitimi Rehberi Zihinsel engelli Çocuklar, Cavkaytar, Atilla, Editor, T.C. Aile eve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.195-213, 2014

Metrics

Publication

79

Citation (WoS)

53

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

59

H-Index (Scopus)

5

Citation (Scholar)

105

H-Index (Scholar)

5

Citiation (TrDizin)

17

H-Index (TrDizin)

2

Project

8

Thesis Advisory

2

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals